Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Infokirjad

Sotsiaalministeerium hoiab oma partnerite ja erinevate huvigruppidega ühendust ka läbi infokirjade.
Tervisevaldkonna infokiri

Soovime oma infokirjadega anda regulaarset ülevaadet meie ministeeriumi tervisesektoris töötavatest inimestest ja valdkondadest, sõna sekka saavad meie eksperdid ja koostööpartnerid. 

Loe lähemalt
Ukraina kriisi infoleht KOV-dele

Sotsiaalministeerium on regulaarses suhtluses kohalike omavalitsustega, et jagada nendega Ukraina kriisiga seonduvat infot ning vastata tekkivatele küsimustele.

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 29.04.2022