Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Avanevad kodulähedaste vaimse tervise teenuste toetuste taotlusvoorud

13.02.2024 | 09:47

Veebruaris avanevad kahe vaimse tervise abi pakkumiseks mõeldud toetuse taotlusvoorud.
  1. Omavalitsustele suunatud vaimse tervise teenuse toetuse taotlusi saab esitada 14. veebruarist kuni 30. novembrini (või toetuse eelarve lõppemiseni). Toetuse taotlemise lisainfo leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

  2. Esmatasandi tervisekeskustele ja omavalitsustele suunatud psühholoogi palga- ja juhendamistoetuse taotlusi saab esitada 19. veebruarist kuni 30. novembrini (või toetuse eelarve lõppemiseni). Toetuse taotlemise lisainfo leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Kodulähedaste vaimse tervise teenuste toetuste eelarve on kokku 1,5 mln eurot. Sellest 500 000 eurot moodustab psühholoogi palga- ja juhendamistoetus ning 1 000 000 eurot vaimse tervise teenuse toetus.

Taotlusi saab esitada Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 30%.

Vaimse tervise teenuse toetuse abil saavad omavalitsused laiendada näiteks pakutavate teenuste valikut ja mahtu, pakkudes psühholoogilist nõustamist, loov- ja pereteraapiat või tugigruppe. Palgatoetustest võivad omavalitsused ja esmatasandi tervisekeskused tasuda nende juures töötavate kogukonna psühholoogide palga ja juhendamise kulusid.

Toetuste eesmärk on parandada kohalikul tasandil vaimse tervise teenuste ja psühholoogilise abi pakkumist ning seeläbi toetada eestlaste psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist. 

Susanne Rosenberg