Arengukavad ja tööplaanid

Tegutseme peamiselt kahes tulemusvaldkonnas, kus oleme püstitanud endale järgmised strateegilised eesmärgid: Eesti rahvas on kasvav rahvas ning laste ja perede heaolu ja elukvaliteet on tõusnud; sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdsus ning suurem sotsiaalne kaasatus; tööhõive kõrge tase ning pikk ja kvaliteetne tööelu; Eesti inimeste tervena elatud eluiga on kasvanud.

Sotsiaalministeerium lähtub oma tegevustes valdkonna arengukavadest


Sotsiaalministeeriumi programmid


Sotsiaalministeeriumi valitsemisala panustab tulemusvaldkondade eesmärkide saavutamisse kahes tulemusvaldkonnas: heaolu ja tervis. Heaolu tulemusvaldkondades annab strateegilised suunad heaolu arengukava 2016–2023, perepoliitikas laste ja perede arengukava 2012–2020, tervises rahvastiku tervise arengukava 2020–2030. Valdkonna arengukavades seatud eesmärkide elluviimiseks on koostatud programmid, mille kaudu toimub arengukavade rakendamiseks vajalike meetmete, tegevuste ja teenuste planeerimine, eelarvestamine, elluviimine ning aruandlus.

Tulemusvaldkond
Tulemusvaldkonna arengudokument
2023-2026 programmid
Heaolu (HE) Heaolu arengukava 2023-2030
Heaolu arengukava 2023-2030
Heaolu arengukava 2023-2030
Heaolu arengukava 2023-2030
Heaolu arengukava 2023-2030
Tervis (TE) Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030
Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030
Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030
Tulemusvaldkond
Tulemusvaldkonna arengudokument
2021-2024 programmid
(kinnitatud 9.02.2021) 
2022-2025 programmid
(kinnitatud 24.01.2022) 
Heaolu (HE) Heaolu arengukava 2016-2023
Heaolu arengukava 2016-2023
Heaolu arengukava 2016-2023
Heaolu arengukava 2016-2023
Laste ja perede arengukava 2012-2020
Tervis (TE) Rahvastiku tervise arengukava 20020-2030
Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030
Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030

Sotsiaalministeeriumi tulemusaruanded

Tööplaan

Meie ühe aasta tegevusest annab ülevaate tööplaan. Siin on toodud kõik meie vähegi tähtsamad ja kulukamad tööd ja tegemised kogu koos vastutajate ja tähtaegadega. Tööplaan lähtub Vabariigi Valitsuses koos riigieelarve liigendusega kinnitatud tegevuskavast. Tööplaani aruandluse alusel koostab ministeerium ülevaate tegevuskava täitmisest.