Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Keskmine pension tõusis 774 euroni

01.04.2024 | 09:39

Täna jõustus Valitsuse poolt kinnitatud tänavune pensionitõus, mis tõstab indekseerimisega keskmist pensioni võrreldes mullusega 10,6%, ehk 700 eurolt 774 euroni.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul oli eelmise aasta pensionitõus viimase 15 aasta suurim ning ka seekordne indekseerimisjärgne keskmise pensioni tõus 700 eurolt 774 eurole toetab meie vanemaealisi muutuvate oludega hakkamasaamisel. “2021. aastal, kui Kaja Kallase esimese valitsuse moodustasime, oli keskmine pension 552 eurot kuus ja prognoosid näitavad, et 2027. aastaks tõuseb see juba üle 900 euroni kuus. Mul selle üle väga hea meel ning et indekseerimise järel ka pensioni baasosa suureneb. Nii paraneb erinevatel põhjustel ka väikest pensioni saavate toimetulek, kelle heaolu parandamise soovime edaspidi laiemalt fookusesse võtta.“

Tänasest tõusis pensionite indekseerimisega ka rahvapension 372,05 euroni. Pensioni baasosa suuruseks on 354,98 eurot ja aastahindeks 9,512 eurot.

Vanaduspension koosneb baasosast, staažiosast (mille suurus võrdub pensioniõigusliku staaži aastate arvu ja aastahinde korrutisega) ja kindlustusosast (mille suurus võrdub kindlustusosakute summa ja aastahinde korrutisega) ning ühendosast, mille suurus võrdub poole kindlustusosakute ja poole solidaarosakute summa ning aastahinde korrutisega.

Lisaks pensionile arvutatakse ümber ka töövõimetoetuse päevamäär: 1. aprillist on see 20,57 eurot ning puuduva töövõime korral on toetuse suuruseks keskmiselt 617,15 eurot kuus. Osalise töövõime korral arvestatakse töövõimetoetust 57% päevamäärast ning keskmiseks töövõimetoetuse suuruseks osalise töövõime korral on keskmiselt 351,77 eurot. Töövõimetoetuste indekseerimine maksab riigile ca 36 183 773 eurot ja indekseeritakse ligikaudu 91 358 vähenenud töövõimega inimese töövõimetoetust. Töövõimetoetuse suuruse arvutab töötukassa iga kalendrikuu kohta.

Pensionide indekseerimine maksab riigile tänavu 212 327 000 eurot. Pensione indekseeritakse 325 000 pensionäril.

Pensionite tasakaalus hoidmiseks palkade ja hindade muutusega arvutatakse pensionid igal kevadel ümber. Pärast indeksi kinnitamist arvutab sotsiaalkindlustusamet uute väärtustega ümber kõik riiklikud pensionid. Oma uut pensioni suurust saab inimene alates tänasest vaadata riigiportaalist eesti.ee. Lisainfot saab ka helistades sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse telefonil 612 1360.

Auris Aleksandrov

Kommunikatsioonispetsialist