<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ETTEPANEK TUBAKAVABAKS PÄEVAKS | Aive Telling: teeks nii, et suveüritustel uusi nikotiinisõltlasi ei värba

Sellel aastal on meil järjest kaks lastekaitsepäeva: traditsioonilisele 1. juunile eelneb 31. mai. Nimelt tähistatakse sel aastal mai lõpus ülemaailmset tubakavaba päeva, mille keskmes on tänavu laste kaitsmine tubaka- ja eelkõige nikotiinitööstuse mõjude eest. Meile vana tuttav tubakalohe on kasvatanud asemele mõned uued pead. Seekord nunnuna-näivad, sädelevad-sillerdavad, hästi lõhnavad ja meeldiva maitsega nikotiiniahelad.

Tubakatoodete tarbimine, eriti suitsetamine, on aastakümneid olnud langustrendis, tänu suurenenud teadlikkusele suitsetamise kahjulikkusest ja riikide ühistele piirangutele. Siiski, tubakatööstus ei jäta jonni ning on asunud arendama ja turundama alternatiivseid nikotiinitooteid nagu e-sigaretid, kuumutatavad tubakatooted ja nikotiinipadjad, mida reklaamitakse kui ohutumaid alternatiive tavasigaretidele.

Artikkel avaldati esmakordselt Õhtulehes.

Neid uusi tooteid tutvustatakse eriti noortele kui trendikaid ja vähem kahjulikke, mistõttu noorte seas on nikotiinitoodete tarbimine murettekitavalt kasvanud. Eestis näiteks on noorte naiste seas igapäevaste e-sigaretitarvitajate osakaal tõusnud 1,1 protsendilt aastal 2020-st 11,5 protsendini aastaks 2022. Samal ajal on ka nikotiinipatjade kasutamine noorte meeste hulgas kasvanud 13,9 protsendini.

Tihti alustavad noored nikotiinitoodete tarbimist e-sigarettide proovimisega, mis näitab selget trendi nikotiinisõltuvuse suunas liikumisel. Tubakatööstuse argument, et uued tooted on mõeldud ainult täiskasvanud tarbijatele, varjab tõsiasja, et just noored on sageli sihtrühm, kellele neid tooteid aktiivselt turustatakse.

Need uued „ohutumad“ tooted ei ole lõpuni uuritud, sest puudub veel pikaaegne statistika. Tervise vaatest peaks rakendama ettevaatusprintsiipi, sest varasem kogemus „light“ sigarettidega on näidanud, et tööstuse väited on omakasupüüdlikud.

Tubaka – ja nikotiinitööstuse strateegiad sageli suunatud regulatsioonide nõrkuste ära kasutamisele. Näiteks noorte hulgas levib nikotiinitoodete kättesaadavus üllatavalt lihtsalt, hoolimata keeldudest müüa neid alaealistele. Statistika järgi saab 89% noortest tooted kerge vaevaga kätte, kas kioskist, tanklast või tavapoest.


Viimased andmed näitavad, et nikotiinitoodete tarbimine noorte seas ei ole ainult säilinud, vaid isegi kasvanud. See seab kahtluse alla tööstuse väited, et nende eesmärk on suitsetamist vähendada. Reaalsus on, et tubakatööstus jätkab kasumi teenimist, tuues turule tooteid, mis ahvatlevad just nooremat põlvkonda. Oluline on mõista, et kui noorte seas levib nikotiinisõltuvus, kannavad selle tagajärgede kulud kõik, ka need, kes teevad tervislikumaid valikuid. Tubakatööstus toob küll kasumit, kuid tervise- ja sotsiaalsed kulud, mis tulenevad nikotiinitoodete tarbimisest, jäävad meie kõigi kanda. Seetõttu on hädavajalik tugevdada regulatsioone ning suurendada teadlikkust nikotiinitoodete kahjulikkusest, eriti noorte seas, et kaitsta tulevast põlvkonda nikotiinitööstuse mõjude eest. Eestis jõustus elektrooniliste sigareti maitse- ega lõhnaainete, välja arvatud tubaka maitse ja lõhna keeld 2019. aasta suvel, kuid 2020. aastal lubati Riigikogu ettepanekul mentooli maitselised e-sigaretid uuesti tagasi.


Mai alguses saatsid Balti riigid koos kümne teise Euroopa Liidu riigiga saatsid ühispöördumise Euroopa Komisjonile, milles põhjendati kõigis liikmesriikides nikotiinitoodete piiriülese kaugmüügi keelustamise vajadust. Noorte nikotiiniteele asumise tõkestamiseks tehti ettepanek kehtestada ühtsed kitsendused ka maitsetele, et vähendada uute nikotiinitoodete proovimise ahvatlust. Nendele, kes mõtlevad ainult käibe ja SKP terminites ning näevad põhimõttekindlust raha loovutamisena piirikaubanduses naaberriikidele teadmiseks, et ühispöördumisega on liitunud Läti ja Soome. Enamgi veel – Läti seab järgmisest aastast kitsendused maitsetele ja keelustab ka mentooli maitse tubaka ja nikotiinitoodetes. Nii et Läti hakkab meist olema sammu võrra ees.

Piirangutele vastab tubakatööstus (nüüdne nikotiinitööstus) tavaliselt ähvardusega, et salaturg hakkab vohavama ning pakub lahenduseks suuremat teadlikkuse tõstmist ning ennetust.

Võtame ennetamise pakkumise vastu. Suvi juba käes, algamas on festivalide hooaeg. Suuremal osast neist on kohal ka tubaka ja nikotiinimüüjad oma rändkauplustega. Suveüritustel näeb nikotiinitoodete müügiks ja tarbimiseks mõeldud atraktiivseid välialasid, kus loomulikult saab proovida ka uusi tooteid, mida kutsutakse testima üsna pealetükkivalt. Tegevus toimub väga selgelt mängides lubatu ja lubamatu piiril. Siit ka ennetuslik üleskutse: sellest suvel avalikel üritustel, kus viibivad noored, tubaka- ja nikotiinitoodete müüki ja uute klientide/sõltlaste värbamist avalikel üritustel ei tehta. Nikotiinitööstus, kas võtate sisulise ennetustöö ette?

Loomise kuupäev: 31.05.2024