Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hambaravi muutub uuest aastast oluliselt kättesaadavamaks

27.09.2016 | 12:18

Valitsus saatis Riigikokku ravikindlustuse seaduste ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega muutub hambaravi uuest aastast Eesti inimestele oluliselt kättesaadavamaks. Erilist tähelepanu pööratakse eakatele, rasedatele ja alla üheaastaste laste emadele.
    • Jaga

Valitsus saatis Riigikokku ravikindlustuse seaduste ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega muutub hambaravi uuest aastast Eesti inimestele oluliselt kättesaadavamaks. Erilist tähelepanu pööratakse eakatele, rasedatele ja alla üheaastaste laste emadele. 

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul vähendab plaan olulisel määral sadade tuhandete eestimaalaste, eelkõige suurema ravivajadusega inimeste iga-aastaseid kulutusi suutervise parandamisse. Eriti aitab seadusemuudatus vanaduspensionäre, töövõimetuspensionäre ja osalise või puuduva töövõimega inimesi, üle 63-aastaseid inimesi, rasedaid, alla 1-aastase lapse emasid ning kõiki neid, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust.

Nende eest hakkab riik maksma hambaravihüvitist kuni 85 eurot igal aastal. Hüvitise arvestuse aluseks on, et patsiendile esitatud raviarve või arvete kogusumma ei ületa 100 euro aastas. Sellisel juhul oleks inimese omaosalus 15 eurot. See puudutab hinnanguliselt enam kui 500 000 inimest. „Hüvitis peab olema suurem, kuna neil sihtgruppidel on ilmselgelt teenuse järele suurem vajadus,“ selgitas Ossinovski. Lisaks jääb eakatele alles ka proteesihüvitis 255,65 eurot kolme aasta peale. 

Teine muudatus puudutab kõiki ravikindlustatud täiskasvanuid. Uue korra järgi hüvitab haigekassa kuni 30 eurot täiskasvanute esmavajalike teenuste raviarvetest. Arvestuse aluseks on, et patsiendile esitatud raviarve või arvete kogusumma on 60 eurot aastas. „Me muudame hammaste eest hoolitsemise oluliselt kättesaadavamaks, alustades vastavalt riigieelarve võimalustele 30 euro suurusest toetusest, kuid näeme vajadust seda summat edaspidi suurendada,“ lausus minister. 

Senised hüved lastele ja vältimatule abile ei kao. Haigekassa tasub kõigi alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest ning ravikindlustatud täiskasvanute vältimatu abi eest. Kindlustuseta isikute vältimatu abi tasutakse riigieelarvest. „Peame veelgi rohkem hoolitsema selle eest, et aina rohkem meie lapsi jõuaks tasuta hambaarsti juurde ega lükkaks oma hambaprobleeme täiskasvanuikka,“ sõnas Ossinovski. 

Lisaks soovitakse leida partnerid, kes suudaksid vajadusel pakkuda vältimatut hambaravi ka töövälisel ajal.

Eelnõu jõustub plaani järgi 2017. aasta 1. juulist. Täiskasvanute hammaste parandamise programmile on 2017. aaastal riigieelarves ette nähtud 6 miljonit eurot ning alates 2018. aastast 12 miljonit eurot.

Karel Hanni

Meediasuhete nõunik