Sotsiaalhüvitised ja -toetused

Riik tagab isikute heaolu sotsiaaltoetuste ja -teenuste ning tööturu võimaluste kaudu. Sotsiaalkaitseskeemid on loodud selleks, et ajutiselt mittetöötav inimene kiiresti vaesusesse ei satuks.

 

Riigi pakutavad sotsiaalkindlustushüvitised tagavad sissetuleku vanaduse, haiguse, töövõimetuse, toitja kaotuse, lapse sünni ja töötuse korral. Riigi viimaseks abiks on sotsiaalabi tagamine, kui pere on vaatamata sotsiaalkindlustusskeemidele puudusesse sattunud.  

Hüvitiste tagamisel arvestatakse süsteemi adekvaatsust ja jätkusuutlikkust. Adekvaatsus tähendab, et hüvitis peab olema tasemel, mis hoiab ära inimese vaesusesse sattumise. Sotsiaalkaitsekulud moodustavad märkimisväärse osa riigieelarvest, mistõttu tuleb jälgida kohustuste ja võimaluste tasakaalu ehk jätkusuutlikkust.

Mida suurem arv inimesi osaleb kas täis- või osaajaga tööturul, seda suurem on võimalus sotsiaalkaitse säilitamiseks ja arendamiseks. Heaolutaseme säilitamine ja soovitava elustandardi tagamine vananevas ühiskonnas on enamikule valitsustest keeruline ülesanne – pensioni- ja tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkus on laialt arutuse all olevad teemad üle Euroopa. Üha olulisemaks muutub aktiveeriv sotsiaalkaitse ning eesmärgiks on võetud parem töö- ja pereelu ühitamine.

 
 

Kasulikud materjalid

Kontakt ministeeriumis

Ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust sotsiaalhüvitiste ja -toetuste tagamisel koordineerib 
sotsiaalkindlustuse osakond.


Valdkonna asutused

  • Sotsiaalkindlustusamet tagab kindlustunde inimesele igaks eluetapiks riigi teenuste osutamise ja sotsiaalkindlustushüvitiste maksmise kaudu.

     

Viimati uuendatud: 23. Jaanuar 2017