Sotsiaalse kaitse hea tahte lepe

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt ning tervise- ja tööminister Urmas Kruuse edastasid kutse organisatsioonidele, et osaleda puudega inimeste sotsiaalse kaitse leppe koostamisel. Leppes osalevate organisatsioonide kohtumine toimus 25. septembril.

Töövõimetoetuse seaduse ettevalmistamise käigus kohtusid Sotsiaalministeeriumi ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esindajad väga mitmel korral sotsiaalpartneritega ning arutasid vähenenud töövõimega inimeste probleeme ning ettepanekuid.

  • Koostöölepe »
    Puudega ja tervisekahjustusega inimeste sotsiaalse kaitse tagamise ja koostöö lepe

Soovime algatada hea tahte leppe koostamise protsessi, milles palume  osalema kõiki sotsiaalpartnereid alates erivajadustega inimeste organisatsioonidest kuni ametiühinguteni, kõiki töövõimereformis osalevaid asutusi ning parlamendierakondade esindajaid, aga ka sotsiaalteadlasi ning ministeeriume, kes moel või teisel on seotud töövõimereformi tegeliku õnnestumisega. Soovime jõuda erakondade ja valdkondade ülesele kokkuleppele, kuhu ja kuidas me jõuda tahame ning kuidas pakkuda erivajadustega inimestele parimat tuge, et nad saaksid olla ja tunda end täisväärtuslike ühiskonna liikmetena.

Viimati uuendatud: 28. märts 2016