Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tubakas

Tubakatarvitamine on väga suur terviserisk ning välditavate surmapõhjuste seas teisel kohal. Lisaks varajasele suremusele on suitsetajatel suurem tõenäosus haigestuda pahaloomulistesse kasvajatesse ning mitmetesse südame- ja veresoonkonna haigustesse. 8,3% Eesti rahvastiku haigestumuse tõttu kaotatud eluaastatest ja enneaegsest suremusest on tingitud tubakatarvitamisest.
  • Tubakatooted on kas täielikult või osaliselt tubakast valmistatud tooted suitsetamiseks, närimiseks, imemiseks või ninna tõmbamiseks.
  • Tubakatootega sarnaselt kasutatavad tooted on need, millega imiteeritakse tubakatoodete tarbimist ja need, mida kasutatakse tubakatoodete asendamiseks, sh elektrooniline sigaret, taimsed suitsetatavad tooted, erinevad materjalid vesipiibutubaka asendamiseks ning tubakavaba huuletubakas, sõltumata nende toodete nikotiinisisaldusest.

2005. aastal liitus Eesti WHO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooniga, mis on rahvusvahelise tubakakontrollipoliitika aluseks. Konventsiooni rakendamise eesmärgiks on tagada rahvatervise kaitse kõrgeimal saavutataval tasemel. Sotsiaalministeerium on koostanud siseriikliku tubakakontrolli strateegia, mille meetmed on kajastatud 2014. aastal Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud tubakapoliitika rohelises raamatus(1.9 MB, PDF). Seatud eesmärgiks on vähendada 2025. aastaks igapäevasuitsetajate levimusmäära 30% võrra ehk 18%-ni ning suitsetajate levimusmäära 24%-ni. 2014. aasta andmetel on Eesti täiskasvanud elanikkonnast 22,1% igapäevasuitsetajad.

Viimati uuendatud 09.04.2024