Töövaldkonna statistika

Siit leiate erinevaid töövaldkonda puudutavaid statistilisi ülevaateid - andmeid tööhõive ja töötuse ning tööelu kvaliteedi, sealhulgas töösuhete ja töökeskkonna olukorra kohta Eestis.

Tööhõive

Andmeid tööturu kohta saadakse peamiselt kahest allikast: tööjõu-uuringutest ja registreeritud statistikast. Rahvusvahelisel metoodikal põhinevaid tööjõu-uuringuid viib läbi Statistikaamet alates 1995. aastast. Kuna esimene uuring sisaldas ka tagasivaatelist blokki aastani 1989, on võimalik jälgida tööhõive ja töötuse muutusi alates 1989. aastast. 2000. aastast alates viiakse uuringuid läbi kvartaalselt, mis võimaldab anda tööturu muutustest operatiivsema ülevaate.

Infot registreeritud töötuse ja töötuskindlustushüvitiste kohta väljastab Eesti Töötukassa. Euroopa Liidu riikide kohta võib võrreldavaid andmeid leida Euroopa Liidu Statistikaameti (Eurostat) ja Euroopa Komisjoni kodulehelt, enamiku maailma riikide kohta aga ILO tööturu andmebaasist. 

2014

Viimati uuendatud 29.04.2022