Uudised

Uudised

E-tervise strateegia 2020 lõpuseminar ning e-tervise nädal

16.10.2015

Kutsume Teid novembris toimuvale e-tervise nädalale, mille jooksul on võimalik osaleda erinevatel e-tervise teemalistel seminaridel ja töötubadel.  

11. november E-tervise strateegia 2020 lõpuseminar. E-tervise riikliku strateegia rakkerühm asub tööotsi kokku tõmbama. Seminari eesmärk on tutvustada koostatud e-tervise strateegia mustandi viimast versiooni, selle rakenduskava ning töötubades keskenduda konkreetsete e-lahenduste disainimisele. Lisaks ammutame inspiratsiooni Šotimaa e-tervise strateegia rakendamise kogemusest - Professor James Ferguson (National Health Service) jagab kogemusi. Seminar toimub kl 10-17ni Park Inn konverentsikeskuses. Täpsem päevakava, materjalid ja registreerimise info peatselt.

12. november International Seminar-workshop: Digital Single Market in Health. Connected Health Clusteri, SA Tallinna Teaduspark Tehnopoli, European Connected Health Alliance’iScanBalt BioRegioni ja Tallinna Linna Ettevõtlusameti koostöös toimuv seminar. Lisa- ja registreerimisinfo kättesaadav kodulehelt.

13.november. Lühiseminarid teemal “Living Labs” Tehnopolis (Mäealuse 2/1). Kl 10.00-12.00 Living Labs in Hospital, Kjeld Lisby. Smoothing medical professional and SME collaboration, Minna Pikkarainen; 13.30-15.00 eHealth Living Labs, how to get citizens to participate, Satu Väinämö or Lotta Haukipuro. Lisainfo ja registreerimine: services@tehnopol.ee

13.november ECHAlliance eHealth Strategy Inter-ecosystem working group. ECHAlliance e-tervise strateegia töörühma avakohtumine Tallinnas. Lisainfo leitav kodulehelt.

E-tervise nädal viiakse läbi E-tervise strateegia rakkerühma, Sotsiaalministeeriumi ja Connected Health Clusteri koostöös.

 

E-tervise strateegia mustandi konsultatsioonid

14.07.2015

Mais ja juunis  toimusid  e-tervise strateegiliste eesmärkide ja meetmete hoogsad arutelud rakkerühma koosolekutel, Sotsiaalministeeriumis, E-tervise Sihtasutuses  kui ka eraldi kohtumistel arstide, haiglate ja ettevõtjate esindajatega. Rakkerühma on kaasatud sotsiaalministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja rahandusministeerium koos valitsemisala asjaomaste riigiasutustega. Samuti on rakkerühmas esindatud Eesti Arstide Liit, Eesti Haiglate Liit, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti Perearstide Selts, MTÜ-le Puuetega Inimeste Koda, Tallinna Tehnikaülikooli Tehnomeedikum, Tartu Ülikooli arstiteaduskond ja Teenusmajanduse Koda.

Saadud tagasiside põhjal on valminud uus tööversioon e-tervise strateegiast. Ootame teid lugema ja oma kommentaare esitama kirjalikult eveli.karner@sm.ee.

Augustis jätkame tööd strateegilise arenguplaani täiustamisega keskendudes prioriteetide seadmisele, mõõdetavate tulemuste sõnastamisele ning e-tervise strateegia juhtimise, korraldamise ja rahastamise plaanile .  E-tervise strateegiline arenguplaan aastani 2020 koos e-tervise arenguvisiooniga aastani 2025 valmib novembriks.

Eelinfoks: 11. novembril toimub e-tervise strateegia lõpuseminar.

Tuleviku terviseteenuste seminar: Baskide edulugu

09.04.2015

Head e-tervise huvilised

Olete palutud tuleviku terviseteenuste seminarile “Baskimaa edulugu telemeditsiini vahendite kasutuselevõtul”.
23. aprillil kl 14-16.00 Hotellis Euroopa.

Tuleviku terviseteenuste seminarisarja järgmine üritus käsitleb Baskimaa edulugu krooniliste haigete käsitlusel telemeditsiini vahendite abil. IT-lahenduste kasutamisega patsiendikesksele tervishoiusüsteemile üleminek 5 aastat tagasi on aidanud tänaseks langetada tervishoiukulusid. Seminaril uurime täpsemalt, milliseid otsuseid tehti, mis on kasutusel olevad e-lahendused ja kuidas nende kasutuselevõttu stimuleeriti ning kuidas olulise kogemuse võrra rikkamana baskid näevad tuleviku terviseteenuseid laiemalt.

Esinema tuleb Esteban Manuel de Keenoy, Baskimaa Tervishoiu teenuste ja krooniliste haiguste keskuse Kronikgune direktor. Muuhulgas on keskuse ülesanne kavandada uusi sekkumismudeleid tervishoius, analüüsida e-tervise toimimist ning kavandada erinevate digitaalsete vahendite ja sotsiaalmeedia kasutamist terviseteenuste osutamisel.

Ootame huvilisi kuulama ja kaasa diskuteerima!

Oma osalushuvist andke palun märku kaisa.alto@sm.ee hiljemalt 17. aprilliks.

Alustame tuleviku terviseteenuste seminaride sarjaga

06.03.2015

E-tervise rakkerühm algatab tuleviku terviseteenuste sarja. Esinejad Euroopast ja Ameerikast kirjeldavad tulevikuvisiooni, mis põhineb uudsetel juba loodud tehnoloogilistel ja korralduslikel lahendustel. Sellistel, mis potentsiaalselt võivad tuua kaasa murrangu e-tervises ja laiemalt tervisevaldkonnas.

Avalöögi teeme 18.03.2015 kl 9.00-10.30 Grand Meriton Conference and Spa Hotellis.

Teemaks on “Digitaalsed ravimid ja tervise jälgimise tulevik” ning esinejaks Andrew Thompson.

Andrew on Proteus Digital Healthi üks asutajatest. See ettevõte arendab digitaalseid tooteid, mis koguvad ja analüüsivaid erinevaid käitumuslikke, füsioloogilisi ja ravimõõdikuid. Nad on turule toonud koostöös ravimifirmadega digitaalsed ravimid, milles sisalduva mikrosensori abil saavad nii tervisetöötajad kui ka inimesed ja nende lähedased reaalajas infot ravimi võtmise aegade ja mõju kohta. Sellised ravimid pakuvad Proteuse nägemuses võimalust hüppeliseks arenguks krooniliste jt ranget ravimirežiimi vajavate haiguste ravis.

Andrew ettekande juurde arutame koos teiega, kas ka Eesti on selliste tulevikuteenuste jaoks valmis ning kuidas nende kasutuselevõttu soosida – eriti e-tervise strateegiaga.

Osalemishuvist andke palun teada hiljemalt 13. märtsiks kaisa.alto@sm.ee.

E-tervise strateegia arutelupäev

18.01.2015

15. jaanuaril toimus Meritoni Konverentsikeskuses E-tervise strateegia arutelupäev. Kohal oli 60 osalejat. Ain Aaviksoo tutvustas E-tervise visioon 2025-st lähtuvaid fookusvaldkondi ning teenuste töörühma esialgseid ettepanekuid. Erkki Leego andis ülevaate arhitektuuri töörühma ettepanekust, Külle Tärnov tutvustas ettevõtluse töörühma tööd ja Reet Pärgmäe õiguse töörühma esialgseid ettepanekuid. Töörühmad jätkavad tööd ja järgmine suurem arutelu toimub mai lõpus.

Ettekannetega saate tutvuda siin.

Tehnopolis arutati personaalmeditsiini võimaluste üle Eestis

09.09.2014

Tallinna teaduspargis Tehnopol toimus rahvusvaheline seminar pealkirjaga “Personalised Medicine – applications and opportunities“

80 osalejat said võimaluse kuulata ettekandeid personaalmeditsiini mitmetahulisusest ning selle erinevate rakendamiskogemuste ja arengute kohta Soomes, Suurbritannias, Saksamaal ja Eestis.

Eesti oma esinejate kõrval esinesid ettekannetega Brian O’Connor (European Connected Health Alliance juht), Olli Kallioniemi (Institute for Molecular Medicine Finland direktor), Loic Lhuillier (UK Stratefied Medicine programmijuht), Josef Scheiber, (BioVariance GmbH tegevjuht)

Mõistete nagu “personalized”, “precision”, “stratified”, “molecular” või “4P” “medicine” paremuse üle ei vaieldud, sest ürituse peakorraldaja Ülle Tärnovi sõnul oli ürituse eesmärk otsida pigem sisu, mis ühendaks täpsemini sihitud meditsiiniteenuse arendamise nimel erinevate osapoolte pingutused.

Päeva lõpus toimunud väliskülaliste paneelis vastas Olli Kallioniemi küsimusele, “mis oleks suurim viga, mida personaalmeditsiini rakendamisel tuleks vältida?”, et suurim viga oleks mitte midagi teha, kuna sellest saab ühel või teisel viisil üsna varsti osa igapäevameditsiinist. “Kuidas täpselt – seda oleks Eestil praegu võimalik ise kujundada ning lõigata varasest investeeringust suurt majanduslikku kasu: lisandunud töökohtade ja välisinvesteeringute ning eksporditulu näol”, lisas seepeale Brian O’Connor.

Taaskord tunnustasid kõik väliskülalised Eesti IKT-võimekust ja loodud e-rakenduste potentsiaali, mis on suurimaks konkurentsieeliseks lähiaastate tervishoiuinnovatsiooni mootorina.

Toomas Asser: personaalmeditsiini tulevik on terviselugu

03.09.2014

Eesti e-tervise kontseptsiooni ja ülesehitust on vaja põhjalikult muuta, et arstid, patsiendid ja riik saaksid e-tervisest kasu määral, mida ootaks kümme aastat kestnud pingutuselt selle loomisel, kirjutab akadeemik, Tartu Ülikooli neurokirurgia professor Toomas Asser.

Loe edasi Postimehest

Toimus e-tervise visioonipäev

27.08.2014

27. augustil 2014.a toimus esimene laiapõhjalisem arutelu-seminar võtmepartnerite ja oluliste sihtrühmade esindajatega teemal “Millist muutust Eesti tervise- ja hoolekandesüsteemis e-tervise abil taotletakse 10 aasta vaates?”

Visioonipäeva käigus tutvustati ja arutati ühiselt olulisi trende, mis mõjutavad tervise- ja hoolekandesüsteemi ning sellega seoses ka e-tervise kujunemist ja võimalusi.

Päeva teise poole ühistöö oli seotud e-tervise võimaluste ja sellega seotud ootuste seostamisega tervise- ja hoolekande valdkonna prioriteetide tõhusama elluviimisega.

Seminari käigus arendati esimest versiooni ühisest e-tervise tulevikuvisioonist, mis on sisendiks valmivale e-tervise strateegiale.

Päeva juhtis Hede Kerstin Luik

Toimus temaatiline töötuba: tervishoiu tulevikku mõjutavad trendid ja nende tähendus

19.08.2014

21. augustil E-estonia.com Showroom’is toimus mitme valdkonna ekspertide ühisarutelu, et jõuda jagatud arusaamiseni olulisematest tervise- ja hoolekande tulevikku mõjutavatest trendidest ja nende mõjust: nii võimalustest kui ka riskidest.

Lähtekohaks olid eri allikate põhjal kirjeldatud 46 tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonnaga rohkem või vähem seotud globaalset trendi ja ka Eesti sisemised arenguprotsessid (nt tervishoidu mõjutavad trendid ühiskonnas, tehnoloogias, poliitikas, majanduses jms).

Töötuba teenis kahe Sotsiaalministeeriumi algatusel toimuva olulise strateegiaprotsessi huve. Koostöös Teaduste Akadeemiaga on käimas tervishoiu teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni (T&A&I) strateegia koostamine ning koostöös Riigikantseleiga E-tervise strateegia loomine.

Seetõttu peeti algselt kirjeldatud trendide tõlgendamisel spetsiifiliselt silmas T&A&I ja e-tervise vaatlusnurki.

Tulemusena koorusid välja 11 kõige olulisemat mõju omavat trendi, millega seotud riskide maanadamisele ja võimaluste ärakasutamisele peaksid tervise- ja hoolekandevaldkonna strateegiad keskenduma.

Loodi e-tervise strateegia rakkerühm

03.07.2014


Valitsus otsustas oma 03. juuli 2014 istungil luua riigikantselei juurde e-tervise rakkerühm, mille ülesanne on töötada välja Eesti e-tervise strateegiline arenguplaan aastani 2020 koos üksikasjaliku rakendusplaaniga.

„Eesti on e-tervise alal võrreldes enamiku Euroopa ja maailma riikidega palju saavutanud, samas on paljude kavandatud e-tervise lahenduste juurutamine veel pooleli,“ ütles rakkerühma kokkupanemist ettevalmistanud riigikantselei strateegiabüroo nõunik Siim Sikkut. „Maailmas on tervise valdkonnas, näiteks telemeditsiini alal, toimunud hüppeline tehnoloogiline areng ja Eestil on vaja uuenduste kasutuselevõtu tempot tõsta,“ lisas Sikkut.

Valitsus otsustas e-tervise arendamiseks seada riiklikul tasemel uued sihid ja leppida kokku terviklik plaan nende saavutamiseks. „Tegemist on valdkonnaülese teemaga, mis on seotud tervishoiu-, sotsiaalhoolekande-, IKT-, ettevõtlus- ja innovatsiooni- ning teadus- ja arendustegevuse poliitikaga. Lisaks hõlmab valdkond erinevaid osalisi avalikust, era- ja vabasektorist,“ ütles Sikkut.

Riigikantselei juurde moodustatakse Eesti e-tervise riikliku strateegia koostamise rakkerühm. Rakkerühma formaati valdkonnaülest koostööd vajavates küsimustes soovitas Eestile OECD oma 2011. aasta raportis.

Rakkerühma ülesanne on töötada välja Eesti e-tervise strateegiline arenguplaan aastani 2020 koos arendustegevuste, rahastamiskava ning üksikasjaliku rakendusplaaniga aastateks 2015–2017. Strateegia osaks on ka Eesti e-tervise arenguvisioon aastani 2025 ning ettepanekud valdkonna juhtimise ja rahastuse korrastamiseks.

Rakkerühma on kaasatud sotsiaalministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja rahandusministeerium koos valitsemisala asjaomaste riigiasutustega Samuti teeb riigisekretär ettepaneku nimetada rakkerühma oma esindajad Eesti Arstide Liidule, Eesti Haiglate Liidule, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidule, Eesti Perearstide Seltsile, MTÜ-le Puuetega Inimeste Koda, Tallinna Tehnikaülikooli Tehnomeedikumile, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnale ja Teenusmajanduse Kojale.

Rakkerühma tööd juhib ja korraldab riigikantselei koos strateegia elluviimise eest edaspidi vastutava sotsiaalministeeriumiga. Rakkerühma tööd asub juhtima Ain Aaviksoo.

E-tervise strateegia koostamine on kavandatud ka Vabariigi Valitsuse 2014-2014 tegevusprogrammis. Rakkerühma ülesannete täitmise tähtaeg on 2015. aasta november.

Lisainfo: Siim Sikkut, riigikantselei strateegiabüroo, tel 693 5626, siim.sikkut@riigikantselei.ee

Allikas: Riigkantselei

 

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017