VIDEO: Töötushüvitise saamise kestus hakkab sõltuma tööturu olukorrast

21.09.2022 | 16:42

Riigikogus läbis esimese lugemise paindlike töötuskindlustushüvitiste eelnõu, millega seotakse hüvitise maksmise kestus tööturu olukorraga. Eesmärk on anda inimestele raskes olukorras kindlustunne ja parematel aegadel motiveerida kiirelt tööle naasma. 
    • Jaga
  • Eelnõu kohaselt makstakse töötuskindlustushüvitist pikemalt, kui olukord tööturul on halb ja töötute arv kasvab. 
  • Kui tööd on lihtsam leida ja töötute arv madal, makstakse hüvitist nii kaua, kui taotlemise hetkel on määratud nö baasperioodiks. 
  • Hüvitise maksmise periood pikeneb automaatselt ning töötu selleks ise midagi tegema ei pea. 
  • Vaata videost, kuidas selgitab paindlikke hüvitisi tööhõive osakonna juhataja Kadi Kanarbik.

„Suures finantskriisis kaotas Eesti tööturg üle 100 tuhande töökäe. Töötukassa abi lõppes liiga vara, kontakt inimestega kadus ja osad inimesed olid sunnitud kas Soome minema või heitusid. Pärast inimeste tagasi toomine on palju kallim. Selle õppetunni ajel on tööandjad ja ametiühingud jõudnud kokkuleppele kriisiolukorras töötuskindlustushüvitiste perioodi pikendada ja selle tasakaalustamiseks buumihetkedel samavõrra lühendada. Tavaolukorras jäävad perioodid muutmata,“ selgitas tervise- ja tööminister Peep Peterson. 
Ministri sõnul olid tasakaalu otsimisel ja automaatsete valemite väljatöötamisel abiks parimad analüütikud Rahandusministeeriumist ja Eesti Pangast. 

Töötuskindlustushüvitise taotlemisel määratakse hüvitise maksmise baasperiood vastavalt inimese töötuskindlustusstaaži pikkusele. Eesti Töötukassa arvutab registreeritud töötute arvu välja iga kuu alguses. Enne hüvitise maksmise perioodi lõppemist võrdleb Eesti Töötukassa registreeritud töötute arvu tulemust varasema perioodi keskmise töötute arvuga.  Võrdluse tulemusena selgub, kas töötuskindlustushüvitise maksmise periood pikeneb või mitte. Hüvitise maksmise periood pikeneb automaatselt ning töötu selleks ise midagi tegema ei pea. 
 
Praegu sõltub töötuskindlustushüvitise maksmise periood üksnes inimese töötuskindlustusstaažist, mistõttu ei pruugi see olla vastavuses samal ajal majanduses toimuvate muutustega. 

Kava kohaselt peaks muudatus jõustuma 30. juuniks 2023.

Karin Veskimäe

Kommunikatsioonijuht