<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalministeerium saatis immuniseerimise uued nõuded kooskõlastamisele

07.12.2022 | 16:22

Plaani kohaselt korraldab vaktsiinide logistikat edaspidi terviseameti asemel Eesti Haigekassa, ühtlustatakse immuniseerimise läbiviimise korraldust koolides ning pikendatakse COVID-19 tasuta vaktsiinide kättesaadavust Eestis elavatele või ajutiselt viibivatele inimestele 2023. aasta lõpuni.

Immuniseerimise korraldamise nõuete määruse eelnõu kohaselt hakkab haigekassa täitma senist terviseameti ülesannet tegeleda hangitud immuunpreparaatide väljastamise, jaotamise, veo ja säilitamisega, sh vastutus külmahela toimimise eest kuni tervishoiuteenuse osutajani.

Terviseametist haigekassasse üleantavate tegevuste arvelt saab terviseamet edaspidi paremini täita enda põhiülesandeid nagu vaktsineerijate nõustamine, järelevalve immuniseerimiskohtade ja -kava täitmise üle ning nakkushaiguste ennetamine.

Kooliõdede tegevust reguleeriva määruse ning immuniseerimiskava muutmise eelnõus ühtlustatakse vaktsineerimise praktikat koolitervishoius. Koolis immuniseerimiseks tuleb küsida lapse seadusliku esindaja nõusolekut ja vastus tuleb koolitervishoiuteenuse osutaja juures säilitada  kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Uue sõnastuse kohaselt võib kooliõde ka hinnata õpilase kaalutlusvõimet ja vaktsineerida vastutustundeliselt poolt- ja vastuargumente kaaluvat õpilast juhul, kui õpilane seda soovib, aga seaduslik esindaja immuniseerimist ei toeta.

Eelnõu immuniseerimiskava puudutavas osas tagatakse kõikidele Eestis elavatele või ajutiselt viibivatele inimestele COVID-19-vastane vaktsineerimine kuni 31. detsembrini 2023. a,  kuna ekspertide hinnangul võib ka järgmisel aastal esineda tõsiseid COVID-19 haiguslaineid. Tasuta vaktsineerimist võimaldatakse kõigile neile, kel see on tervishoiutöötaja hinnangul terviseriskide või epidemioloogilise olukorra tõttu vajalik.

Neeme Raidvere

Kommunikatsiooniosakond