Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pariisi rahufoorumil võeti vastu ühisavaldus laste veebikäitumise kaitseks

12.11.2023 | 16:24

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osales 8. ja 9. novembril Pariisi rahufoorumil, kus võeti Austraalia, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Hollandi, Hispaania, Ühendkuningriigi ja Eesti eestvedamisel vastu ühisavaldus laste veebikaitse tugevndamiseks.
    • Jaga

„Võrguühenduseta olemine ei ole tänapäeval paljude laste ja noorte jaoks enam võimalik. Digipööre on toonud kaasa juurdepääsu haridusele, teabele ja teadmistele ning uued viisid eneseväljenduseks ja suhtlemiseks. Nende eelistega kaasnevad paraku ka riskid,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Avatud ja turvaline ligipääs internetile on võimsaks vahendiks sotsiaalse kaasatuse suurendamisel ja majanduskasvu soodustamisel, kuid digitaalsete tööriistade väärkasutuse ja nõuetekohaste kaitsemeetmete puudumise tõttu, kogevad lapsed veebis iga päev ja igas riigis jätkuvalt vägivalda, ärakasutamist ja väärkohtlemist. Seetõttu on laste kaitsmine Internetis endiselt väljakutse.“

Kuigi varasemalt on tähelepanu pööratud lastele turvalise digitaalse keskkonna loomise võimalikkusele, on lapsed üha nooremas eas ja üha enam kokku puutunud ebasobiliku sisuga, eriti täiskasvanutele mõeldud pornograafilise sisu, küberkiusamise, enesevigastavat käitumist põhjustava sisu, sotsiaalsete ja psühholoogiliste probleemide populariseerimise, seksuaalse kuritarvitamise ja liigsete andmete kogumisega veebis. 2023. aasta ülemaailmse veebiohuhinnangu kohaselt kasvab laste seksuaalne ärakasutamine, kuritarvitamine ja kiusamine kogu maailmas nii ulatuse kui ka meetodite poolest.

„Siinkohal on kindlasti Eesti oma laste kaitsel ning teadlikuse tõstmisel eesrinnas – laste teadlikkust ja oskusi interneti turvaliseks kasutamiseks on populariseerinud nii mittetulundusühingud, eraettevõtted, koolid ja erinevad riiklikud programmid, mida aastate jooksul ellu on kutsutud,“ sõnas Riisalo.

Rahufoorumil vastu võetud ühisavaldusega soovitakse suuremat tähelepanu tõmmata ohtudele, millele lapsed on avatud internetikeskkonnas ning ärgitada riike ja ettevõtteid astuma samme laste kaitse tagamiseks internetikeskkonnas. Avaldusega saab tutvuda siin.

Auris Aleksandrov

Meedianõunik