Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Soolõime

Soolõime on strateegia, mille rakendamisel arvestatakse kõigi poliitikameetmete ja tegevuste kavandamisel soolise võrdõiguslikkusega.

Soolõime eesmärk on kujundada poliitikat ja planeerida riigi tegevusi ja ettevõtmisi nii, et need arvestaksid meeste ja naiste huvide, vajaduste ja võimalustega ega asetaks ühte sugupoolt teisest halvemasse olukorda. Soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete lõimimine poliitikakujundamisse aitab luua kõiki inimesi väärtustavat riigivalitsemist ning hoiab ära soolise ebavõrdsuse taastootmist.

Soolõime kohustus on Eestis kehtestatud soolise võrdõiguslikkuse seadusega, mille leiad SIIT.

Soolõime elluviimisel on oluline mõista, et ebavõrdsusi meeste ja naiste vahel leidub pea igas eluvaldkonnas ning ei ole poliitikavaldkondi, mida soolõime ei puudutaks. Kõigi poliitiliste otsuste ja ettepanekute tegemisel tuleb teadlikult hinnata otsuse mõju ja kasu eraldi nii meestele kui naistele.

Soolõime käsiraamat
 

Soolõime käsiraamat selgitab, kuidas võtta arvesse soo aspekti valdkondlike arengukavade, programmide ja projektide koostamisel, rakendamisel ja seires. Juhendmaterjal on mõeldud riigi ja kohaliku omavalitsuse poliitikakujundajatele.

Tutvu soolõime käsiraamatuga (PDF).

Viimati uuendatud 05.07.2023