<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Inimkaubandus

Inimkaubandus on tegevus, mille eesmärgiks on teiste inimeste ekspluateerimine kaubitseja poolt või selle võimaldamine teistele. Inimkaubanduse mõiste hõlmab nii siseriiklikku kui rahvusvahelist tegevust.

See tähendab, et inimkaubandus ei pea tingimata toimuma üle riigipiiride, see võib aset leida ka riigisiseselt. Inimkaubanduse puhul on tegu nüüdisaegse orjastamisega. Inimkaubitsejad võivad ohvri meelitamiseks ning tema vastupanu murdmiseks kasutada pettust, ähvardusi, füüsilist vägivalda, tema haavatavat seisundit ja muid meetodeid.

Võlaorjus, sunnitöö, laste tööjõu ärakasutamine. Inimest sunnitakse töötama vägivalla või muud liiki karistusega ähvardades; tema vabadus on piiratud ning teda koheldakse omandina. Inimene orjastatakse väitega, et ta peab oma tööga tagasi teenima mingit ebamäärast võlga, mille tingimused ning tähtajad on määratlemata. Lapse puhul on tegemist tööga, mis väga suure tõenäosusega on ohtlik lapse tervisele ja/või füüsilisele, vaimsele, hingelisele, moraalsele ja sotsiaalsele arengule ning võib katkestada lapse haridustee.

Inimese ärakasutamine prostitutsioonis, pornograafias, muul viisil seksuaalne ärakasutamine. Eestis on lisaks inimkaubandusele keelatud kupeldamine ja prostitutsioonile kaasaaitamine. Keelatud on inimkaubandus alaealise kasutamise eesmärgil, alaealiselt seksi ostmine, lapspornole juurdepääsu taotlemine ja selle jälgimine, lapsporno valmistamine ja võimaldamine, seksuaalse eesmärgiga kokkulepe lapseealisega kohtumiseks ja lapseealise seksuaalne ahvatlemine. 2017. aastal kriminaliseeritakse seksiost inimkaubanduse ohvrilt. 

Inimestega kaubeldakse nendelt elundite saamise eesmärgil. Elundite ost ja müük, samuti doonorlusele kallutamine, sundimine ja ebaseaduslike inimuuringute tegemine ning ebaseaduslik siirdematerjali võtmine on Eestis keelatud. 

Abi saamise võimalused

 • Inimkaubanduse ohvritele mõeldud teenuste keskne kontaktpunkt on Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakond
  Endla 8, Tel: +372 664 0172
  [email protected].
 • MTÜ Eluliini keskused inimkaubanduse ohvritele ja prostitutsiooni kaasatutele. 
  Juriidiline, psühholoogiline ja sotsiaalne nõustamine. 
  Registreerimine telefonil +372  655  6140, www.eluliin.ee
  E, K, R 15–19 ja T, N 12–16
  ATOLL  keskus Tallinnas, AVA keskus Jõhvis, TOOME keskus Tartus
 • Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõustamisliin +372 6607320 
  E-R 10-18, tasuta juriidiline ja sotsiaalnõustamine, ohvrite abistamine

Viimati uuendatud 25.04.2024