Sündmused

Sündmused

E-tervise 2020 strateegilise arenguplaani lõpuseminar

27.10.2015

11. november 2015, Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel, Toompuiestee 27/Paldiski mnt 4. (K. J. Peterson I, II korrus)

PÄEVAKAVA

9.45               Registreerimine ja hommikukohv

10.00-10.15    Avasõnad. Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

10.15-11.30    E-tervise strateegiline arenguplaan ja teekaardi ülevaade.  Ain Aaviksoo, Sotsiaalministeerium, E-teenuste ja innovatsiooni asekantsler/e-tervise strateegia rakkerühma juht 

Arutelu: Mida mina ootan strateegia rakendamiselt? Tõnis Allik, Põhja-Eesti Regionaalhaigla; Diana Ingerainen, Eesti Perearstide Selts; Peeter Ross, TTÜ. Moderaator: Siim Sikkut, Riigikantselei/e-tervise strateegia rahvusvahelise töörühma juht 

11.30-12.30    Tervise infosüsteem TIS 2.0 – kui hajus on hajus infosüsteem?  Artur Novek. E-tervise Sihtasutuse rakenduse juht/arhitekt. 

Arutelu: Mida on vaja teha selleks, et saavutada soovitav hajus arhitektuur? Kati Korm, TÜ Kliinikum; Marko Kilk, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Andres Kütt, Riigi Infosüsteemi Amet. Moderaator: Erkki Leego, HLP/e-tervise strateegia arhitektuuri töörühma juht

12.30-13.30    Lõuna

13.30-14.30    Šotimaa e-tervise strateegia rakendamise kogemused. Dr James Fergusson, Šotimaa National Health Service. 

14.30-16.30    Strateegia rakendamise töötoad. 

Esitlus: Sissejuhatuse töötubadesse – mis on hea teenuse disain? 

•    Töötuba 1: TIS 2.0 – mis on hajus ja mis on keskne? Konkreetse kasutusloo läbimängimine TIS 2.0 plaanide järgi.  Töötuba ohjab Artur Novek. 

•    Töötuba 2: Täpsemini sihitud teenused personaalmeditsiini ja otsusetoe abil. Ennetuse näide. Töötuba ohjab Krista Kruuv-Käo. 

•    Töötuba 3: Kroonilise haige tervikkäsitlus. Kuidas paremini korraldada tulevikus kroonilise haige jälgimine? Diabeedi näide. Töötuba aitab vedada teenusedisainer Hannes Seeberg. 

•    Töötuba 4: Teenuste tulemuslikkus ja analüüsivõimekus.  Väljatöötatud ravijuhendist toimiva e-lahenduseni. Näide kirurgilise ohutuse kontrollkaardi juurutamisest tervishoiuasutustes. Tagasiside võimalused erinevatele tasanditele otsustamiseks. Töötuba ohjab Indrek Saul.

•    Töötuba 5: Tervise ja hoolekande integratsioon. Kuidas lihtsustada kliendi liikumist tervisehoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste vahel? Arutelu konkreetsete juhtumite näitel. Töötuba aitab vedada teenusedisainer Jannus Jaska.

•    Töötuba 6: Kaugteenused kui võimalus tervise ja hoolekandeteenuse integratsiooniks. Töötuba aitab vedada teenusedisainer Kadri Tuisk.

•  Töötuba 7: Teenusepõhine patsiendiportaal – Missugused võimalused peaksid olema inimesel oma terviseandmete haldamisel riiklikus patsiendiportaalis/tervise infosüsteemis? Töötoas annab ülevaate riikliku patsiendiportaali tänastest võimalustest ja juhib arutelu Heli Laarmann, E-tervise Sihtasutus.

•  Töötuba 8: Esimesed sammud digitaalsete ravimite kasutuselevõtuks. Tulevikuteenuste seminari järelkajana Proteuse piloodi plaanimine. Töötuba ohjab Ain Aaviksoo. 

16.30-17.00        Kokkuvõte töötubadest. Lõpetamine.

E-tervise strateegia 2020 lõpuseminar ning e-tervise nädal

16.10.2015

Kutsume Teid novembris toimuvale e-tervise nädalale, mille jooksul on võimalik osaleda erinevatel e-tervise teemalistel seminaridel ja töötubadel.  

11. november E-tervise strateegia 2020 lõpuseminar. E-tervise riikliku strateegia rakkerühm asub tööotsi kokku tõmbama. Seminari eesmärk on tutvustada koostatud e-tervise strateegia mustandi viimast versiooni, selle rakenduskava ning töötubades keskenduda konkreetsete e-lahenduste disainimisele. Lisaks ammutame inspiratsiooni Šotimaa e-tervise strateegia rakendamise kogemusest - Professor James Ferguson (National Health Service) jagab kogemusi. Seminar toimub kl 10-17ni Park Inn konverentsikeskuses. Täpsem päevakava, materjalid ja registreerimise info peatselt.

12. november International Seminar-workshop: Digital Single Market in Health. Connected Health Clusteri, SA Tallinna Teaduspark Tehnopoli, European Connected Health Alliance’iScanBalt BioRegioni ja Tallinna Linna Ettevõtlusameti koostöös toimuv seminar. Lisa- ja registreerimisinfo kättesaadav kodulehelt.

13.november. Lühiseminarid teemal “Living Labs” Tehnopolis (Mäealuse 2/1). Kl 10.00-12.00 Living Labs in Hospital, Kjeld Lisby. Smoothing medical professional and SME collaboration, Minna Pikkarainen; 13.30-15.00 eHealth Living Labs, how to get citizens to participate, Satu Väinämö or Lotta Haukipuro. Lisainfo ja registreerimine: services@tehnopol.ee

13.november ECHAlliance eHealth Strategy Inter-ecosystem working group. ECHAlliance e-tervise strateegia töörühma avakohtumine Tallinnas. Lisainfo leitav kodulehelt.

E-tervise nädal viiakse läbi E-tervise strateegia rakkerühma, Sotsiaalministeeriumi ja Connected Health Clusteri koostöös.

 

E-tervise strateegia mustandi konsultatsioonid

14.07.2015

Mais ja juunis  toimusid  e-tervise strateegiliste eesmärkide ja meetmete hoogsad arutelud rakkerühma koosolekutel, Sotsiaalministeeriumis, E-tervise Sihtasutuses  kui ka eraldi kohtumistel arstide, haiglate ja ettevõtjate esindajatega. Rakkerühma on kaasatud sotsiaalministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja rahandusministeerium koos valitsemisala asjaomaste riigiasutustega. Samuti on rakkerühmas esindatud Eesti Arstide Liit, Eesti Haiglate Liit, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti Perearstide Selts, MTÜ-le Puuetega Inimeste Koda, Tallinna Tehnikaülikooli Tehnomeedikum, Tartu Ülikooli arstiteaduskond ja Teenusmajanduse Koda.

Saadud tagasiside põhjal on valminud uus tööversioon e-tervise strateegiast. Ootame teid lugema ja oma kommentaare esitama kirjalikult eveli.karner@sm.ee.

Augustis jätkame tööd strateegilise arenguplaani täiustamisega keskendudes prioriteetide seadmisele, mõõdetavate tulemuste sõnastamisele ning e-tervise strateegia juhtimise, korraldamise ja rahastamise plaanile .  E-tervise strateegiline arenguplaan aastani 2020 koos e-tervise arenguvisiooniga aastani 2025 valmib novembriks.

Eelinfoks: 11. novembril toimub e-tervise strateegia lõpuseminar.

Tuleviku terviseteenused : Baskimaa telemeditsiini edulugu 23.aprill 2015

Tuleviku terviseteenuste sarja teine ettekandeseminar, mille esinejaks oli Esteban Manuel de Keenoy, pühendus Baskimaa telemeditsiinivahendite eduloo käsitlemisele. 

Baskimaa üleminek patsiendikesksele tervishoiusüsteemile ning otsus võtta kasutusele erinevad IT-rakendused on võimaldanud langetada tervishoiukulusid ning keskenduda konkreetsetele patsiendirühmadele. Baskide loodud Osarean teenuseplatvorm ühendab endas erinevad tervishoiusüsteemi tasandid ja e-tervise ning telemeditsiini rakendused. Ühtlasi annab platvorm võimaluse keskenduda haiguste ennetamisele ning jälgimisele, pakkudes uusi võimalusi raviprotsessi juhtimiseks patsiendiga personaalselt kohtumata.

Täpsemat infot Baskimaa tervishoiusüsteemi, tehtud muudatuste ning telemeditsiini rakenduste kohta leiate Esteban Manuel de Keenoy 23. aprillil Tallinnas Euroopa Hotellis peetud ettekandest või videosalvestisest.

Tuleviku terviseteenused : digitaalsed ravimid 18.märts 2015


E-tervise rakkerühma algatatud tuleviku terviseteenuste sarja esimene ettekandeseminar keskendus digitaalsetele ravimitele ja tervise jälgimise tulevikule.

Esinejaks oli  Andrew Thompson.

Andrew on Proteus Digital Healthi üks asutajatest. Proteus arendab digitaalseid tooteid, mis koguvad ja analüüsivaid erinevaid käitumuslikke, füsioloogilisi ja ravimõõdikuid. Nad on turule toonud koostöös ravimifirmadega digitaalsed ravimid, milles sisalduva mikrosensori abil saavad nii tervisetöötajad kui ka inimesed ja nende lähedased reaalajas infot ravimi võtmise aegade ja mõju kohta. Sellised ravimid pakuvad Proteuse nägemuses võimalust hüppeliseks arenguks krooniliste jt ranget ravimirežiimi vajavate haiguste ravis.

Andrew Thompsoni 18. märtsil Talllinnas Grand Meriton Hotellis peetud ettekanne.

Ettekandest ja sellele järgnenud arutelust on valminud ka videosalvestis.


E-tervise strateegia arutelupäev 15. jaanuar 2015

15. jaanuaril toimus Meritoni Konverentsikeskuses E-tervise strateegia arutelupäev. Kohal oli 60 osalejat. Ain Aaviksoo tutvustas E-tervise visioon 2025-st lähtuvaid fookusvaldkondi ning teenuste töörühma esialgseid ettepanekuid. Erkki Leego andis ülevaate arhitektuuri töörühma ettepanekust, Külle Tärnov tutvustas ettevõtluse töörühma tööd ja Reet Pärgmäe õiguse töörühma esialgseid ettepanekuid. Töörühmad jätkavad tööd ja järgmine suurem arutelu toimub mai lõpus.

E-tervise strateegia arutelupäeva päevakava.

E-tervise visioonipäev 27. august 2014

55 erineva taustaga inimese osalusel toimunud esimene laiapõhjalisem üritus, et jõuda võtmepartnerite ja oluliste sihtrühmade esindajatega jagatud arusaamisele, millist muutust Eesti tervise- ja hoolekandesüsteemis e-tervise abil taotletakse 10 aasta vaates.

Visioonipäeva käigus tutvustati ja arutati ühiselt olulisi trende, mis mõjutavad tervise- ja hoolekandesüsteemi ning sellega seoses ka e-tervise kujunemist ja võimalusi.

Päeva teise poole ühistöö oli seotud e-tervise võimaluste ja sellega seotud ootuste seostamisega tervise- ja hoolekande valdkonna prioriteetide tõhusama elluviimisega.

Seminari käigus arendati esimest versiooni ühisest e-tervise tulevikuvisioonist, mis on sisendiks valmivale e-tervise strateegiale.

Päeva juhtis Hede Kerstin Luik

 

Trendide töötuba 19.august 2014

21. augustil mitme valdkonna ekspertidega toimunud ühisarutelu käigus püüti jõuda jagatud arusaamiseni olulisematest tervise- ja hoolekande tulevikku mõjutavatest trendidest ja nende mõjust: nii võimalustest kui ka riskidest.

Lähtekohaks olid eri allikate põhjal kirjeldatud 46 tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonnaga rohkem või vähem seotud globaalset trendi  ja Eesti sisemist arenguprotsessi (nt tervishoidu mõjutavad trendid ühiskonnas, tehnoloogias, poliitikas, majanduses jms).

Töötuba teenis kahe Sotsiaalministeeriumi algatusel toimuva olulise strateegiaprotsessi huve. Koostöös Teaduste Akadeemiaga on käimas tervishoiu teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni (T&A&I) strateegia koostamine ning koostöös Riigikantseleiga E-tervise strateegia loomine.

Seetõttu peeti algselt kirjeldatud trendide tõlgendamisel spetsiifiliselt silmas T&A&I ja e-tervise vaatlusnurki.

Tulemusena koorusid välja 11 olulisemat tervise ja hoolekande valdkonna arenguga seotud trendi, mille mõju Eesti tervise- ja hoolekandevaldkonnale on eeldatavasti kõige suurem. Seega peaksidtervise- ja hoolekandevaldkonna strateegiad keskenduma eeskätt nende trendidega seotud riskide maandamisele ja võimaluste ärakasutamisele.

Töötuba vedasid Kitty Kubo ja Ain Aaviksoo.

 

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017