<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensionitarkus

Pensionitarkus tähendab arusaamist pensionisüsteemi toimimisest ja selle võimaluste kasutamist selleks, et saavutada piisav rahaline turvatunne pensionipõlveks. Piisavad teadmised pensionisüsteemist võimaldavad paremini planeerida isiklikke rahalisi vahendeid ning annavad vastuse küsimusele, kui palju tuleks säästa, koguda ja/või investeerida, et pensionieas oleks tagatud piisavad rahalised vahendid.

Pensionitarkuse omandamist tuleb alustada tööelu esimesest aastast. Tähtis on teadmisi kasutada oma olukorra parandamiseks: ei piisa enam üksnes teadmisest, mis on õige ja mida peaks tegema, vaid rõhk on praktiliste sammude astumisel.

Loe lisaks: Eesti esimesel pensionipäeval jagasid pensionitarkust rahatarkuse eeskõnelejad

Oluline on olla kursis pensioni- ja maksusüsteemi arengutega ning kohandada oma pensioniplaneerimist muutuvatele oludele vastavalt. Pensionitark inimene teab, kuidas on pensionisambad omavahel seotud, kuidas mõjutavad lapsed ja erinevatel kutsealadel töötamine pensioni suurust ja pensionile mineku aega, kuidas mõjutab pensioni suurust töölepinguga või avalikus teenistuses töötamine ja kuidas ettevõtlusega tegelemine. Samuti hõlmab pensionitarkus teadmisi maksusüsteemi mõjust erinevatele pensionisammastele.

Pensionitarkus on:

  • Säästmisvõimalused
  • Finantsplaneerimine
  • Paindlik pension
  • Maksustrateegiad
  • Elukindlustus
  • Investeerimisvõimalused

Pensionitarkuse edendamise eesmärgid:

  1. Inimesed on motiveeritud ja teevad tarku pensioniotsuseid
  2. Inimesed on pensioniteadlikud ja teavad igas eluetapis, kuidas pensioniks koguda ning investeerida
  3. Inimesed on informeeritud tänase pensioni ja tulevikus oodatava pensioni suurusest ning neil on tugi pensionivalikute tegemisel

Soovitused

Millest alustada, kui soovid rohkem teada säästmis- ja investeerimisvõimalustest, maksustrateegiatest ja elukindlustusest? 

Mis on pensioninõustamine?

Pensionitarkuse üks teenustest on pensioninõustamine. Nõustamisteenus on asjakohane ja erapooletu ning sobib eelkõige tööealistele. Pensionitarkuse nõustajad korraldavad asutustele, kollektiividele ja huvirühmadele tasuta infotunde. Need võivad toimuda nii interneti teel kui ka kohapeal ja osalejate arv ei ole piiratud. Oma huvist saab teada anda meiliaadressil [email protected].

Kui soovid kutsuda pensioninõustajat oma organisatsiooni, siis palun täida vorm:

Eelistatud suhtluskanal

Viimati uuendatud 25.03.2024