Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tervisekeskuste projektidega on kaetud üle poole perearstinimistutest

17.05.2016 | 15:22

Üle poole ehk 437 perearstinimistut 799-st on kaetud esmatasandi tervisekeskuste investeeringutaotlustega ning taotlusvoor on hinnatud õnnestunuks, leiti täna sotsiaalministeeriumis toimunud pressikonverentsil.

Üle poole ehk 437 perearstinimistut 799-st on kaetud esmatasandi tervisekeskuste investeeringutaotlustega ning taotlusvoor on hinnatud õnnestunuks, leiti täna sotsiaalministeeriumis toimunud pressikonverentsil.  
 
Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul on esmatasandi tervisekeskuste rajamine sisuline ning konkreetne samm esmatasandi tervisehoiuteenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks. „Hindan taotlusvooru väga edukaks, sest juba esimeses voorus tuli taotlusi oodatust ligi kaks korda rohkem. Valmisolek oli 35 keskuse rajamiseks, taotlusi tuli kokku 59.“
 
Ministri sõnul on see hea näide, mida on võimalik saavutada kohalike omavalitsuste, maakonnahaiglate ja perearstide koostöös. „Sellist koostööd ja vastutustunnet oma inimeste ees ongi tervishoidu vaja. Kiidame Eesti Perearstide Seltsi, kes konkursi ettevalmistamisest alates on olnud paadis ja aidanud õnnestumisele kaasa,“ ütles minister.
 
Tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Triin Habichti sõnul peab paralleelselt tervisekeskuste rajamisega valmima ka esmatasandi tervishoiu organisatoorne mudel ehk kuidas need keskused toimivad ja mismoodi käib nende töö rahastamine. „Mudeli koostame koostöös Eesti Perearstide Seltsi, haigekassa ja teiste seotud osapooltega selle aasta lõpuks. Uus korraldusmudel peab toetama inimesekeskset ja kvaliteetset esmatasandi tervishoiuteenust, olema seotud sotsiaal- ning teiste tervishoiuteenustega,“ ütles Habicht.

Järgnevatel kuudel kontrollitakse taotluste vastavust nõuetele, antakse taotlejatele tagasisidet ja oodatakse neilt parandusi. Valikukomisjon hindab projekte augustis ning investeeringutekavad kinnitatakse septembris. Esimesed 15 keskust peavad tööd alustama juba 2018. aastal.

Karel Hanni

Meediasuhete nõunik