Kontaktid

Otsustuskogu on rakkerühm.

Igapäevatööd korraldab sekretariaat.

Temaatiline sisend tuleb eksperdirühmadelt.

 

Sekretariaat

 

Sekretariaat koordineerib rakkerühma ning eksperdirühmade tööd.

Ain Aaviksoo, MD MPH

Rakkerühma juht

ain.aaviksoo@sm.ee

Siim Sikkut

Riigikantselei strateegiabüroo infoühiskonna nõunik

Siim.Sikkut@riigikantselei.ee

Eveli Karner

Sotsiaalministeeriumi digitaalvõimekuse arendamise osakonna nõunik

Eveli.Karner@sm.ee

 

Rakkerühm

 

Rakkerühm on strateegia otsustuskogu, mille tööd juhib Ain Aaviksoo. Selle konsensuslikud otsused esitab riigikantselei strateegiadirektor soovitustena Vabariigi Valitsusele.

 

 

Töörühmad

 

Eesti e-tervise strateegia raames vajavad arutelu ja lahendust mitmed teemad, mis on erinevaid sisulisi e-tervise alaseid arengueesmärke ja -tegevusi läbivalt toetavad või nende elluviimist mõjutavad. Neis sisuliste kokkulepeteni jõudmiseks otsustati kokku kutsuda seitse temaatilist töörühma, mille eesmärk on läbi arutada strateegia koostamisega seotud temaatilised ettepanekud.

Tervishoiu- ja hoolekandeteenuste arendus ning innovatsioon e-tervise aktiivsel kasutamisel
• juht: Eveli Karner, Sotsiaalministeerium, digitaalvõimekuse arendamise osakonna nõunik (Eveli.Karner@sm.ee)

E-tervise juhtimine, korraldamine ja rahastamine
• juht: Ain Aaviksoo, Sotsiaalministeerium, e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler (ain.aaviksoo@sm.ee)

E-tervise infotehnoloogiline realiseerimine e-riigi kontekstis (sh arhitektuur, tehniline rollijaotus, küberturve)
• juht: Erkki Leego, Hansson, Leego & Partnerid (erkki.leego@hlp.ee)

IKT ettevõtlussektori roll ja kaasamine; ettevõtluse ning majandusarengu toetamine IKT-põhiste tervisetehnoloogiate abil (sh nutikas spetsialiseerumine)
• juht: Külle Tärnov, Tehnopol (kylle.tarnov@tehnopol.ee)

E-tervisega seotud õigusruum ja eetikaküsimused (sh privaatsus ja bioeetika)
• juht: Reet Pärgmäe (reet.pargmae@gmail.com)

E-tervisega seotud rahvusvaheline koostöö ja Eesti huvide edendamine
• juht: Siim Sikkut, Riigikantselei (siim.sikkut@riigikantselei.ee)

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017