Lobitegevus

Lobitegevus on osa huvide esindamisest demokraatlikus otsustusprotsessis. Vaatamata sellele, et lobitegevusel on sageli negatiivne foon, ei ole siiski igasugune lobitegevus ebasoovitav. Riigi huvides on tasakaalustatud lobitegevus, et kitsad erahuvid ei domineeriks poliitikakujundamises ja õigusloomes. Tasakaalustatud lobitegevus ja läbipaistvus annab kõigile huvitatud osapooltele võrdse võimaluse oma seisukohti esitada.

Kohtumised huvigruppide ja lobistidega

Lobistidega suhtlemise kultuuri kujundamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks kiitis Vabariigi Valitsus 18.03.2021 istungil heaks lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Sellega saab tutvuda siin.

Poliitikaotsusteks loetakse heas tavas otsust, mis mõjutab õigusloomet, strateegilist planeerimist (arengukavad, programmid, valged raamatud, rohelised raamatud, tegevuskavad jms) ning toetuste andmist.  Lobitööna on käsitletav ka püüdlus mõjutada hanketingimusi, st kui ametiisikut mõjutatakse hangete planeerimise või hanke tingimuste koostamise käigus, enne hanke avaldamist.

Hea tava kohaselt tuleb avalikustada kohtumised, mis on toimunud elektrooniliselt, vahetu kohtumisena, telefonikonverentsina vm viisil ja mida iseloomustab:

  1. lobisti otsene või kaudne,
  2. struktureeritud ja organiseeritud suhtlus ametiisikutega,
  3. et mõjutada poliitikaotsuseid ning kaitsta enda või oma esindatava huve.

Sotsiaalministeerium avalikustab kohtumised huvigruppide ja lobistidega ministeeriumi kodulehel kalendrikuule järgneva 4 tööpäeva jooksul.

Kohtumise kuupäev
Kohtumise teema
Ametiisiku nimi ja sulgudes ametinimetus.
Organisatsioon, mida esindati ja sulgudes esindaja nimi.
06.06.2022 Soolovanemate võimalused praegu ja ettepanekud tulevikuks. minister Signe Riisalo, ministri nõunik Laura Danilas, LPO nõunik Ulvi Tüllinen Facebooki grupi „Üksikema vabal tahtel“ liikmed (Evelina Liivak)
09.06.022 Liikva Päikesekodu tegevus ja edasised plaanid. minister Signe Riisalo, ministri nõunik Laura Danilas, HKO nõunik Elen Preimann SA Päikesekodu Teenused (Ülar Uusküla)
10.06.2022 Arutelu tervishoiuekspertidega millist ülikoolihaiglat Eesti vajab. Heidi Alasepp (terviseala asekantsler) Tartu Ülikooli Kliinikum
14.06.2022 Iseseisva otsustuspädevusega töötaja mõiste.  Tööala asekantsler Ulla Saar Ametiühingute Keskliit; Tööandjate Keskliit; PARE
17.06.2022 Haigla tegevuse ja taristu üleaade. Heidi Alasepp (terviseala asekantsler) SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus (Toomas Danneberg)
17.06.2022 Haigla tegevuse ja taristu üleaade. Heidi Alasepp (terviseala asekantsler) SA Läänemaa Haigla (Edvard Garder)
20.06.2022 SOM haldusala reformi tutvustamine. Kantsler Maarjo Mändmaa; Tööala asekantsler Ulla Saar Ametiühingute Keskliit; Tööandjate Keskliit
21.06.2022 Heaolu arengukava arutelu Tööala asekantsler Ulla Saar; Sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov Eesti Linnade ja Valdade Liit; Eesti Puuetega Inimeste Koda; Ametiühingute Keskliit; Tööandjate Keskliit; Eesti Noorteühenduste Liit; EMSL Vabaühenduste Liit; Lastekaitse Liit; Eesti Pensionäride Ühenduste Liit; MTÜ Kuldne Liiga; Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik; MTÜ Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon; Eesti Linnade ja Valdade Liit; Eesti Puuetega Inimeste Koda; Ametiühingute Keskliit; Tööandjate Keskliit; Eesti Noorteühenduste Liit; EMSL Vabaühenduste Liit; Eesti Pensionäride Ühenduste Liit; MTÜ Kuldne Liiga; Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik; MTÜ Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon;
MTÜ peaasjad;
Eesti Lasterikaste Perede Liit;
Perekoolitusühing Sina ja Mina;
Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus;
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon;
Eesti Punane Rist
MTÜ ;Hasartmägusõltuvuse Nõustamiskeskus;
SA Eesti-Hollandi Heategevusfond;
SA Väärtustades Elu;
Lastekaitse Liit;
SA Eesti Puuetega Inimeste Fond;
Eesti Pensionäride Ühenduste Liit.
Sa Eesti Inimõiguste Keskus;
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus;
MTÜ Oma Tuba.

 
22.06.2022 Arvamusfestivalil tervisereformidest rääkimine Maarjo Mändmaa (kantsler) Magnum Medical (Mari Krass)
30.06.2022 COVID juhtimse õppetunnid koos TeA ja meditsiinijuhi grupp. Heidi Alasepp (terviseala asekantsler) SA Tallinna Lastehaigla (Katrin Luts)
30.06.2022 COVID juhtimse õppetunnid koos TeA ja meditsiinijuhi grupp. Heidi Alasepp (terviseala asekantsler) SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (Agris Peedu)
25.07.2022 Vanemaealiste tööhõive, osalemine metsaülikooli arutelul Peep Peterson (tervise- ja tööminister) MTÜ Kuldne liiga (Aimar Altosaar)

Viimati uuendatud 13.09.2022