<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Alkohol

Alkohoolne jook on uimastava ja sõltuvust tekitava toimega etanooli sisaldav jook. Alkohol mõjutab keha ja enesetunnet ka siis, kui seda ise ei tunnetata ning tervisekaebused ei ole veel tekkinud. Otseselt alkoholist tulenevaid terviseprobleeme on umbes 60, kaudsemalt on alkoholi mõjuga seotud haigusi üle 200. Selles, kuidas alkohol täpselt kellegi tervist mõjutab, mängivad olulist rolli vanus, sugu, geenid ja palju muud.

Alkoholi mõju

Alkoholi tarvitamine mõjutab ka ümbritseva maailmaga suhtlemist ja üldist eluga toimetulekut. Sellepärast on oluline juba varakult panna tähele ohumärke. Spetsialisti poole pöördumiseks on piisav põhjus juba see, kui alkohol mõjutab elukvaliteeti.

Spetsialisti käest nõu küsimiseks pöördu Alkoinfo veebilehele.

Alkoholitarvitamise häire raviteenusele pöördus 2021. aastal 2939 inimest, 2020. aastal 3060 inimest. Kokku on „Kainem ja tervem Eesti“ programmi vältel (2016-2021) saanud alkoholitarvitamise ravi teenust 9197 inimest.

Isegi väiksemad alkoholikogused võivad regulaarsel tarvitamisel edasi viia alkoholi kuritarvitamise või sõltuvuseni. Alkoholi tarvitamise ja sellega kaasnevate riskide kaardistamiseks ning alkoholitarbimise jälgimiseks on välja töötatud kasulikud tööriistad nagu AUDIT test ja Alko kalkulaator. Kui alkoholi tarbimisharjumuse muutmine käib endal üle jõu, siis saab abi läbi internetipõhise programmi „Selge“ ning alkoholitarvitamise häire ravi „Kainem ja tervem Eesti“.

Eesti alkoholipoliitika roheline raamat

Selleks, et vähendada alkoholitarbimisest tulenevat sotsiaalset, majanduslikku ja tervisekahju, tagada lastele ja noortele toetav keskkond kasvuks ja arenguks ning muuta elukeskkond kõigi inimeste jaoks turvalisemaks, on aastal 2014 kiidetud Vabariigi Valitsuse poolt heaks Eesti alkoholipoliitika roheline raamat.

Alkoholipoliitika roheline raamat on terviklik alkoholipoliitika käsitlus, mis hõlmab WHO koondatud ja soovitatud tõenduspõhiseid meetmeid kokku kümnes eri valdkonnas, sh tegevusi alkoholi kättesaadavuse ja müügiedenduse piiramiseks, salaalkoholi leviku tõkestamiseks, alkoholitarvitamise ja joobe kahjude vähendamiseks, joobes juhtimise ennetamiseks, teadlikkuse suurendamiseks, alkoholisõltuvuse ravi ja nõustamise võimaluste laiendamiseks, kohalike omavalitsuste tegevusi alkoholikahjude vähendamiseks, alkoholi tarbimise, tervisemõju ja alkoholipoliitika rakendamise ja tõhususe seiret ja hindamist ning hinna- ja maksupoliitikat.

Roheliste kaantega raamat roosakal taustal. Pealkiri: Eesti alkoholipoliitika roheline raamat, Sotsiaalministeerium 2014

Alkoholi tarvitamisest tingitud negatiivsed tagajärjed avalduvad erinevates valdkondades, seetõttu on kahjude vähendamise ja tõenduspõhise ennetuse meetmete planeerimisel oluline valdkondadeülene koostöö ning süstemaatiline ja teaduspõhine poliitikakujundamine.

Regulatsioonid ja kasulik materjal

Alkoholi valdkonda reguleerivad alkoholiseadus ja reklaamiseadus. Alkoholiseadus sätestab erinõuded alkoholi käitlemisele, piirangud alkohoolse joogi tarbimisele, erinõuete ja piirangute järgimise üle teostatava järelevalve korralduse ning vastutuse seaduse rikkumise eest. Reklaamiseadus sätestab alkoholi reklaami mõiste, reklaamile kehtestatud üldnõuded, keelud ja piirangud ning järelevalve korralduse ja vastutuse seaduse rikkumise eest.

Viimati uuendatud 24.08.2022