Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Narkootikumid

Narkootikumide tarvitamine on ennekõike sotsiaalne nähtus, mis toob kaasa mitmeid suuri ühiskondlikke ja isiklikke probleeme. Narkootikumide pideva tarvitamisega kaasnevad sõltuvus, muud terviseprobleemid, vigastused, haridustee katkemine, passiivsus tööturul, koormus tervishoiu- ja hoolekandesüsteemile ning kuritegevus, mis tekitavad ühiskonnale suurt kahju ning loovad omakorda uusi sotsiaalprobleeme.

Sotsiaalministeeriumi ülesandeks narkomaania valdkonnas on ennekõike ennetuse, ravi- ja rehabilitatsiooni- ning narkootikumide tarvitamisest tulenevate kahjude vähendamise teenuste korraldamine ja pakkumine.

Narkomaania valdkonna riiklikud tegevused on kirjeldatud Rahvastiku Tervise Arengukavas 2020-2030 ja Eesti narkopoliitika aastani 2030. Olulisemateks sihtgruppideks on noored (narkootikumide tarvitamise ennetamine ja vähendamine) ning narkootikume tarvitavad inimesed (narkootikumide tarvitamisest tulenevate kahjude vähendamine, ravi- ja tugiteenuste tagamine, häbimärgistava hoiaku vähendamine.

Viimati uuendatud 04.07.2022