Töövõime toetamise süsteem

Kui tunned, et su töövõime on vähenenud, tuleks pöörduda Eesti Töötukassasse, kes hindab inimese töövõimet. Hindamisel on kolm võimalikku tulemust: täielik, osaline või puuduv töövõime.

Töövõime hindamine

Hindamisel on kolm võimalikku tulemust: täielik, osaline või puuduv töövõime. Töövõime hindamisele eelneva kuue kuu jooksul tuleb käia pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Arst kirjeldab inimese terviseseisundit ja sisestab tema terviseandmed e-tervisesse. Kui see on tehtud, saab inimene täita töövõime hindamise taotluse ja esitada selle töötukassale.

Töövõime hindamise põhimõtteid ja taotluse täitmise juhiseid lihtsas keeles:
Töövõime hindamise metoodika:

Töövõime hindamise taotlemise kohta loe töötukassa kodulehelt.

Töövõime hindamine

Töövõimetoetus ja teenused

Eesti Töötukassa pakub vähenenud töövõimega inimestele erinevaid toetusi ja teenuseid. Osalise või puuduva töövõime korral on inimesel õigus saada töövõimetoetust. Töövõimetoetus on osalise töövõime korral 8,49 eurot päevas ja puuduva töövõime korral 14,89 eurot päevas. See tähendab vastavalt 254,62 ja 446,70 eurot kuus, milles on 30 päeva. Täpsemalt saad töövõimetoetuse kohta lugeda töötukassa kodulehelt.

Töötukassast on vähenenud töövõimega inimesel võimalik saada mitmeid tööleasumist ja töötamist toetavaid teenuseid, mille kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Tööandjate toetamine

Töötukassa pakub tööandjale, kelle juures töötab või kes plaanib tööle võtta vähenenud töövõimega inimese, erinevaid soodustusi ja teenuseid. Tööandjal on võimalik töötaja jaoks taotleda palgatoetust, sotsiaalmaksu hüvitamist, töökoha kohandamist, aga ka näiteks koolituskulude hüvitamist. Lisaks pakub töötukassa töötajale vajadusel ka tööalaseid abivahendeid. Täpsemalt saab selle kohta lugeda siit.

Toetused

Töövõime hindamine

Töövõime hindamise eesmärk on tuvastada pikaajalise tervisekahjustusega inimese töövõime ulatus, tegutsemise ja osalemise piirangud ning anda soovitusi töötingimuste, töövõime toetamise ja abivahendite vajaduse kohta. Töövõimet hindab vastava väljaõppega ekspertarst, võttes aluseks inimese taotluse vastused ja selgitused ja tervise infosüsteemis sisalduvad terviseandmed. Vajadusel kaasab ekspertarst hindamisse ekspertiisimeeskonna ja viib läbi visiidipõhise hindamise. Visiidipõhine hindamine on vajalik, kui töövõime hindamise taotlusel välja toodud piirangud ja terviseandmed erinevad üksteisest olulisel määral või arstide poolt tervise infosüsteemi sisestatud terviseandmed on sisult vastuolulised.

Töövõime hindamise metoodika Eesti keeles:
Töövõime hindamise metoodika inglise keeles:
Töövõime hindamise metoodika vene keeles:

Viimati uuendatud 07.06.2022