Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Riik soovib suurendada raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse kättesaadavust

20.10.2016 | 12:31

Uudis
    • Jaga

Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks seaduse eelnõu, millega eraldatakse riigieelarvest sügava puudega laste vanemate toetamiseks täiendavalt miljon eurot. Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenus muutub 2017. aastast kohaliku omavalitsuse poolt korraldatavaks sotsiaalteenuseks, mille rahastamine käib edaspidi läbi omavalitsuste toetusfondi.

„Lisarahastus ja lapsehoiuteenuse kättesaadavuse parandamine annab senisest suuremad võimalused lapsevanematele osaleda aktiivsemalt tööturul või lubada endale vajalik puhkehetk ning tagab raske ja sügava puudega lastele turvalise hoiuteenuse,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. „Lapsehoiuteenus, mis on kohaliku omavalitsuse poolt pakutav teenus, hõlmab edaspidi ka raske ja sügava puudega lapsi. Riik toetab omalt poolt teenuse osutamist osalise kulude katmisega.“

2015. aasta 1. detsembri seisuga elas Eestis 7113 raske ja sügava puudega last, lapsehoiuteenust kasutas neist 11 protsenti.

Täiendavad vahendid jaotatakse omavalitsuste vahel ära neis elavate raske ja sügava puudega laste arvu alusel. Kohalik omavalitsus saab lisarahastust kasutada sotsiaalteenuste arendamiseks, et seeläbi toetada puudega laste vanemate iseseisva toimetuleku paranemist. Lisaks lapsehoiuteenustele võib toetust kasutada ka teiste teenuste osutamiseks, arendamiseks ja käivitamiseks, tingimusel, et need toetavad raske ja sügava puudega lapsi ja nende vanemaid.

Eelnõuga muudetakse sotsiaalhoolekande seadust, lastekaitseseadust, perekonnaseadust ja tsiviilkohtumenetluse seadustikku. Lisaks raske ja sügava puudega laste vanemate toetamisele muutub seaduse eelnõu läbi järgmisest aastast ka riigisisene lapsendamine, mille korraldamine antakse maavalitsuste pädevusest üle Sotsiaalkindlustusametile. Samuti muudetakse eelnõuga asenduskoduteenust pakkuvate perevanemate töö tegemise aluseid, lepingu tingimusi ja lihtsustatakse perevanema hariduslikule ettevalmistusele esitatavaid nõudeid. 

Seadus on planeeritud jõustuma 1. jaanuaril 2017.

Oskar Lepik

Kommunikatsiooninõunik