Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ohvriabi seaduse muutmise eelnõu on Riigikogus teisel lugemisel

13.10.2016 | 06:44

Riik korrastab eelnõuga ohvriabi valdkonda ning annab inimkaubanduse ohvritele ja seksuaalselt väärkoheldud lastele parema juurdepääsu teenustele. Esimest korda kirjeldatakse seaduses naiste tugikeskuse teenus naistevastase vägivalla ohvritele. Eelnõu on pärast esimesel lugemisel tehtud muudatusettepanekute sisseviimist Riigikogus teisel lugemisel.

Riik korrastab eelnõuga ohvriabi valdkonda ning annab inimkaubanduse ohvritele ja seksuaalselt väärkoheldud lastele parema juurdepääsu teenustele. Esimest korda kirjeldatakse seaduses naiste tugikeskuse teenus naistevastase vägivalla ohvritele. Eelnõu on pärast esimesel lugemisel tehtud muudatusettepanekute sisseviimist Riigikogus teisel lugemisel.

Seaduse tasandil sätestatakse naistevastase vägivalla ohvritele naiste tugikeskuse teenus. Riiklikult reguleeritud teenus sisaldab nii turvalist majutust kui ka erinevaid nõustamisi. Naiste tugikeskuse teenust hakkab edaspidi korraldama sotsiaalkindlustusamet ning teenusele esitatavad nõuded kirjeldatakse selgelt seaduses. Kokkuvõttes aitab muudatus korrastada ohvriabi valdkonda.

„Pärast enam kui kümne aasta pikkust projektipõhist tegutsemist saab naiste tugikeskuste teenus seadusliku raamistiku. Selged nõuded sellele teenusele ning järjepidev riigi rahastus annab suurema kindluse ohvritele ning töörahu teenusepakkujatele. Kõige olulisem on, et haavatavas olukorras inimestele oleks abi kättesaadav,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

„Esimene naiste varjupaik avati Eestis 2002. aastal. Tänaseks oleme jõudnud nii kaugele, et naiste tugikeskused tegutsevad kõigis maakondades,“ ütles Eesti Naiste Varjupaikade Liidu juhatuse esinaine Eha Reitelmann. „Naiste tugikeskused pakuvad abi ja turvalist keskkonda naistele, kes on kogenud füüsilist, psühholoogilist, seksuaalset või majanduslikku vägivalda ja vajavad kaitset, mõistmist, tuge ning asjatundlikku nõuannet. Eesti Naiste Varjupaikade Liidu kogutud statistika kohaselt on alates 2010. aastast naiste tugikeskustest abi otsinud üle 9700 naise.“

Muudatused on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2017.

Jana Rosenfeld

Meediasuhete nõunik