Töötus- ja ravikindlustushüvitised

Töötuskindlustushüvitised
 

Töötuskindlustuse kindlustusandjaks on Eesti Töötukassa. Töötukassa makstavad hüvitised on töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, koondamishüvitis ja pankrotihüvitis

Töötuskindlustuse eesmärk on:

  • tagada töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine;
  • tagada töölepingu ülesütlemise või teenistussuhte lõpetamise hüvitamine koondamise korral; 
  • kaitsta töötajat tööandja maksejõuetuse korral.

Hüvitisi rahastatakse töötuskindlustusmaksetest laekunud rahast. Kindlustatu töötuskindlustusmakse määr aastatel 2015–2018 on 1,6%.  Tööandja töötuskindlustusmakse määr aastatel 2015–2018 on 0,8%. 
 

Ravikindlustushüvitised
 

Eestis kehtib kohustuslik ravikindlustus, kuhu laekub raha sotsiaalmaksust. Ravikindlustuseks maksab tööandja töötaja brutopalgast 13%.

Ravikindlustus toimib solidaarsusprintsiibil: raviteenus ei sõltu konkreetse inimese eest makstud sotsiaalmaksu suurusest. Töö katkestuse korral haiguse, haige hooldamise või sünnituse tõttu maksab Eesti Haigekassa ajutise töövõimetuse hüvitisi. 

Ravikindlustuse seadus annab kindlustuskaitse:

  • pikema kui ühekuulise töölepingu alusel töötavatele töötajatele;
  • pikema kui kolmekuulise võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatele inimestele, kes pole füüsilisest isikust ettevõtjad ning kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu lepingu teine pool;
  • juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele.
Viimati uuendatud: 23. Jaanuar 2017