Lobitegevus

Lobitegevus on osa huvide esindamisest demokraatlikus otsustusprotsessis. Vaatamata sellele, et lobitegevusel on sageli negatiivne foon, ei ole siiski igasugune lobitegevus ebasoovitav. Riigi huvides on tasakaalustatud lobitegevus, et kitsad erahuvid ei domineeriks poliitikakujundamises ja õigusloomes. Tasakaalustatud lobitegevus ja läbipaistvus annab kõigile huvitatud osapooltele võrdse võimaluse oma seisukohti esitada.

Kohtumised huvigruppide ja lobistidega

Lobistidega suhtlemise kultuuri kujundamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks kiitis Vabariigi Valitsus 18.03.2021 istungil heaks lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Sellega saab tutvuda siin.

Poliitikaotsusteks loetakse heas tavas otsust, mis mõjutab õigusloomet, strateegilist planeerimist (arengukavad, programmid, valged raamatud, rohelised raamatud, tegevuskavad jms) ning toetuste andmist.  Lobitööna on käsitletav ka püüdlus mõjutada hanketingimusi, st kui ametiisikut mõjutatakse hangete planeerimise või hanke tingimuste koostamise käigus, enne hanke avaldamist.

Hea tava kohaselt tuleb avalikustada kohtumised, mis on toimunud elektrooniliselt, vahetu kohtumisena, telefonikonverentsina vm viisil ja mida iseloomustab:

  1. lobisti otsene või kaudne,
  2. struktureeritud ja organiseeritud suhtlus ametiisikutega,
  3. et mõjutada poliitikaotsuseid ning kaitsta enda või oma esindatava huve.

Sotsiaalministeerium avalikustab kohtumised huvigruppide ja lobistidega ministeeriumi kodulehel kalendrikuule järgneva 4 tööpäeva jooksul.

Kohtumise kuupäev
KOHTUMISE TEEMA
Ametiisiku nimi ja sulgudes ametinimetus.
Organisatsioon, mida esindati ja sulgudes esindaja nimi.
06.12.2022 Tervisekeskuse toimepidevus maapiirkonnas Peep Peterson (tervise-ja tööminister); Laila Talunik (ministri nõunik); Airi Kaunissaare (ministri nõunik) Tõstamaa tervisekeskuse perearst (Madis Veskimägi)
06.12.2022 EAKL Pärnumaa osakonna mured ja rõõmud Peep Peterson (tervise-ja tööminister); Laila Talunik (ministri nõunik); Airi Kaunissaare (ministri nõunik) Eesti Ametiühingute Keskliit (Tiina Parkja); Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing (Üllar Kallas)
12.12.2022 Kohtumine harvikhaiguste teemal Peep Peterson (tervise-ja tööminister); Maris Jesse (ministri nõunik); Airi Kaunissaare (ministri nõunik) Tartu Ülikooli Kliinikumi harvikhaiguste kompetentsikeskus (dr. Katrin Õunap) 
15.12.2022 Kohtumine haigekassa rahastuse teemadel Peep Peterson (tervise-ja tööminister); Maris Jesse (ministri nõunik) Eesti Tööandjate Keskliit (Arto Aas, Raul Aron, Piia Zimmermann, Kadri Mägi-Lehtsi (Eesti tööandjate Keskliidu volikogu liige, Roche Eesti OÜ tegevjuht))
16.12.2022 Külaseltsi tegevuse järjepidevus Peep Peterson (tervise-ja tööminister); Airi Kaunissaare (ministri nõunik) Jõõpre külaselts (Meelis Tiido)
16.12.2022 Kohtumine hooldereformi teemadel Peep Peterson (tervise-ja tööminister); Airi Kaunissaare (ministri nõunik) Jõõpre hooldekodu (Kadi Suviste)
16.12.2022 Kohtumine Jõõpre koolis Peep Peterson (tervise-ja tööminister); Airi Kaunissaare (ministri nõunik) Jõõpre Kool (Mati Sutt)
19.12.2022 Kohtumine Urmas Viilmaga Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister) Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (Urmas Viilma)
20.12.2022 Kohtumine Autoettevõtete Liidu ja Transpordi Ametiühingu liikmetega. Erinevad teemad. Peep Peterson (tervise-ja tööminister); Ulla Saar (tööala asekantsler) Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing (Üllar Kallas, Aare Kübarsepp, Lea Kurbel-Kalamee); Autoettevõtete Liit (Kersten Kattai, Andrei Mändla, Indrek Halliste) 
21.12.2022 Tallinna Lastehaigla külastus energiavarustatuse teemadel Peep Peterson (tervise-ja tööminister); Maris Jesse (ministri nõunik) Tallinna Lastehaigla (Katrin Luts, Peeter Inshakov)
27.12.2022 Arutelu patsiendi ohutuse teemadel Peep Peterson (tervise-ja tööminister) Pärnu Haigla patsientide nõukoda (Roland Leesment, Aive Hiiepuu, Heli Tooman, Kalle Viik, Revo Türk, Vaino Kaunissaar, Wally Anderson)

Viimati uuendatud 06.01.2023