Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ministrid tunnustavad: peresõbralikud tööandjad on muutunud ligi 30 000 inimese töökeskkonna paremaks

23.11.2022 | 17:06

Tervise- ja tööminister Peep Peterson ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kuulutasid täna välja 22 peresõbraliku tööandja märgise saajat. Keskmiselt kahe ja poole aasta pikkuse põhjaliku programmi toel on organisatsioonid muutnud töökeskkonna pere- ja töötajasõbralikumaks. Kokku on kuue aasta jooksul programmis osalenud 113 organisatsiooni ja nii on mõjutatud ligi 30 000 inimese töökeskkonda.
    • Jaga

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni sõnul on tihe konkurents tööturul ja üldine hoiakute muutumine töötajate toetamisel tõstnud peresõbralikkuse teema organisatsioonide jaoks järjest olulisemale kohale. “Kiiresti muutuvates oludes  on ka töökeskkonnad pidevas muutumises ning organisatsioonidele on väljakutseks muutustega sammu pidada, sealjuures oma meeskonda parimal viisil toetada. Nii ei tähendada ka töötaja- ja peresõbralikkuse tunnustuse saamine, et töö selles vallas lõpeb, vaid vastupidi. Programmis osalemisega saab organisatsioonides alguse kestev protsess, mis tähendab muutustega kohanemist ja järjepidevat arengut. Suur rõõm on tõdeda, et sel aastal on taas 22 eeskujulikku töötaja- ja peresõbraliku tööelu eest seisvat organisatsiooni lisandunud,” rääkis Peterson.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo lisas, et töötaja- ja peresõbraliku töökeskkonna kujundamisel ja töötajate toetamisel on oluline võtta arvesse kogu inimese eluteed ning lisaks lastega töötajate vajadustele, arvestada ka nendega, kes on läinud haridust omandama või töötavad vanaduspensioniealisena või paindlikke töötingimusi hooldust vajava lähedase eest hoolitsemiseks. „Nii nagu väliskeskkond, muutuvad ka inimeste vajadused. Paindlikkust pakuvad ja mitmekesisust toetavad töökeskkonnad aitavad töötajatel muutustega paremini toime tulla. Hea meel on näha tänaste märgiste saajate märkimisväärseid pingutusi töökeskkonna ning töötajate töö- ja eraelu ühildamise toetamiseks.“

Täna toimunud tunnustusüritusel peatuti muutuste teemal pikemalt ning arutleti muutunud töökultuuri, kodus ja kontoris töötamise pendeldamise praktikate ning eelistuste ja võimaluste üle. Mirko Ojakivi juhtimisel olid vestlusringis teemat lahkamas ERGO Eesti tegevjuht Marek Ratnik, Kaubamaja personalidirektor Piret Mårtensson, Tallinna ülikooli isiksusepsühholoogia dotsent Aleksander Pulver ning tervise- ja tööminister Peep Peterson ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Peresõbraliku tööandja lõppmärgise kuldtaseme pälvisid sel aastal AS Audentes, Audentes Koolide Sihtasutus ja Audentese Spordiklubi MTÜ, ASA Quality Services OÜ, CES OÜ, Elisa Eesti AS, ERGO Insurance SE ja ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal, Eesti Rahvusraamatukogu, IPF Digital, Jüri Gümnaasium, Maa-amet, Maaeluministeerium, Ramirent Baltic AS, Riigi Tugiteenuste Keskus ja SRINI OÜ. Hõbetaseme pälvisid DHL Logistics Estonia OÜ, Guardtime OÜ, Kaubamaja AS, Konkurentsiamet, KPMG Baltics OÜ, Nordecon AS, Saku Õlletehase AS ja Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond. Pronkstaseme pälvis OÜ Velko AV.
Peresõbraliku tööandja programmis osalemine on pikaajaline protsess, mis toimub organisatsioonide juhtkondade eestvedamisel kuid tihedas koostöös töötajatega. Lõppmärgise saanud organisatsioonidel tuleb iga kahe aasta tagant läbida järelhindamine. 2022. aastal on  järelhindamise protsessi läbimas 32  ettevõtet, kes on süsteemselt tegelenud oma töökultuuri arendamisega. 

Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-3 aastat, misjärel väljastatakse  organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel. Konsulteerimis- ja hindamisprotsess kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte, alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist.
Peresõbraliku tööandja märgise programmi on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium koostöös Civitta Eesti AS-iga. 2017. aastast välja antavat märgist saavad taotleda nii tööandjad era- ja avalikus sektoris kui ka kodanikuühendused. Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond, tööandjatele on seal osalemine on tasuta.


FOTOD tunnustusüritusest (autor: Raigo Pajula)
 

Irina Kuzina

Meediasuhete nõunik