Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tervisekontroll

Tulenevalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusest peab tööandja korraldama töötajale tervisekontrolli.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Töötervishoiuarsti poolt läbiviidava tervisekontrolli eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja töötingimuste sobivust töötajale ning vajadusel teha ettepanekuid töökeskkonna parandamiseks. Samuti on töötervishoiuarstil õigus diagnoosida tööst põhjustatud haigestumised ja kutsehaigestumised.

Tervisekontrolli tuleb töötajale korraldada nelja kuu jooksul töötaja tööle asumisest arvates. Samuti tuleb tööandjal korraldada tervisekontroll töötajale enne bioloogiliste ohutegurite, kantserogeenide, mutageenide, plii ja selle ühendite ning asbestitolmuga kokkupuute algust ja öötöötaja tervisekontroll enne öötööle asumist.

Tervisekontrolli sisu sõltub ettevõtte töökeskkonnas esinevatest ohuteguritest, mille riski suuruse selgitab välja töökeskkonna riskianalüüs.

Tervisekontrolliga seotud kulud kannab tööandja. Tervisekontrolli korraldamise kohta saab lähemalt lugeda Tööelu portaalist.

Viimati uuendatud 12.04.2022