Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Riik toetab kodulähedasi vaimse tervise teenuseid 1,5 miljoni euroga

19.01.2024 | 11:16

​​​​​​​Ka sel aastal jätkuvad toetused vaimse tervise teenuste pakkumiseks ning kogukonna psühholoogi palkamiseks. Ühtekokku on eraldatud vaimse tervise teenuste pakkumiseks omavalitsustes 2024.aastal 1,5 miljonit eurot.
    • Jaga

Vaimse tervise teenuste toetusega parandatakse omavalitsuste kaudu abi kättesaadavust kodu lähedal, et toetada Eesti elanike vaimset heaolu. Samuti laiendatakse pakutavate teenuste valikut ja mahtu, pakkudes näiteks psühholoogilist nõustamist, loov- ja pereteraapiat või tugigruppe. Palgatoetustest võivad omavalitsused ja esmatasandi tervisekeskused tasuda nende juures töötavate kogukonna psühholoogide palga ja juhendamise kulusid.

Kõrge inflatsioon, Venemaa agressioon Ukrainas ja sellega kaasnenud energiakriis on Eesti elanikkonna vaimset tervist märgatavalt mõjutanud. Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu põhjal on depressioonirisk ligi neljandikul ja üldistunud ärevushäire risk igal viiendal täiskasvanul. „Kodulähedaste vaimse tervise teenuste toetamine on sellisel ajal kriitilise tähtsusega,“ sõnas sotsiaalkaitse minister Signe Riisalo.

2023. aastal kasutasid vaimse tervise teenuse toetust 48 ehk 60% kohalikest omavalitsustest. Psühholoogi palga- ja juhendamistoetust kasutas 12 kohalikku omavalitsust ja 3 esmatasandi tervisekeskust. „Inimese jaoks on olulisim esmatasandiabi, mis peab olema kiirelt ja lihtsalt kättesaadav. Seetõttu on mul hea meel, et kohalikud omavalitsused ja tervisekeskused on nõnda aktiivselt meie inimeste toetamisega kaasa tulnud,“ lisas Riisalo.

Uue muudatusena on 2024. aastat puudutavas määruses ette nähtud toetuse taotleja omaosalus, mis on vähemalt 30% toetuse maksimaalsest määrast.

Toetuse taotlusvoor on 2024. aastal avatud 1. veebruarist. Taotlusvooru viib läbi Riigi Tugiteenuste keskus.

Infopäev taotlejatele toimub 31. jaanuaril kell 11 Teamsi keskkonna vahendusel. 

Veebikohtumisega liitumise link on leitav SIIT.

Infopäeva kava avaneb allolevalt nupult.

Kava:

11.00-11.30 - 2023. aasta teenuste osutamise kokkuvõte Ülle Luide (Riigi Tugiteenuste Keskus), Kaidy Aljama (Sotsiaalministeerium)

11.30-11.50 - Vaimse tervise teenuse osutamise kogemuse tutvustus Delia Bergmann ( Kastre Vallavalitsus)

11.50-12.20 - 2024. taotlusvooru üldised põhimõtted Kaidy Aljama (Sotsiaalministeerium)

12.20-13.00 - Taotluse täitmine e-toetuse keskkonnas Riina Penu (Riigi Tugiteenuste Keskus

Susanne Rosenberg