Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ravimid

Sotsiaalministeerium kujundab ravimipoliitikat ning kavandab selle elluviimist. Ravimipoliitika eesmärk on efektiivsete, kvaliteetsete, ohutute ja taskukohaste ravimite järjepidev kättesaadavus ning ratsionaalne kasutamine, mis toetab patsientide elukvaliteedi paranemist ja tervena elatud eluea pikenemist.

Retsepti- ja käsimüügiravimid


Ravimid on ained või ainete kombinatsioonid, mis võivad haiguseid ja haigusseisundeid aidata ennetada, leevendada või ravida. Otsuse, kas toode kuulub ravimite hulka, teeb Ravimiamet. Kõigi Eestis müügil olevate ravimite kohta leiab infot Ravimiregistrist ning nende kvaliteedi üle teeb järelevalvet Ravimiamet.

Ravimitele kohaldatakse tavakaubast või -teenusest madalamat käibemaksumäära 9%. Ravimite soodustamine ehk ravimite eest täielik või osaline tasumine riiklikest vahenditest on üks meetmetest ravimite kättesaadavuse tagamisel. Eesti Haigekassa tegeleb soodusravimite hinnakokkulepete sõlmimise ja muutmisega, arvutab soodusravimite piirhindu, menetleb soodusravimite loetelu taotlusi ja koordineerib ravimikomisjonide tööd. Täpsem info ravimite hinnastamise ja hüvitamise kohta on leitav siit. Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade loetelu uuendamisest teavitatakse Eesti Haigekassa kodulehel.

Antiretroviirusravimite, tuberkuloosiravimite, tuberkuloosiravi täiendavate ravimite ning immuniseerimiskava täitmiseks ja vältimatu abi korras immuniseerimiseks vajalike vaktsiinide ja immuunglobuliinide hankimisega, hankekomisjonide töö koordineerimisega ning rahastamisega tegeleb Eesti Haigekassa. Lisaks korraldab ja rahastab Eesti Haigekassa koostöös Terviseametiga antidootide keskseid riigihankeid.

Ravimite kasutamine

Üldjuhul toimivad kõik sama toimeainega ravimid ühtemoodi ning on võrdselt kvaliteetsed ja ohutud. Ravimi retsepti väljakirjutamisel kasutatakse ravimis sisalduva toimeaine nimetust. Kõigil arstidel on kohustus kirjutada välja toimeainepõhiseid retsepte. See annab apteegis võimaluse valida endale sama toimeainega ravimite hulgast hinnalt sobivaim.

Ravimite harvaesinevate ning ravimi pideva kasutamise käigus tekkivate kõrvaltoimete kõrvaltoimete esinemisel esitatakse Ravimiametile kõrvaltoime teatis, mida saab teha ka riigiportaali eesti.ee kaudu.

Kasulikud materjalid

Ravimite säilitamine ja ravimijäägid

Ravimite kasutamisel on oluline järgida neile seatud säilitusnõudeid. Ravimijäägid võivad olla ohuks keskkonnale. Aegunud, kõlbmatuks muutunud või enam mitte kasutuses olevatest ravimitest tuleks vabaneda need kas jäätmejaama või tagasi apteeki viies. Kindlasti ei tohiks kodus üle jäänud ravimeid lasta kanalisatsiooni või visata olmeprügi hulka.

Apteegid

Apteegiteenus hõlmab ravimite jaemüüki või muul viisil väljastamist koos nõustamisega ravimite sihipäraseks ja ratsionaalseks kasutamiseks. Nõustamise käigus antakse teavet ravimi õigest ja ohutust kasutamisest ja säilitamisest. Apteegiteenuse hulka kuulub ka ravimite valmistamine (näiteks ekstemporaalse retsepti alusel).

Eestis tegutsevad üldapteegid, haiglaapteegid ning veterinaarapteegid. Endale lähima apteegi leiad Ravimiameti kaardilt.

Viimati uuendatud 09.03.2023