Info kohalikule omavalitsusele

 Toiduabi jagamine 2016. sügisel

 

2016. aasta teine toiduabi jagamine algab oktoobri lõpus. Sihtrühmades ja tingimustest võrreldes eelmise jagamisega muudatusi ei ole:

  •  augustis ja septembris toimetulekutoetuse saajad
  • toimetulekutoetuse taotlejad, kes küll oma sissetuleku tõttu oleksid õigustatud saama toimetulekutoetust, kuid kelle kohta on kohalik omavalitsus teinud otsuse toetust mitte maksta
  • toimetulekutoetuse taotlejad, kelle sissetulek pärast tasumisele kuuluvate eluasemekulude maha arvamist (kehtestatud piirmäärade ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri
  • varjupaigateenust (kodutute öömaja) kasutavad inimesed
  •  vajaduspõhise peretoetuse saajad

 

 

Toiduabi saajate informeerimine

Kohalike omavalitsuste ülesandeks on ka oma piirkonna toiduabi saajate teavitamine kus ja millal toiduabi kätte saab.

Kui toiduabi saajate teavitamise kohta on küsimusi, palume pöörduda merle.ploompuu@sm.ee

Toiduabi jagamine

Üldinfo toiduabi jagamise kohta on leiatv siin artiklis

 

 

Viimati uuendatud: 12. september 2016