Juhendid ja koolitused

Juhendmaterjalid

 

Juhendid sotsiaalkindlustusameti töötajatele

 

Koolituste info

 

STAR algajate koolitus:

Eesmärk: koolitusel osalenu teab STARi kasutusvõimalusi ja kasutab STARi erinevate toetuste, teenuste määramisel, juhtumimenetluste haldamisel sh juhtumiplaani koostamisel.
Sihtgrupp: kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad, kellel STARi kasutamise kogemus puudub või on väga väike.
Koolituse pikkus: 6 tundi
Teemad:
  1. Kliendiandmete haldamine.
  2. Üldised menetlustoimingud.
  3. Juhtumimenetluse haldamine, sh juhtumiplaani koostamine, hindamine.
  4. Teenuste määramine (asenduskoduteenus, kohalike omavalitsuste teenus)
  5. Toetuste määramine (toimetulekutoetus, toetus hooldamise eest, vajaduspõhine peretoetus, kohalike omavalitsuste toetus).
  6. Arveldusdokumentide loomine.
Koolituse toimumise aeg ja koht:
 
31.01.2017 kell 10:00-16:00, Sotsiaalministeeriumi koolitusklass, Gonsiori 29, Tallinn, registreerimine on lõppenud, kohtade arv täitunud.
 
 
Koolituse viivad läbi STARi teenusetugi Juta Laimets ja Taivi Tee. Koolitusel koolitusmaterjale ei jagata.
Kõik koolitusel osalejad tuleb registreerida ükshaaval.
Probleemide ja küsimustega palun pöörduda juta.laimets@tehik.ee, tel 626 9706.

 

 

Viimati uuendatud: 16. Jaanuar 2017