09. juuni

  • Terve päev

Töövõime toetamise süsteemi loomise ja juurutamise makromajandusliku mõju hindamine

Kell 10 tutvustatakse sotsiaalministeeriumis uuringu „Töövõime toetamise süsteemi loomise ja juurutamise makromajandusliku mõju hindamine“ tulemusi. Hindamise viisid sotsiaalministeeriumi tellimusel aprillist 2021 kuni maini 2022 läbi Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS ning Turu-Uuringute AS.