<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lobitegevus

Lobitegevus on osa huvide esindamisest demokraatlikus otsustusprotsessis. Vaatamata sellele, et lobitegevusel on sageli negatiivne foon, ei ole siiski igasugune lobitegevus ebasoovitav. Riigi huvides on tasakaalustatud lobitegevus, et kitsad erahuvid ei domineeriks poliitikakujundamises ja õigusloomes. Tasakaalustatud lobitegevus ja läbipaistvus annab kõigile huvitatud osapooltele võrdse võimaluse oma seisukohti esitada.

Kohtumised huvigruppide ja lobistidega

Lobistidega suhtlemise kultuuri kujundamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks kiitis Vabariigi Valitsus 18.03.2021 istungil heaks lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Sellega saab tutvuda siin.

Poliitikaotsusteks loetakse heas tavas otsust, mis mõjutab õigusloomet, strateegilist planeerimist (arengukavad, programmid, valged raamatud, rohelised raamatud, tegevuskavad jms) ning toetuste andmist.  Lobitööna on käsitletav ka püüdlus mõjutada hanketingimusi, st kui ametiisikut mõjutatakse hangete planeerimise või hanke tingimuste koostamise käigus, enne hanke avaldamist.

Hea tava kohaselt tuleb avalikustada kohtumised, mis on toimunud elektrooniliselt, vahetu kohtumisena, telefonikonverentsina vm viisil ja mida iseloomustab:

  1. lobisti otsene või kaudne,
  2. struktureeritud ja organiseeritud suhtlus ametiisikutega,
  3. et mõjutada poliitikaotsuseid ning kaitsta enda või oma esindatava huve.

Sotsiaalministeerium avalikustab kohtumised huvigruppide ja lobistidega ministeeriumi kodulehel kalendrikuule järgneva 4 tööpäeva jooksul.

Kohtumise kuupäev
KOHTUMISE TEEMA
Ametiisiku nimi 
Organisatsioon, mida esindati ja sulgudes esindaja nimi. 
03.06.2024 HIV testimise ja profülaktika kättesaadavus Riina Sikkut (terviseminister); Anette Mäletjärv (ministri nõunik) Eesti HIV-positiivsete võrgustik MTÜ (Latšin Alijev, Jekaterina Smirnova)
04.06.2024 Regulaarne koostöökohtumine Riina Sikkut (terviseminister) Eesti Haiglate Liit (Urmas Sule)
04.06.2024 Külastusvisiit Otepää tervisekeskusesse Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister); Gerli Baida (sotsiaalkaitseministri nõunik) SA Otepää tervisekeskus (Krista Anton)
04.06.2024 Külastusvisiit Rõngu hooldekodu Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister); Gerli Baida (sotsiaalkaitseministri nõunik) Rõngu hooldekodu SA  (Anneli Salumaa)
06.06.2024 Diabeediandmed Riina Sikkut (terviseminister); Anette Mäletjärv (ministri nõunik) Lääne-Tallinna Keskhaigla AS (Vallo Volke); MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing (Kristi Peegel); MTÜ Ravimitootjate Liit (Koit Arro, Ranno Rätsep, Andres Seppa); MTÜ Diabeedispetsialistid (Maarja Randväli)
07.06.2024 Onkoloogide Seltsi kevadkoosolek Riina Sikkut (terviseminister); Anette Mäletjärv (ministri nõunik) Eesti Onkoloogide Selts (Jüri Teras)
10.06.2024 Trans-tervishoid Riina Sikkut (terviseminister); Anette Mäletjärv (ministri nõunik); Heli Paluste (tervishoiuvõrgu juht) AS Ida-Tallinna Keskhaigla (Kai Haldre); Tallinna Lastehaigla SA (Anne Kleinberg); E.G.U. Erapraksis OÜ (Veronika Elmet); Tartu Ülikooli Kliinikum SA (Reigo Reppo); Lääne-Tallinna Keskhaigla AS (Vallo Volke)
10.06.2024 Koostöökohtumine Riina Sikkut (terviseminister); Heli Paluste (tervisesüsteemi arendamise osakond, tervishoiuvõrgu juht); Reena Müller (tervisesüsteemi arendamise osakond, nõunik); Pille Saar (tervisesüsteemi arendamise osakond, nõunik) Tallinna Lastehaigla SA (Konstantin Rebrov, Liis Toome)
12.06.2024 Koostöökohtumine Riina Sikkut (terviseminister); Reena Müller (tervisesüsteemi arendamise osakond, nõunik) Narva haigla SA (Üllar Lanno)
13.06.2024 CadFe iga-aastane galaüritus Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister) Frankofoonide äriklubi Eestis
14.06.2024 Lahendused vägivalla kuritegude ohvrite toetamiseks tehnoloogiliste vahendite abil Nele Labi (innovatsiooni asekantsler) Tilde Eesti OÜ (Kaspars Kaulinš, Kalle Kuusik)
19.06.2024 Peresõbraliku toitlustusasutuse märgise üritus Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister); Laura Kurs (sotsiaalkaitseminstri nõunik) Eesti Lasterikaste Perede Liit
20.06.2024 EL ravimiregulatsioon Riina Sikkut (terviseminister) MTÜ Ravimitootjate Liit

Viimati uuendatud 04.07.2024