9. nädala kokkuvõte eesti viipekeeles

07.03.2023 | 12:10

Sotsiaalministeeriumi ja haldusala asutuste iganädalane eesti viipekeelne kokkuvõte.
    • Jaga

Tervisekassa maksis mullu ajutisi töövõimetushüvitisi 207 miljonit euro eest. Inimestele hüvitati 762 830 töövõimetuslehte ning 7,3 miljonit ajutise töövõimetuse päeva. Kõige rohkem kasutati möödunud aastal haigushüvitist (76%) ning hooldushüvitist (23%). 2022. aastal oldi haigestumise või muul tervislikul põhjusel ajutisel töövõimetusel enim veebruari- ja märtsikuus, mille osakaal võrreldes 2021. aastaga veebruaris kahekordistus ning märtsis kasvas peaaegu kolmandiku võrra. Maakondade vaates oldi töövõimetuslehel enim Harjumaal, Tartumaal ning Ida-Virumaal, kõige vähem kasutati töövimetuslehe võimalusi Valgamaa, Viljandimaa ning Võrumaa piirkondades. Haiguslehel viibisid sagedamini 30-39-aastased. Haiguspäevade teisest päevast hüvitamine jätkub ka 2023. aastal ning seda kuni 30. juunini. 

Loe lähemalt…

27. veebruaril avati Mustamäe meditsiinilinnakus pidulikult Regionaalhaigla uus Y-korpus, mis loob vähipatsientidele tipptasemel ravivõimalused, koondades Regionaalhaigla vähiravi tänapäevasesse ja patsiendisõbralikku keskkonda. Uue korpuse avasid ühiselt Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu, peaminister Kaja Kallas ja tervise- ja tööminister Peep Peterson. Ravitöö uues korpuses algab juba uuel nädalal, 6. märtsil 2023.

Loe lähemalt…

Alates eelmise aasta aprillist arvestatakse vanemahüvitist päevamäära järgi. Kuna veebruarikuus on 28 päeva, laekub inimese kontole märtsis harjumuspärasest väiksem summa.

Loe lähemalt…

Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud 2022. a Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu andmetel on viimase nelja aastaga noorte hinnangud oma tervisele, eluga rahulolule ning peresuhetele langenud. 11-, 13- ja 15-aastased poisid on enda hinnangul parema tervisega ning eluga rohkem rahul kui tüdrukud. Noorte hinnangud pere toetusele on halvenenud ning tüdrukute kooliskäimise meelepärasus on oluliselt langenud. Eestis on ülekaaluliste laste arv aasta-aastalt kasvanud ja käesoleva uuringu tulemuste põhjal on ülekaalulisi noori juba viiendik. Enam on ülekaalulisi, sh rasvunud õpilasi poiste hulgas. Noored ei söö piisavalt puu- ja köögivilju, samuti ei maga ega liigu piisavalt. Kui poiste tervisekäitumises on näha positiivseid muutusi, siis tüdrukute seas on murettekitavaid suundumusi nii e-sigarettide tarvitamises, aga ka vaimse tervise probleemide osas. Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring toimus Eestis 2021. aasta novembrist 2022. aasta märtsini juba kaheksandat korda. Selles osales 4862 viienda, seitsmenda ja üheksanda klassi õpilast üle Eesti.

Loe lähemalt…

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile tubakaseaduse muudatused, millega võetakse üle Euroopa Komisjoni direktiivi nõuded kuumutatud tubakatoodete koostisele, märgistamisele ja pakendamisele. Laste ja noorte kaitseks keelustatakse kogu Euroopa Liidus alates 23. oktoobrist 2023 kuumutatud tubakatoodete maitsed. Eestis tehtud tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamise uuringust selgus, et 67% noortest lähtub tootevalikul maitsest. Seejuures usuvad noored ise, et nikotiinitoodete tarvitamist vähendaks muuhulgas maitsestatud toodete kättesaadavuse piiramine.

Loe lähemalt…

Triin Jõeveer

Kommunikatsioonispetsialist