<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalministeerium otsib vabaühenduste seast partnereid sotsiaal- ja tervisevaldkonna edendamiseks

11.09.2023 | 22:33

Sotsiaalministeerium avas sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühendustele taotlusvooru toetuse saamiseks kuues valdkonnas, et edendada inimeste heaolu ja tervist. Vabaühendused saavad toetust kokku 3,45 mln euro ulatuses kuues valdkonnas kuni kolmeks aastaks.

Toetussummad jagunevad valdkondade vahel järgnevalt:

  • hasartmängu ja digisõltuvuse ennetus 450 000 eur
  • vaimse tervise teadlikkuse ja teenuste kättesaadavuse suurendamine huvikaitse 315 000 eur
  • psüühikahäiretega inimeste toetamine 165 000 eur
  • tervisliku toitumise ja liikumise edendamine 120 000 eur
  • elanikkonna esmaabioskuste arendamine 2 100 000 eur
  • toidu raiskamise vähendamine ja toiduabi 300 000 eur

Toetuskomisjoni juhi, sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviovi sõnul jätkub konkursi tulemusel Sotsiaalministeeriumi koostöö vabaühendustega sisse töötatud teemades, kuid lisandub ka uusi. „Sotsiaalvaldkonnas on näiteks varasematel aastatel maakondlikud toidupangad saanud toetust Sihtasutuse Eesti-Hollandi Heategevusfondi kaudu eesmärgiga leida abivajajaid just üksikvanemate ja vanemaealiste seast. Tervisevaldkonnast on meil tõhusateks projektipartneriteks kujunenud Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK ning Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus, kes pakub professionaalset tuge hasartmängu- ja digisõltuvusega inimestele ning nende lähedastele.  Kõige suurema toetussumma oleme planeerinud jätkutegevusena inimeste esmaabioskuste arendamisele. Ühelt poolt leevendamaks koormust tervishoiusüsteemile ja teisalt selleks, et tõsta tervikuna riigi kriisivalmidust. Lisanduvad tegevused psüühikahäirega, sh depressiooni ja ärevuse all kannatavate inimeste võimestamiseks  ning tasakaalustatud toitumise ja regulaarse liikumise edendamiseks,“ kommenteeris Hanna Vseviov selleaastast taotlusvooru.

Taotlusi saavad esitada Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused. Partneriks võib kandideerida Eestis registreeritud juriidiline isik, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus või rahvusvaheline organisatsioon. Sõltuvalt valdkonnast oodatakse taotlejalt ühe- kuni kolmeaastast ja partnerilt vähemalt üheaastast tõendatavat kogemust vastavas valdkonnas.

Toetust antakse projektidele, mis on elujõulised ja suudavad saavutada fookusvaldkondades suurimat mõju.  Toetuse andmine on seotud heaolu arengukava 2023–2030 ja rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 eesmärkide elluviimisega.

Taotlejad on oodatud virtuaalsele infotunnile 19. septembril kell 10:00 Teamsis. Taotlusvoor on avatud https://etoetus.rtk.ee/ keskkonnas 16. oktoobri kl 17ni.  Taotlusi hindavad ja läbirääkimisi peavad Sotsiaalministeeriumi erinevate valdkondade spetsialistid.

Lisainfo: Piret Audova, nutika arengu toetamise peaspetsialist, tel: 5918 3394 [email protected] .

Neeme Raidvere