Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koostamisel on füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisva osutamise tegevusloa nõuded

Juunis läbis kooskõlastusringi füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisva osutamise nõuete rakendusmääruse eelnõu. 2023. aasta 1. oktoobril jõustuvad tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatused, millega tuuakse õigusesse kolm uut iseseisvalt osutatavat tervishoiuteenust: füsioteraapia, logopeediline ravi ja psühholoogiline ravi.

Nende teenuste iseseisvaks osutamiseks, st lahus üld- ja eriarstiabist on alates 1. juulist 2024 vajalik tegevusluba. Seaduse järgi peab terviseminister oma määrusega kehtestama neile teenustele nõuded ja rakendusaktist saab terviseametile töövahend uute tegevuslubade väljastamisel.

Määrusega täpsustame iseseisvalt osutatava füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi piirid, seame nõuded ravi osutamise ruumidele ja nende sisseseadele ning kvalifikatsiooninõuded personalile.

Määruse eelnõu ja sellele esitatud arvamuste ja ettepanekutega saab tutvuda eelnõude infosüsteemis. Laekunud tagasiside töötatakse juuli jooksul läbi ning koostatakse määruse lõpptekst. Ministeeriumi kavatsuste kohaselt võetakse määrus vastu augustis ning see jõustub muutuva seadusega samal ajal ehk 1. oktoobril 2023.

Viimati uuendatud 05.07.2023