<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

TOETUS: Kaidy Aljama: Ka tuleval aastal saab taotleda toetust vaimse tervise teenuste pakkumiseks

2023. aastal jätkuvad taotlusvoorud kahele toetusmeetmele, mis võimaldavad kohalikel omavalitsustel ja esmatasandi tervisekeskustel saada riigilt 2023. aastal rahalist tuge piirkonna elanikele psühholoogilise abi ja vaimset tervist toetavate teenuste pakkumisel.
Taotlusvoorud plaanime avada jaanuarikuu jooksul.

Toetusmeetmetega alustati 2021. aasta septembris ning meede jätkub sellisel kujul vähemalt 2024. aasta lõpuni. Vahepealsel perioodil tegeleme jätkusuutlikuma lahenduse välja töötamisega.

Toetusmeetmed kutsuti ellu, et parandada vaimset tervist puudutavate teenuste kättesaadavust. Vajadus ilmnes kohalikes omavalitsustes Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise staabi läbi viidud küsitlusuuringust, kust selgus, et 72% omavalitsuste hinnangul vaimse tervise abi vajadus koroonakriisis kasvas ning vajalikuks peeti psühholoogilise abi pakkumist omavalitsuse tasandil.

Loe taotlusvooru kohta lisainfot.

Viimati uuendatud 15.12.2022