Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalministeerium andis õpilaste teadustööde konkursil välja eripreemiad

12.04.2023 | 15:42

Sotsiaalministeerium tunnustas eripreemiaga seitset põhikooli ja gümnaasiumi õpilast riiklikule teadustööde konkursile esitatud töö eest. Tunnustamise eesmärk on innustada noori jätkama õpingute ja teadustööga tervise-, töö- ja sotsiaalvaldkonnas.
    • Jaga

Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond valis riiklikul õpilaste teadustööde konkursil teise vooru pääsenud 91 parema uurimistöö hulgast töö-, tervise- ja sotsiaalvaldkonda kuuluvad tööd, hindas neid ning otsustas anda välja kaks preemiat põhikooli ja viis preemiat gümnaasiumi astme noortele teadlastele.

„Eripreemiate andmisel lähtusime tööde metodoloogilisest, analüütilisest ja andmete tõlgenduse kvaliteedist. Samuti oli meile oluline, et töö teema oleks ministeeriumis päevakorral ning töö tulemused rakendatavad,“ ütles sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna nõunik Alis Tammur. „Loodame, et preemiate laureaadid saavad indu tervise, töö või sotsiaalvaldkonnas oma õpingute jätkamiseks ja neis valdkondades teadustöö jätkamiseks.“

Sotsiaalministeeriumi eripreemiad pälvisid:

  • Carolina Mikk (Tallinna Kivimäe Põhikool, 9. klass) töö eest „Õpilase elu diabeetikuna: teatmik õpilastele ja õpetajatele“;
  • Madli Olbrei (Tartu Katoliku Hariduskeskus, 9. klass) töö eest „Uurimustöö enesevigastamise kohta“;
  • Kea Rael Kukk (Hugo Treffneri Gümnaasiumi, 12. klass) töö eest „Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomid ning legaalsete stimulantide tarvitamine"; 
  • Marie Loog (Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. klass) töö eest „Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilaste valuvaigistite tarbimisharjumused ning õpilaste teadlikkus valuvaigistite tarbimise mõjust";
  • Romer Raamat (Võru Gümnaasium, 12. klass) töö eest „Naispoliitikutest meedias läbi sooprisma peaminister Kaja Kallase näitel";
  • Mia Marie Sukles (Tallinna Reaalkool, 11. klass) töö eest „Inimese papilloomiviiruse vastase vaktsineerituse tase ja sellest keeldumise põhjused kolme Eesti gümnaasiumi näitel";
  • Martin Tsanevil (Viimsi Gümnaasium, 12. klass) töö eest „Investeerimisstrateegia pensioniks modernset portfelliteooriat rakendades".


Õpilaste riiklikku teadustööde konkurssi korraldab haridus- ja teadusministeerium koostöös Eesti Teadusagentuuriga. Sotsiaalministeerium tunnustab parimaid õpilaste teadustöid eripreemiatega alates 2017. aastast. Sotsiaalministeeriumi eripreemiad antakse välja kogusummas 2000 eurot. Riikliku õpilaste teadustööde konkursi eesmärk on motiveerida ja innustada noori teaduslikumale teemakäsitlusele ka kooli uurimistöödes. Rohkem infot konkursi kohta: www.etag.ee. Konkursitööde lühikokkuvõtted leiab aadressil: https://miks.ee/sites/default/files/Teadusfest-2023_kogumik_veeb.pdf

Eva Lehtla

Meediasuhete nõunik (terviseala)