Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EL-i struktuurifondid

Euroopa Liidu struktuurifondid toetavad liikmesriikide majandust, et vähendada arenguerinevusi Euroopa piirkondade vahel.

EL-i struktuurifondid

2014-2020

Euroopa Liidu struktuurifondid ESF ja ERF toetavad liikmesriikide majandust, et vähendada arenguerinevusi Euroopa piirkondade vahel.

Loe rohkem
2021-2027

Eestile eraldatakse perioodiks 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika toetusi 3,37 miljardit eurot. Struktuurivahendid jagunevad Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Sotsiaalfondi+ ja Õiglase ülemineku fondi vahel.

Loe rohkem

Viimati uuendatud 21.06.2023