Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lobitegevus

Lobitegevus on osa huvide esindamisest demokraatlikus otsustusprotsessis. Vaatamata sellele, et lobitegevusel on sageli negatiivne foon, ei ole siiski igasugune lobitegevus ebasoovitav. Riigi huvides on tasakaalustatud lobitegevus, et kitsad erahuvid ei domineeriks poliitikakujundamises ja õigusloomes. Tasakaalustatud lobitegevus ja läbipaistvus annab kõigile huvitatud osapooltele võrdse võimaluse oma seisukohti esitada.

Kohtumised huvigruppide ja lobistidega

Lobistidega suhtlemise kultuuri kujundamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks kiitis Vabariigi Valitsus 18.03.2021 istungil heaks lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Sellega saab tutvuda siin.

Poliitikaotsusteks loetakse heas tavas otsust, mis mõjutab õigusloomet, strateegilist planeerimist (arengukavad, programmid, valged raamatud, rohelised raamatud, tegevuskavad jms) ning toetuste andmist.  Lobitööna on käsitletav ka püüdlus mõjutada hanketingimusi, st kui ametiisikut mõjutatakse hangete planeerimise või hanke tingimuste koostamise käigus, enne hanke avaldamist.

Hea tava kohaselt tuleb avalikustada kohtumised, mis on toimunud elektrooniliselt, vahetu kohtumisena, telefonikonverentsina vm viisil ja mida iseloomustab:

  1. lobisti otsene või kaudne,
  2. struktureeritud ja organiseeritud suhtlus ametiisikutega,
  3. et mõjutada poliitikaotsuseid ning kaitsta enda või oma esindatava huve.

Sotsiaalministeerium avalikustab kohtumised huvigruppide ja lobistidega ministeeriumi kodulehel kalendrikuule järgneva 4 tööpäeva jooksul.

Kohtumise kuupäev
KOHTUMISE TEEMA
Ametiisiku nimi 
Organisatsioon, mida esindati ja sulgudes esindaja nimi. 
04.03.2024 Apteegiteenuse osutamise tingimuste ja korra määrus Riina Sikkut (terviseminister); Anniki Lai (terviseala asekantsler); Eda Lopato (ravimiosakonna juhataja); Mari Amos (ravimiosakonna nõunik); Laura Viidik (ravimiosakonna nõunik); Anette Mäletjärv (terviseministri nõunik) Eesti Proviisorapteekide Liit (Ly Rootslane)
05.03.2024 Tutvumiskohtumine ja ravimivaldkonna väljakutsete ning vajaduste arutelu Anniki Lai (terviseala asekantsler); Eda Lopato (ravimiosakonna juhataja); Vootele Veldre (terviseala asekantsleri nõunik) MTÜ Ravimitootjate Liit (Riho Tapfer); Bayer OÜ (Kärt Tali)
05.03.2024 Koostöökohtumine Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister); Kadri Raid (perepoliitika juht); Gerli Baida (sotsiaalkaitseministri nõunik) Eesti Lasterikaste Perede Liit (Aage Õunap, Katrin Kiisk)
07.03.2024 Ortodontia murekohad Anniki Lai (terviseala asekantsler); Vootele Veldre (terviseala asekantsleri nõunik) ProImplant OÜ (Joanna Karu)
07.03.2024 Töö-, sotsiaal- ja tervisevaldkonna töörühma kohtumine ELVLiga Hanna Vseviov (sotsiaalala asekantsler); Merlin Murumets (riigi teenuste juht); Lii Pärg (tervise võrdsuse poliitika juht); Ivar Sikk (hoolekande osakonna juhataja) Eesti Linnade ja Valdade Liit (Mailiis Kaljula); Töötukassa (Sirlis Sõmer-Kull)
18.03.2024 Viljandi perepesa külastus Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister); Gerli Baida (sotsiaalkaitseministri nõunik) Viljandi perepesa (Karin Kiilaspä, Eva-Greta Vunder)
18.03.2024 Viljandi hoolekandekeskuse külastus Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister); Gerli Baida (sotsiaalkaitseministri nõunik) Viljandi hoolekandekeskus (Anu Välis)
21.03.2024 Kohtumine Eesti Õdede Liiduga Anniki Lai (terviseala asekantsler); Leena Kalle (nõunik) Eesti Õdede Liit (Anneli Kannus, Gerli Liivet)
22.03.2024 Punase Risti kontori külastus Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister); Gerli Baida (sotsiaalkaitseministri nõunik); Heli Laarmann (rahvatervise osakonna juhataja); Kerli Reintamm (rahvatervise osakonna nõunik) Eesti Punane Rist (Toomas Sepp, Arvi Perv, Diana Paade) 
22.03.2024 Haiglavõrgu arengud ja koostöö Maarjo Mändmaa (kantsler) Põlva Haigla AS (Kristin Raudsepp)
25.03.2024 Laste võõrandamise teema Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister); Gerli Baida (sotsiaalkaitseministri nõunik) Lapsele Vanemad MTÜ (Tarmo Lääne, Kaarel Päeske, Rauno Uljas)
26.03.2024 Perepesad Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister) SA Lapse Heaolu Arengukeskus (Maarja Oviir-Neivelt)
27.03.2024 Koostöökohtumine Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister) MTÜ Oma Tuba (Kadi Viik, Elise Rohtmets)

Viimati uuendatud 05.04.2024