Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalvaldkond

Nõukogud

Ennetus on edukam, kui seda tehakse ühiselt ja sarnase eesmärgiga ning paljusid eluvaldkondi hõlmavalt ja sestap otsustati 21. aprillil 2021 valdkonnaülest ennetust kureerivate ministrite (haridus- ja teadusminister, justiitsminister, kultuuriminister, sotsiaalkaitseminister, siseminister) kohtumisel, et lastekaitse nõukogu, süüteoennetuse nõukogu ja uimastiennetuse valitsuskomisjoni asemel luuakse uus ühine valdkonnaülese ennetuse valitsuskomisjon nimetusega „ennetusnõukogu“.

Viimati uuendatud 02.10.2023