Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töökeskkonna riskianalüüs

Riskianalüüs on töökeskkonna korraldamise alustala, mille abil selgitatakse välja kui palju mõjutavad töötajate tervist töökeskkonna ohutegurid ja kas töökeskkonnas esineb õnnetusohte.

Riskianalüüsi esitamine on tööandjatele kohustuslik ja selle saab esitada Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonnas.

Riskianalüüsi käigus määrab tööandja kindlaks töökeskkonna ohutegurid, mis võivad töötaja tervist mõjutada, hindab ohu suurust ehk riske ning määrab abinõud riskide vähendamiseks. Vajadusel mõõdetakse ohutegurite (nt müra, vibratsioon, õhu keemiline koostis jms) parameetreid.

Riskianalüüsi uuendatakse ja vaadatakse üle, kui töötingimused muutuvad, ilmneb uut infot tööprotsesside ohtlikkuse kohta, toimub tööõnnetus või töötajal diagnoositakse tööga seotud haigestumine.

Töötajatele tuleb tutvustada riskianalüüsi tulemusi ja selle alusel koostatud riskide vähendamise tegevuskava ning selgitada, millised on tööga kaasnevad tervisriskid ja kuidas end nende eest kaitsta (töökorralduslikud abinõud, ohutud töövõtted, isikukaitsevahendid, jms).

Riskianalüüsi läbiviimisest saab lähemalt lugeda Tööelu portaalist.

Viimati uuendatud 05.07.2023