Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

Tööpakkumised

 

Tööhõive osakonna peaspetsialist

Tööhõive osakonda on oodatud peaspetsialist, kes keskendub noorte tööhõive tõstmisele, sh:

 • kujundab tööturupoliitikat ja korraldab selle elluviimist, arvestades seejuures nii sihtrühma, tööandjate kui riigi vajadusi;

 • arendab teenuseid noortele ning mõjutab seeläbi ühiskonnas olulisi protsesse;

 • panustab aktiivselt Eesti Euroopa Liidu eesistumisse ja vahetab kogemusi ekspertidega teistest riikidest.

Sina oled

 • algatusvõimeline ja iseseisev

 • koostööle ja tulemustele orienteeritud

 • avatud suhtleja ja veenev läbirääkija

 • hea analüüsi- ja üldistusvõimega ning suuteline eristama olulist ebaolulisest

 • suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti ja inglise keeles, täiendavate keelte oskus tuleb kasuks.

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad)

 • soovitavalt vähemalt 3-aastane valdkondlik töökogemus, eelise annab poliitika kujundamise kogemus

 • väga head teadmised Eesti ja Euroopa Liidu tööturu valdkonnast ning sihtrühma tööhõive probleemidest

 • kerge orienteeruda kiiret reageerimist nõudvates oludes ning väljakutsed meeldivad Sulle.

Ootame Sinu CV-d, motivatsioonikirja ja esseed „Noorte tööhõive suurim takistus ja riigi lahendusettepanekud selle ületamiseks“ (kuni 1 A4) e-posti aadressil personal@sm.ee hiljemalt 20. veebruaril 2017. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1250 - 1870 eurot. Ametikoht asub Tallinnas. Lisainfo tel 626 9263 või 626 9183.

Kuulutus PDF kujul

 

 

 

 

Praktikavõimalused

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri) õigus- ja personaliosakonna e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 17. Veebruar 2017