Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

Tööpakkumised

 

Tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik

Otsime tervisevaldkonda nõunikku.

Sinu ülesanne on koordineerida esmatasandi tervishoiu strateegiliste arengusuundade väljatöötamist ja süsteemi toimimise korraldamist, sh Sa:

analüüsid esmatasandi ja haiglaeelse tervishoiu valdkonna korraldust, rahastamise korralduse toimivust, rahvusvahelisi praktikaid ning pakud lahendusi arendusteks;

kujundad esmatasandi tervishoiukorralduse õigusruumi ja valmistad ette esmatasandi tervishoiu korraldust puudutavad õigusaktide eelnõud;

koordineerid tervisekeskuste meetme sisustamist ja esmatasandi tervisekeskuste korraldusliku mudeli välja töötamist;

juhid oma pädevusvaldkonnas siseriiklikke ja rahvusvahelisi töögruppe.

Sina oled:

 • algatusvõimeline lahenduste pakkuja
 • koostööle ja tulemustele orienteeritud
 • avatud suhtleja ja veenev läbirääkija
 • kiire analüüsi ja seoste loomise võimega
 • suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti ja inglise keeles (C1).   

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad tervishoiu või sotsiaalteaduste valdkonnas)

 • teadmised Eesti tervishoiusüsteemi korraldusest ja toimimisest

 • kasuks tuleb töökogemus riigiasutuses, avalikus sektoris või tervishoiu valdkonnas sh varasem kokkupuude arengukavade koostamise ning õigusloomega.

Ootame Sinu CV-d,  motivatsioonikirja ja esseed teemal „Tervise- ja tööministri kokkuvõte sotsiaalmeedias 2031. aasta kevadel: Tervisekeskus 2030 – kes saab abi ja kes abistavad Eesti inimesi“ e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „TSAO nõunik“ hiljemalt 14. augustil 2017. a. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1500-2260 eurot. Ametikoht asub Tallinnas. 

Lisainfo: katrin.noormagi@sm.ee või tel 626 9260. 

Konkursi lisainfo on kättesaadav SIIT.

 

Praktikavõimalused
 

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri) õigus- ja personaliosakonna e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 21. juuli 2017