<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uuringud ja analüüsid

See lehekülg koondab sotsiaal-, tervise- ja töövaldkonnas Sotsiaalministeeriumi tellimusel või osalusel läbi viidud uuringuid ja analüüse.
Käimasolevad uuringud

Selleks, et sotsiaal-, tervise- ja töövaldkonna poliitika kujundamisel viidaks ellu tõenduspõhiseid ja mõjusaid poliitikameetmeid koostatakse ja/või tellitakse jooksvalt mitmesuguseid uuringuid ja analüüse. 

Loe rohkem

Läbiviidud uuringud ja analüüsid

Autorid, toimetajad
Pealkiri
Läbiviija / rahastaja
Aasta
Rainer Reile, Johann Saavaste, Aleksei Baburin, Mall Leinsalu Kehalise inaktiivsuse ja liigse kehakaalu kulu Eestis TAI / Sotsiaalministeerium / Kultuuriministeerium 2024
Taavi Lai Taavi Lai / Sotsiaalministeerium / Maailma Terviseorganisatsioon 2023
Elmar Orro, Lia Lepane, Mati Reiman, Albert Hansa Eesti Konjunktuuriinstituut / Sotsiaalministeerium 2023
Kerli Ilves, Mary-Ann Kubre, Minni Timberg, Ene Tubelt, Liina Haring, René Randver Tartu Ülikool, RAKE / Sotsiaalministeerium 2023
Ruth Kalda, TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Lise-Lotte Lääne, Advokaadibüroo Sorainen Jaanika Alevi, Advokaadibüroo Sorainen Tartu Ülikool, Advokaadibüroo Sorainen / Sotsiaalministeerium 2023
Tartu Ülikool / Sotsiaalministeerium 2023
Tartu Ülikool / Sotsiaalministeerium 2023
Sotsiaalministeerium 2023
Anna Karolin, Anu Varblane, Jaanika Hämmal, Kaijo Rüütsalu, Kertti Elery Kaljuste Kantar Emor / Sotsiaalministeerium 2023
Mati Mõtte, Minni Saapar, Ene Tubelt, Allan Allik, Doris Pavlov, Kerli Ilves Sotsiaalministeerium 2023
Jaanika Hämmal, Anna Karolin, Sille-Liis Männik, Raul Niit, Heidi Reinson, Kaijo Rüütsalu Kantar Emor/ Sotsiaalministeerium 2022-2023
Kiira Martens, Elmar Orro, Lia Lepane, Ülo Mattheus, Ingrid Niklus, Mati Reiman, Bruno Pulver Eesti alkoholiturg, alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2022. aastal Eesti Konjunktuuriinstituut/ Sotsiaalministeerium 2023
Laura Kalda (Haap Consulting), Marleen Pedjasaar (Haap Consulting), Age Toomla (Haap Consulting) Haap Consulting / Sotsiaalministeerium 2023
Andres Võrk ja Magnus Piirits Poliitikaanalüüs: Eesti tervishoiu rahastamise senised uuringud ja uuendatud stsenaariumid Andres Võrk ja Magnus Piirits/ Sotsiaalministeerium 2023
Tallinna Ülikool (TLÜ) ja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) Tallinna Ülikool (TLÜ) ja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) / Sotsiaalministeerium 2023

Ruth Kalda, Liis Rooväli, Kadri Suija, Ele Kiisk, Anett Riismaa, Helen Urmann, Sabina Trankmann, Kerli Ilves, Kuido Nõmm, Pille Saar, Mait Raag

Inimkeskse haiglaeelse erakorralise meditsiinilise abi analüüs

Prof Ruth Kalda slaidid 8.02 pressikonverentsil

Tartu Ülikooli peremeditsiini instituut ja rakendusuuringute keskus RAKE 2023
Kerli Ilves, Mary-Ann Kubre, Minni Saapar, René Randver, Liina Haring, Kaia Kastepõld-Tõrs RAKE / Sotsiaalministeerium 2023
Sotsiaalministeerium 2022
TTÜ

Hinnang praegustele ja 5G kasutuselevõtmisega kaasnevatele võimalikele tervisemõjudele, mis on seotud mitteioniseeriva kiirgusega

Sotsiaalministeerium / Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 2022
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) Sotsiaalministeerium 2022
Tervise Arengu Instituut; Tartu Ülikool Sotsiaalministeerium / SA Eesti Teadusagentuur 2022
Sotsiaalministeerium 2021
Sotsiaalministeerium 2021
Kersti Esnar, Eleri Lapp Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakond/ Sotsiaalministeerium 2021
Maris Vainre, Kristi Akkermann, Zrinka Laido, Vootele Veldre, Anne Randväli 2021
Vaike Vainu; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko COVID-19 teemalise küsitluse 32. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium 2021
Kertti Merimaa, Evelin Vanker Terviseportaali eelanalüüs Sotsiaalministeerium /Riigikantselei 2021
Vaike Vainu; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko COVID-19 teemalise küsitluse 31. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium 2021
Vaike Vainu; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko COVID-19 teemalise küsitluse 30. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium 2021
Ernst & Young Baltic AS Nõusolekuteenuse analüüs Ernst & Young Baltic AS / Sotsiaalministeerium / Euroopa Regionaalarengu Fond 2021
Vaike Vainu; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko COVID-19 teemalise küsitluse 29. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium 2021
Vootele Veldre, Anniki Lai, Anne Randväli Sotsiaalministeeriumi Vaimse tervise staap 2021

Vaike Vainu; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko

COVID-19 teemaline küsitlus 28. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium 2021
Karin Reivart; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko COVID-19 teemaline küsitlus 27. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Riigikantselei 2021
Karin Reivart; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko COVID-19 teemaline küsitlus 26. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Riigikantselei 2021
Karin Reivart; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko COVID-19 teemaline küsitlus 25. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Riigikantselei 2021

Analüüs tervishoiusüsteemi rahastamise jätkusuutlikkuse ning ravikindlustamata isikutele tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamiseks

Sotsiaalministeerium 2021
Karin Reivart; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko COVID-19 teemaline küsitlus 24. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Riigikantslei 2021
Vaike Vainu; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko COVID-19 teemaline küsitlus 23. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Riigikantselei 2021
Vaike Vainu; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko COVID-19 teemaline küsitlus 22. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Riigikatselei 2021
Karin Reivart; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko COVID-19 teemaline küsitlus 21. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Riigikantselei 2020
Karin Reivart; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko COVID-19 teemaline küsitlus 20. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium 2020
Karin Reivart, Tõnis Ormisson, Kristel Merusk, 

Irina Strapatšuk, Marina Karpištšenko

COVID-19 teemaline küsitlus 19. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium 2020
Vaike Vainu, Tõnis Ormisson, Kristel Merusk, 

Irina Strapatšuk, Marina Karpištšenko

COVID-19 teemaline küsitlus 18. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium 2020
Vaike Vainu; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko COVID-19 teemaline küsitlus 17. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium 2020
Karin Reivart, Tõnis Ormisson, Kristel Merusk, 

Irina Strapatšuk, Marina Karpištšenko

COVID-19 teemalise küsitluse 16. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium 2020
Vaike Vainu; Kristel Merusk; Angelina Oblikas; Tõnis Ormisson; Irina Strapatšuk; Marina Karpištšenko COVID-19 teemalise küsitluse 15. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium 2020
Karin Reivart, Tõnis Ormisson, Kristel Merusk, 

Irina Strapatšuk, Marina Karpištšenko

COVID-19 teemalise küsitluse 14. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium 2020
Karin Reivart, Tõnis Ormisson, Kristel Merusk, 

Irina Strapatšuk, Marina Karpištšenko

COVID-19 teemalise küsitluse 13. küsitluslaine Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium 2020
Karl Haljasmets, Marleen Pedjassaar, Anniki Lai, Riina Raudne, Elise Nikonov, Kristjan Kaldmaa

Tervise küsimustes laste otsustusõiguste senine rakendamine ja perspektiivid Eestis. Lõppraport.

Uuringu nfograafika

Haap Consulting OÜ / Sotsiaalministeerium, Euroopa Regionaalarengu Fond 2020
Elmar Orro, Marje Josing, Albert Hansa, Mati Reiman, Lia Lepane  Eesti Konjunktuuriinstituut / Sotsiaalministeerium 2019
Aland Liisbet, Anspal Sten, Järve Janno, Vainu Vaike

Inimeste hoiakud otsustusvõimetus seisundis oleva patsiendi eest teavitatud nõusoleku andmisel tervishoiuteenuse osutamiseks ning rakkude, kudede ja elundite doonorluse suhtes

Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar / Sotsiaalministeerium, Euroopa Regionaalarengu Fond 2019
Kaidi Kandla, Kaidi Reedi, Relika Stoppel, Birgit Järv, Kiti Press, Mariliis Tael-Öeren, Triin Sokk

Alkoholi nähtavuse uuring. Alkoholi väljapanek enne ja pärast alkoholi nähtavuse piiramise seaduse jõustumist 1. juunil 2019 ning muudatuste mõju. 

Inspired UM, Initiative OÜ/ Sotsiaalministeerium, Eesti Teadusagentuur, Euroopa Regionaalarengu Fond 2019
Epp Kallaste, Janno Järve, Marko Sõmer, Ailen Lang Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR / Euroopa Regionaalarengu Fond 2019
Sotsiaalministeerium 2019
Eesti Uuringukeskus OÜ / Norstat Eesti AS 2019

Uuring: Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ vahehindamine

Civitta Eesti AS /
 Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid

2019
Uuring: Ravimituru suuruse, müügiloa hoidjate / müügilubade arvu ja ravimihindade vaheliste seoste ning nende suhtes Euroopa Liidu liikmesriikides rakendatavate poliitikameetmete uurimine Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE ning peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut / Sotsiaalministeerium, Eesti Teadusagentuur  2018
Uuring "Ravikindlustus valitutele või ravikaitse kõigile - kuidas täita lüngad Eesti ravikindlustuses?" Mõttekoda Praxis / Sotsiaalministeerium / Eesti Teadusagentuur 2018

Aastatel 2006-2016 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade
Uuringu raporti lisad
Uuringu kokkuvõte
Liis Rooväli ettekanne 10.09
Juhised enesetappude kajastamiseks meedias
Juhised enesetppude kajastamiseks meedias (vene k.)

Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut ja sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE / Sotsiaalministeerium, Eesti Teadusagentuur 2018

Health Systems in Transition. Health System Review: Estonia

Tervisesüsteemid muutustes: Eesti Tervisesüsteemi ülevaade.

Tervisesüsteemid muutustes. Eesti tervisesüsteemi ülevaade. Lühikokkuvõte eesti keeles

European Observatory on Health Systems and Policies

Autorid: Triin Habicht, Marge Reinap, Kaija Kasekamp, Riina Sikkut, Laura Aaben, Ewout Van Ginneken

2018
Eesti alkoholiturg, alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2017. aastal Eesti Konjunktuuriinstituut / Sotsiaalministeerium 2018
Elanike alkoholitarbimine ja piiriülene alkoholi ostmine
Küsitlusuuring märtsis 2018
Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium 2018
Sissetulekute ja omaosaluse seos tervishoiuteenuste kättesaadavuse ning kasutamisega Eesti Terviseuuringu 2014 andmetel Andres Võrk / Sotsiaalministeerium 2018
Tubakatoodete turg ja tarbimine Eestis. Aastaraamat 2017 Eesti Konjunktuuriinstituut / Sotsiaalministeerium 2018
Analüüs ja ettepanekud tervisesüsteemi rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks Sotsiaalministeerium 2017
Isiku terviseandmete vaba liikumise tõkete kaardistamine EL digitaalse ühisturu eesmärkide valguses / Summary: Mapping out the obstacles of free movement of electronic health records in the EU in the light of the single digital market / Juta Saareveti ettekanne KPMG Baltics OÜ 2017
Eesti alkoholiturg, alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2016. aastal / Marje Josingu ettekanne Eesti Konjunktuuriinstituut / Sotsiaalministeerium 2017
The potential health effects of taxing sugary drinks in Estonia / Supplementary material Cancer Council NSW 2017
Eesti riikliku HIV ja AIDS strateegia 2006-2015 lõpphindamine PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Diabeedi valdkonna raport PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2010 vahehindamine, Vähi valdkonna raport PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse valdkonna raport  PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Kiirabi valdkonna raport PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Südame- ja veresoonkonnahaiguste valdkonna raport PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Tervishoiu tööjõu valdkonna raport  PRAXIS /Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Toidutekkeliste nakkushaiguste valdkonna raport PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Vaimse tervise valdkonna raport  PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Laste vaktsineerimise valdkonna raport  PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine, Välisõhu kvaliteedi valdkonna raport PRAXIS / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine Praxis / Riigikantselei, Sotsiaalministeerium 2017
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2016, tabelid ja küsimustik Kantar Emor / Sotsiaalministeerium, Haigekassa 2017
Reducing the consumption of sugar-sweetened beverages and their negative health impact in Estonia World Health Organization 2016
Tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse analüüsPoliitikauuringute keskuse Praxis ravikindlustuse jätkusuutlikkuse prognoosi mudeli uuendamine ning uute poliitikastsenaariumite analüüs ja WHO ettepanekud  Sotsiaalministeerium, Praxis, WHO 2016
Ravikindlustuse pikaajalise prognoosimudeli uuendamine ning uute poliitikastsenaariumite analüüs  Sotsiaalministeerium 2016
"Tervise valdkonna funktsionaalne analüüs"; Lõpparuanne ja tagasiside BG-Konsultatsioonid OÜ / Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, ESF 2016
Alkoholi tarbimine ja poliitika 2015, Alkoholiturg 2015 ja slaidid pressile Eesti Konjunktuuriinstituut 2016

Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2015, slaidid pressile, haigekassa juhatuse esimehe ettekanne, tabelid ja küsimustik

TNS Emor / Sotsiaalministeerium, Haigekassa 2016
Sotsiaalministeerium 2015
Sotsiaalministeerium 2015
Themas, Aivi; Aksen, Merli; Vahaste-Pruul, Sille; Themas, Elvo; Varblane, Uku

Tervishoiutöötajate lahkumise põhjused

 Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE/ Sotsiaalministeerium, Euroopa Sotsiaalfond 2015
Eesti elanike teadmised, hoiakud, kartused ja ootused personaalmeditsiini osas TNS Emor/Sotsiaalminimsteerium 2015
Tervishoiutötajate ootused ja valmisolek tervise- ja pärilikkuseinfo kasutamiseks patsiendi personaalseks riskipõhiseks nõustamiseks TNS Emor/ Sotsiaalministeerium 2015

Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2014, slaidid pressile, haigekassa juhatuse esimehe ettkanne, tabelid ja küsimustik

TNS Emor / Sotsiaalministeerium, Haigekassa 2015
Analüüs kaalutud keskmiste juurdehindluste kohta ravimite hulgi- ja jaemüügil Sotsiaalministeerium 2015
Analüüs soodusravimite hinnamuutuste  kohta Sotsiaalministeerium 2015
Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020 aastate 2013-2014 tulemusaruanne Sotsiaalministeerium 2015
"National Health Plan (NHP) 2009-2020" Perfomance report for 2013-2014   Ministry of Social Affairs 2015
Sokk, Triin; Aaben, Laura; Tael, Mariliis Joobetunnustega isikutele alkoholi müümise testostlemise pilootuuringu raport Tervise Arengu Instituut/ Sotsiaalministeerium, norway grants 2015
Kiivet, Raul-Allan; Kalda, Ruth; Petersen, Mari; Ringmets, Inge; Themas, Elvo  Tervishoiu kvaliteedisüsteemi arendamine: III etapp. Ettevalmistustööd kvaliteedisüsteemi arendamiseks ja kvaliteediindikaatorite rakendamissüsteemi väljatöötamine  Tartu Ülikool/ Sotsiaalministeerium 2015
Uibu, Ere; Kööp, Kadri  Tervishoiu kvaliteedisüsteemi arendamine: II etapp. Ettevalmistustööd tõenduspõhiste õendusalaste tegevusjuhendite väljatöötamiseks  Tartu Ülikool/ Sotsiaalministeerium 2015
Orro, Elmar; Lepane, Lia; Josing, Marje; Reiman, Mati  Tubakatoodete turg ja tarbimine Eestis 2015 Eesti Konjunktuuriinstituut/ Sotsiaalministeerium 2015
Orro, Elmar; Martens; Kiira; Lepane, Lia; Josing, Marje; Reiman, Mati  Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2015 Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuriinstituut/ Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut  2015
Kivirähk, Juhan Elanikonna hoiakud alkoholimüügi ja reklaami piirangutest, 2015 Turu-uuringute AS/ Sotsiaalministeerium 2015
Lepane, Lia; Orro, Elmar; Josing, Marje Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2014 Eesti Konjunktuuriinstituut/ Sotsiaalministeerium 2015
Martens, Kiira; Orro, Elmar; Vahtramäe, Pille; Josing, Marje    Eesti alkoholiturg 2014. aastal Eesti Konjunktuuriinstituut/ Sotsiaalministeerium 2015
Lai, Taavi; Staehr Johansen, Anne; Breda, Joao; Reinap, Marge; Dorner, Thomas; Mantingh, Friederiek; Jewell, Jo; Jakab, Melitta  Better noncommunicable disease outcomes: challenges and opportunities for health systems. Estonia: Country Assesment  World Health Organisazion / Ministry of Social Affairs 2015
Uuetoa, Maris Vigastushaigestumuse ja suremuse analüüs Sotsiaalministeerium 2015
Sotsiaalministeerium 2014

Preliminary study for launching the competence centre for clinical sexology (KSKK)

Kliinilise seksuoloogia kompetentsikeskuse (KSKK) käivitamise eeluuring

Kliinilise seksuoloogia kompetentsikeskuse (KSKK) käivitamise eeluuring (lühikokkuvõte)

Kliinilise seksuoloogia kompetentsikeskuse (KSKK) käivitamise eeluuring (kokkuvõte)

MTÜ Eesti Abikeskused ja OÜ Finantsmaailm/Sotsiaalministeerium

2014

Orro, Elmar; Martens, Kiira; Lepane, Lia; Josing, Marje; Reiman, Mati Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2014 Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuriinstituut/ Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut  2014
2014
Suitsetamine ning sellealased hoiakud Turu-uuringute AS/ Sotsiaalministeerium 2014
Garner, Paul; Hill, Suzanne; Schünemann, Holger  Developing and implementing guidelines for health policy and clinical practice in Estonia: interim appraisal of progress (2015)  World Health Organization 2014
Dorthe Raben; Stine Finne Jokobsen; Fumiyo Nakagawa; Nina Friis Møller; Jens Lundgren; Emilis Subata HIVi/AIDSi ravi ja hooldus Eestis, Hindamisaruanne Maailma Terviseorganistasioon/ Sotsiaalaministeerium 2014
Dorthe Raben; Stine Finne Jokobsen; Fumiyo Nakagawa; Nina Friis Møller; Jens Lundgren; Emilis Subata HIV/AIDS treatment and care in Estonia, Evaluation report World Health Organization / Ministry of Social Affairs 2014
Visk, Helle; Themas, Elvo; Kiivet, Raul-Allan Tervishoiu kvaliteedisüsteemi arendamine - Apteegitöötajate arvu prognoosimudelid Tartu Ülikool / Sotsiaalministeerium 2014
Võrk, Andres; Saluse, Janek; Reinap, Marge; Habicht, Triin Out-of-pocket payments and health care utilization in Estonia, 2000-2012 World Health Organization 2014
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2013, slaidid, tabelid, küsimustik Saar Poll OÜ / Sotsiaalministeerium, Haigekassa 2013
Piret Viiklepp; Pierpaolo de Colombani; Aljona Kurbatova; Andreas sandgren; Knut Lonnroth  Collaborative action on tuberculosis and alcohol abuse in Estonia, First report of a demonstration project World Health Organization 2013
Eesti Töötervishoiuarstide Selts Töövõime hindamise metoodika 2013 Eesti Töötervishoiuarstide Selts 2013
Orro, Elmar; Martens; Kiira; Lepane, Lia; Josing, Marje; Reiman, Mati    Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2013 Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuri Instituut/ Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut 2013
Kambek, Liis; Pitsi, Tagli; Eha, Marge; Gluškova, Natalja Dietary habits of adolescents in Estonia: equity and social determinants World Health Organization 2013
Lai, Taavi; Habicht, Triin; Kahur, Kristiina; Reinap, Marge; Kiivet, Raul; Ewout van Ginneken   Estonia Health system review World Health Organization 2013
Kruus, Priit; Paat-Ahi, Gerli Kaasaegse apteegiteenuse roll esmatasandi tervishoiu osana Eesti tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel. Võimalused apteegiteenuse paremaks integreerimiseks esmatasandiga Sa Poliitika Uuringute Keskus PRAXIS 2013
Reinap, Marge; Tael Mariliis; Jesse Maris Case study on socially determined inequities in alcohol consumption patterns in Estonia World Health Organization 2013
First Period (2009-2012) Perfomance Report National Health Plan (NHP) 2009-2020  Ministry of Social Affairs 2013
Eesti Haigekassa mõistliku ravimikasutuse sotsiaalkampaania märgatavuse uuring   TSN Emor 2013
Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020 I perioodi 2009-2012 tulemusaruanne Sotsiaalministeerium 2013
Gibson, Gillian; Nowacki, Julia; Cave, Ben Strengthening health in environmental assessments in estonia, Gap analysis and way forward World Health Organization 2013
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2012, slaidid, tabelid GfK Custom Research Baltic / Sotsiaalministeerium, Haigekassa 2012
Meetme „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine“ hindamine Ernst & Young Baltic AS / Sotsiaalministeerium, ESF 2012
Rüütel, Kristi; Trummal, Aire; Salekešin, Maris; Pervilhac, Cyril HIV-epideemia Eestis Maailma Tervise Orgamnisatsioon/ Sotsiaalministeerium/Tervise Arengu Instituut 2012
Rüütel, Kristi; Trummal, Aire; Saleškin, Maris; Pervilhac, Cyril  HIV Epidemic in Estonia: Analysis of Strategic Information, case study World Health Organization/ Ministry of Social Affairs / National Institute for Health Development 2012
Orro, Elmar; Martens, Kiira; Lepane, Lia; Josing, Marje; Reiman, Mati Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2012 Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuriinstituut/Sotsiaalministereium, Tervise Arengu Instituut  2012
Technical advice based on the latest global and regional evidence for development of the Green Paper on tobacco control policy World Health Organization 2012
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2011, slaidid, tabelid Saar Poll OÜ / Sotsiaalministeerium, Haigekassa 2011
Thomson, Sarah; Habicht, Triin; Rooväli, Liis; Evetovits, Tamás; Habicht Jarno Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks: üks aasta hiljem Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks: üks aasta hiljem 2011
Tervisesüsteemi toimivuse analüüs Eestis: olukord 2009 aastal (inglise keeles) Maailma Terviseorganisatsioon, Sotsiaalministeerium 2010
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2010, slaidid Saar Poll OÜ / Sotsiaalministeeerium, Haigekassa 2010
Thomson, Sarah; Võrk, Andres; Habicht, Triin; Rooväli, Liis; Evetovits, Tamas; Habicht, Jarno Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks, lühikokkuvõte Maailma Terviseorganisatsioon, Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium 2010
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2009 Turu-Uuringud AS / Sotsiaalministeerium, Haigekassa 2009
Patsientide hinnangud tervisele ja arstiabile 2008 Faktum & Ariko / Sotsiaalministeerium, Haigekassa 2008
Sepp, Alar; Virjo, Irma; Mattila, Kari Eesti arstide tööga rahulolu: Arst 2000: ankeetküsitlus 1987-1996 diplomeeritud arstidele Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus / Sotsialaministeerium 2007
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile Turu-uuringute AS /Sotsialaministereium, Haigekassa 2006

Tervise mõju majandusele Eestis;

The economic consequences of illhealth in Estonia

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa Regionaalbüro, Sotsiaalministeerium, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS   2006
Haiglate tervishoiutöötajate tunnipalga analüüs; slaidid Faktum / Sostiaalminsiteerium, Haigekassa 2005
Leinsalu, Mall Kolme küsitlusuuringu terviseküsimuste võrdlev analüüs Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu instituut 2005
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile - slaidid Faktum / Sotsiaalministeerium, Haigekassa 2005
Reinap, Marge; Lai, Taavi; Janno, Sven jt

Vaimse tervise interventsioonide majanduslik kulutõhususe hindamine;

Cost-effectiveness of mental health interventions in Estonia

MTÜ Tervishoiuselts, Sotsiaalministeerium, Maailma Terviseorganisatsioon 2005
Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, 2004 Tervise Arengu Instituut 2005
Kotkas, Virzinja Psühholoogilise nõustamise tähtsus viljatusravi vajavate patsientide seas OÜ Spiritologos / Rahvastikuministri büroo 2005
Haiglate tervishoiutöötajate tunnipalga analüüs Sotsiaalministeerium 2004
Võrk, Andres; Priinits, Marit; Kallaste, Epp Tervishoiutöötajate väljaränne Eestist: väljarände suurus, mõju tervishoiutöötajate vajadusele ja võimalikud poliitikavalikud; Kokkuvõte inglise keeles Poliitikauuringute Keskus PRAXIS 2004
Harro, Maarike; Lõhmus, Liilia; Trummal, Aire HIV/AIDS-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas   Tervise Arengu Instituut 2003
Abel, Katri; Talu, Ave; Ahven, Andri; Denissov, Gleb; Kurbatova, Aljona; Neumann, Anu Narkomaania Eestis Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini instituut, Eesti Uimastiseire Keskus 2002
Abel, Katri; Talu, Ave; Ahven, Andri; Denissov, Gleb; Derman, Niina; Hansson, Leeni; Kalikova, Nelli; Kiipus, Marju; Paimre, Marianne National Report on Drug Situsation in Estonia Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditdiini instituut, Eesti Uimastiseire Keskus 2001
Autorid, toimetajad
Pealkiri
Läbiviija / rahastaja
Aasta
Kristjan Pulk, Leonore Riitsalu, Kristiina Vain, Sabina Trankmann, Andres Võrk, Ene Tubelt, Siim Espenber Tartu Ülikool RAKE / Sotsiaalministeerium 2024
Kristi Anniste, Jane Ester, Elisabeth Kendrali, Maris Vainre, Mariliis Öeren Praxis / Sotsiaalministeerium 2022
Karin Sarapuu, Evelyn Aaviksoo, Eda Merisalu, Tiia Piho jt. Eesti Töötervishoiuarstide Selts 2022
Kats Kivistik, Mart Veliste, Kristiina Toomik, Kirill Jurkov, Maria Khrapunenko MTÜ Balti Uuringute Instituut / Sotsiaalministeerium 2022
Sotsiaalministeerium 2022
Dr Kaire Holts Sotsiaalministeerium 2022
Ester Rünkla, Ülle Marksoo Sotsiaalministeerium 2022
Lauri Leppik, Magnus Piirits, Johanna Vallistu Sotsiaalministeerium ja Rahandusministeerium 2022
Jane Ester, Kristi Anniste, Mariliis Öeren, Kirsti Melesk, Kaupo, Koppel, Merilen Laurimäe Poliitikauuringute Keskus Praxis 2022
Leonore Riitsalu, Andres Võrk, Kristjan Pulk, Marvi Remmik, Kristiina Vain Sotsiaalministeerium 2022
Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

Teenuse "Töövõimereform" mõju ja tõhususe hindamine: 

 Tulemuste tutvustuse video 

Sotsiaalministeerium 2022
Jari Kannisto,Mika Vidlund   Soome Pensioniamet 2022
Karin Reinhold, Sigrid Kontus

Videokoolitus 

Sotsiaalministeerium 2022
Lii Pärg Sotsiaalministeerium 2021
Sotsiaalministeeriumi analüüsi osakond

Sotsiaalministeerium  2021
Jaanika Hämmal, Heidi Reinson, Kristiina Kruuse, Mari-Liis Sepper, Kai-Riin Kriisa, Tiiu Kuurme, Tiina Saar-Veelmaa, Margit Puskar Uuring viidi läbi Sotsiaalministeeriumi tellimusel. Uuring on finantseeritud Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programmi (RITA) tegevuse 2 „Teadmistepõhise poliitikakujundamise toetamine“ raames Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Sotsiaalministeeriumi eelarvest. 2021
Jaan Masso, Liis Roosaar, Kadri Lees, Andres Võrk, Krisjan Pulk, Siim Espenberg

Tartu Ülikool / Sotsiaalministeerium, Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Tööandjate Keskliit 2021

Turu-uuringute AS

Tööandjate hoiakud vähenenud töövõimega inimeste värbamise suhtes Eesti Tööandjate Keskliit ja 
Sotsiaalministeerium
2021
Kristi Melesk, Kaupo Koppel, Merilen Laurimäe, Merlin Nuiamäe, Jaanika Jaanits, Kaia Beilmann.

Teenuse „Minu esimene töökoht“ mõju ja tõhususe hindamine:

Poliitikauuringute Keskus Praxis, Rakendusliku Antropoloogia Keskus / Euroopa Sotsiaalfond 2021

Maarja Käger, Tauno Õunapuu, Kats Kivistik, Merle Tambur, Kristjan Kaldur

Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkuse analüüs MTÜ Balti Uuringute Instituut ja OÜ LevelLab/ Sotsiaalministeerium 2020
Anneli Rätsep, Elsa Trumm, Evelyn Aaviksoo, Evelin Kostabi, Gerly Tamm, Helen Urmann, Kadi Lubi, Kadri Lees, Maie Kiisel, Merle Mägi, Raul-Allan Kiivet, Ruth Kalda, Saara Maria Puur, Ene Tubelt, 

Tartu Ülikool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool / Sotsiaalministeerium 2020
Ülle Marksoo

Sotsiaalministeerium 2020
Pirjo Turk, Age Viira, Heleene Suija Sotsiaalministeerium 2020

Jaanika Hämmal, Kristiina Kruuse, Heidi Reinson, Mari-Liis Sepper, Kai-Riin Kriisa

AS Emor / Sotsiaalministeerium 2020
Age Viira, Pirjo Turk, Kelli Ilisson Lapsevanemate töötamine ja perede toimetulek eriolukorras Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium 2020
Märt Masso, Merlin Nuiamäe, Aleksandr Michelson, Meeli Murasov, Kirsti Melesk ja Merilen Laurimäe

Poliitikauuringute Keskus Praxis / Euroopa Sotsiaalfond 2019
Kirsti Melesk, Kaupo Koppel, Merilen Laurimäe ja Aleksandr Michelson Poliitikauuringute Keskus Praxis  2019
Prof Merle Erikson
Mag. iur. Reelika Haljasmäe
Stud. iur. Grete-Kai Teeäär
Tartu Ülikooli õigusteaduskond  2019
Maarika Haidak, Seili Suder (Sotsiaalministeerium) Sotsiaalministeerium 2019

Kadi Siimer, Hede Sinisaar (Sotsiaalministeerium)

Sotsiaalministeerium 2019
Merilen Laurimäe, Magnus Piirits, Kaupo Koppel, Kirsti Melesk, Märt Masso Poliitikauuringute Keskus Praxis / Sotsiaalministeerium ja SA Eesti Teadusagentuuri programmi „Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine (RITA) tegevus 2“ 2019
Liina Kaldmäe Sotsiaalministeerium 2019
Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar, Tallinna Ülikool, toimetaja Epp Kallaste

Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe lõimumis- ja tööhõivepoliitikas: kvaliteet, mõju ja korraldus

Uuring:

Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar, Tallinna Ülikool / uuringut rahastatakse programmist „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine (RITA) Euroopa Regionaalarengu Fondi toel. 2018
Triin Pohla, Kats Kivistik, Kristjan Kaldur, Maarja Vollmer Tööturuteenuste osutamise analüüs: kvantitatiivne analüüs Ida-Virumaa ja Harjumaa näitel peamise suhtluskeele lõikes ning rahvusvaheline praktika vähemusrahvustele tööturuteenuste osutamisel  Balti Uuringute Instituut / Sotsiaalministeerium 2017
McKinsey & Company  2017
Johanna Vallistu, Merle Erikson, Katre Eljas-Taal, Rene Tampel, Henri Ratnik, Reda Nausedaite,
Merli Aksen, Piia Pruks
Analüüs “Tuleviku töö – uued suunad
ja lahendused”. Lõpparuanne
Technopolis Group, TÜ RAKE/ Riigikantselei ühtekuuluvusfondide
2014–2020 rakenduskava prioriteetse suuna 12 “Haldusvõimekus“ meetmest 12.2
“Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ vahenditest
2017
Merit Tatar, Maarja Käger, Maarja Vollmer, Kats Kivistik, Kertu Aruoja, Andra Somelar, Anastasia Pertšjonok

Tegevuse "Minu esimene töökoht" vahehindamine

Balti Uuringute Instituut/ Sotsiaalministeerium 2017
Liina Kaldmäe, Siim Krusell, Jaanika Ait, Ester Rünkla

Eesti tööelu-uuring 2015

Sotsiaalministeerium/ Statistikaamet 2017
Turu-uuringute AS, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR Teadlikkus ja hoiakud vähenenud töövõimega inimeste ning töövõimereformi teemal Sotsiaalministeerium 2017
Turu-uuringute AS

Elanike teadlikkus ja suhtumine töövõimereformi (Detsember 2016)Jaanuar 2017Veebruar 2017Märts 2017Aprill 2017; Mai 2017

Sotsiaalministeerium / ESF 2016/2017
Turu-uuringute AS Teadlikkus ja hoiakud vähenenud töövõimega inimeste ning töövõimereformi teemal. Töövõimetuspensionäride, elanikkonna ja tööandjate küsitluse koondraport (2015) Sotsiaalministeerium / ESF 2015/2016

CENTAR

Töötingimuste ja töökeskkonna mõju ajutise ja püsiva töövõimetuse kujunemisel: lõppraport, metoodikaraport

Sotsiaalministeerium / ESF 2015

PRAXIS

Töövõimekao hüvitamise süsteem Eestis ja rahvusvaheline võrdluse lõppraport Sotsiaalministeerium / ESF 2015

M. Kreitzberg, K. Kamenik, H. Sinisaar

Sotsiaalministeerium / ESF 2015
PRAXIS Vaimse tervise häirega inimsed tööturul PRAXIS / Sotsiaalministeerium 2015
SOCIO uuringukeskus Tööbiku eeluuring SOCIO uuringukeskus / ESF 2015
Kerly Espenberg, Merli Aksen, Kadri Lees, Gaabriel Tavits, Sille Vahaste-Pruul Tööd mitteotsivad registreeritud töötud ja nende töötuna arveloleku põhjused TÜ RAKE / ESF 2014

TÜ RAKE

Töötingimused renditööl. Lõppraport

Metoodikaraport

Uuringu tutvustus

Töötingimused renditööl. Lõppraport

2014

Häli Tarum

Eesti väljarändepotentsiaal 2013

Migration potential of working-age population in Estonia in 2013

Sotsiaalministeerium // ESF

2013

Ester Rünkla Tööõnnetusega seotud kulutused Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 3/2013 2013

Ülle Marksoo

Töövaldkonna areng 2012

Employment and working life in Estonia 2012

Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 2/2013

2013

Merle Muda Rahvusvaheliste praktikate analüüs tööandja tegevuste kohta terviseseisundist tingitud piiratud töövõimega töötajate tööl hoidmiseks ja nende töökoha säilitamiseks Merle Muda // ESF 2013
Eva Põldis, Mariliis Proos Kollektiivlepingud Eestis Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 1/2013 // ESF 2013
TÜ RAKE Töövaidluste analüüs TÜ RAKE // Sotsiaalministeerium // ESF 2013

Poliitikauuringute Keskus Praxis, Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR, Turu-uuringute AS

Töölepingu seaduse uuring

Töölepingu seaduse uuringu lisa 2 - töötasu jaotus, ametiühingusse kuuluvus
 

Poliitikauuringute Keskus Praxis, Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR, Turu-uuringute AS // Sotsiaalministeerium // ESF

2013

TÜ RAKE

Vanemaealised tööturul, lõppraport

Vanemaealised tööturul, esitlus

Vanemaealised tööturul, metoodikaraport

Survey report summary

TÜ RAKE // Sotsiaalministeerium // ESF

2012

AS EMOR

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Uuringu metoodikaraport

Survey report summary

AS EMOR // Sotsiaalministeerium // ESF

2012

Ülle Marksoo

Töövaldkonna areng 2010–2011

Employment and working life in Estonia 2010–2011

Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 2/2012

2012

Kerly Espenberg, Krista Jaakson, Epp Kallaste, Kirsti Nurmela Kollektiivlepingute roll Eesti töösuhetes Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 1/2012 // ESF 2012
Reelika Leetmaa, Märt Masso, Andres Võrk, Marre Karu, Vootele Veldre, Alari Paulus, Pirjo Turk Sotsiaalkaitsehüvitiste ja -toetuste mõju töömotivatsioonile Poliitikauuringute keskus Praxis // ESF 2012
Ülle Marksoo, Liina Malk, Eva Põldis Vanemaealised Eesti tööturul Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 4/2011 2011
TÜ RAKE

Tööjõu siseriikliku mobiilsuse uuring TÜ RAKE // Sotsiaalministeerium, ESF2011 2011
R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx Kollektiivse tööõiguse teatud küsimuste õiguslik analüüs: streik University of Leuven // Sotsiaalministeerium, ESF 2011
R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx Legal Analysis of Certain Aspects of Collective Labour Law: Strike University of Leuven // Sotsiaalministeerium, ESF 2011
Michele Tiraboschi, Paolo Tomassetti Huvikonflikti korral kohaldatavate menetluste õiguslik analüüs Eestis ADAPT Servizi // Sotsiaalministeerium, ESF 2011
Michele Tiraboschi, Paolo Tomassetti Legal Analysis of Certain Aspects of Collective Labour Law - Proceedings on Conflicts of Interest ADAPT Servizi // Sotsiaalministeerium, ESF 2011
Jan Harmen Kwantes, Wolfgang von Richthofen, Janno Järve, Jan Michiel Meeuwsen

Legal analysis for amendment of the Occupational Health and Safety Act in Estonia

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse õiguslik analüüs

TNO // Sotsiaalministeerium 2011 2011

Märt Masso

Eesti tööelu-uuring 2009

Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 3/2011

2011

Poliitikauuringute Keskus Praxis, TÜ RAKE

Riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste kollektiivsete töösuhete uuring

Metoodikaraport

Poliitikauuringute Keskus Praxis, TÜ RAKE 2010

Epp Kallaste, Krista Jaakson, Liis Kraut, Janno Järve, Mari-Liis Räis

Erasektori kollektiivsete töösuhete uuring, kvalitatiivuuringu raport

Kvalitatiivuuringu metoodikaraport

Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR 2010

Epp Kallaste, Krista Jaakson, Liis Kraut

Kvantitatiivuuringu raport

Kvantitatiivuuringu metoodikaraport

Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR, Turu-uuringute AS 2010

Ester Rünkla

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega tööandjale kaasnevad probleemid Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 2/2010 2010

Ernst & Young Baltic AS

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega tööandjatele kaasnevate kulude analüüs Ernst & Young Baltic AS // Sotsiaalministeerium, ESF 2010

Brit Veidemann

Eesti tööealise rahvastiku väljarändepotentsiaal aastal 2010 Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 8/2010 2010
Epp Kallaste; Liis Kraut Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar 2010
Autorid, toimetajad Pealkiri Läbiviija / rahastaja Aasta
Ly Lõhmus, Maarja Roon, Age Toomla, Laura Kalda, (eksperdina kaasatud Elise Ojasoo) Haap Consulting / Sotsiaalministeerium 2024
Sabina Trankmann, Merle Mägi, Kristiina Vain, Helen Urmann, Arne Kailas, Triin Uusen-Nacke, Tiina Mikk (kohtutoimikute analüüs) Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) / Sotsiaalministeerium 2023
Merle Purre, Ly Lõhmus, Marleen Pedjasaar, Laura Kalda, Mari Siimon Haap Consult / TAI 2023
Priit Purge, Anni Kurmiste, Gerli Paat-Ahi, Katrin Tsuiman, Merlin Nuiamäe Poliitikauuringute Keskus Praxis/Sotsiaalministeerium 2023
Siim Espenberg,  Andres Võrk, Paloma Krõõt Tupay, Triin Siil,  Monika Mikiver, Maris Juha,  Age Toomla, Minni Saapar, Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) / Sotsiaalministeerium 2023
Epp Kallaste, Ailen Lang, Anu Rentel, Kati Kadarik, Marko Sõmer

Lastega perede stuktuuri kirjeldus 

Lastega perede leibkonnapilt

Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR / Sotsiaalministeerium
Kirsti Melesk, Kelly Toim, Miriam Lehari, Ingel Kadarik, Merlin Nuiamäe, Aleksandr Michelson, Kaupo Koppel, Merilen Laurimäe, Sirli Peterson Poliitikauuringute Keskus Praxis / Sotsiaalministeerium 2022
OECD 2022
Jaanika Hämmal, Anu Varblane, Marianne Meiorg Kantar Emor / Sotsiaalministeerium, 
Norra Toetused 2014–2021
2022
Vaike Vainu, Irina Strapatšuk, Kaja Södor, Angelina Oblikas, Kristel Merusk, Hella Kaldaru Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium 2022
Civitta / Sotsiaalministeerium 2022
Civitta / Sotsiaalministeerium 2022
Anni Kurmiste, Zrinka Laido, Kristjan Kaldmaa, Gerli Paat-Ahi, Age Toomla, Linda Tarto, Karl Haljasmets, Laura Kaasik-Aaslav, Priit Purge Poliitikauuringute Keskus Praxis / HAAP Consulting OÜ / Sotsiaalministeerium 2022
Tauno Õunapuu, Merle Raun, Anna-Liisa Uisk, Rivo Noorkõiv Levellab OÜ, Geomedia OÜ, Sotsiaalministeerium 2022
Kristi Anniste ja Sandra Haugas Poliitikauuringute Keskus Praxis / Sotsiaalministeerium

2022

Jaan Aps, Laura Kalda, Marleen Pedjasaar, Ingrid Sindi, Age Toomla, Linda Tarto, Karl Haljasmets Haap Consulting / Stories For Impact / Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond 2022
Civitta Eesti Civitta / MTÜ Ligipääsetavuse foorum / Sotsiaalministeerium 2022
Kaisa Esko, Heidi Reinson, Jaanika Hämmal, Anna Karolin, Kaijo Rüütsalu Sotsiaalministeerium 2022
Jaanika Hämmal, Heidi Reinson, Anna Karolin, Kristiina Kruuse, Triin Roosalu, Kaijo Rüütsalu Kantar Emor / Euroopa Regionaalarengu Fond, Sotsiaalministeerium 2022
Civitta Eesti AS: Piia Viks-Binsol, Kadri Kallip, Laura Palling, Vadim Konov ja Anastasija Rammul. Sotsiaalministeerium 2022
Civitta Eesti Civitta Eesti / Euroopa Sotsiaalfond, Sotsiaalministeerium 2022
Civitta Eesti AS 2021
Hede Sinisaar, Liina Kaldmäe

Sotsiaalministeerium 2021
Miltton JLP Norstat Eesti/ Sotsiaalministeerium 2021
Alien Lang, Siiri-Lii Sandre, Epp Kallaste, Marko Sõmer Alushariduse ja lapsehoiu uuring Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar/Euroopa Sotsiaalfond 2021
Vainu, Vaike Elanikkonna tegevuspiirangute ja hooldusvajaduse uuring Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond 2020 / 2021
Civitta Eesti

Projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ hindamine

Civitta Eesti / Euroopa Sotsiaalfond,  Sotsiaalministeerium 2019
Järve, Jüri; Priks, Kristo; Falkenberg, Signe; Falkenberg, Valeri; Kallate, Teet; Urban, Villu; Räpp, Artur Ligipääsetavuse foorum / Euroopa Regionaalarengufond 2020
 Järv, Ehti; Beilmann, Kaia; Kaljuvee, Elis Rakendusliku Antropoloogia Keskus / Sotsiaalministeerium 2020
Koppel, Kaupo; Pisarev, Heti; Piirits, Magnus; Michelson, Aleksandr; Masso, Märt; Paulus, Alari; Laurimäe, Merilen   Elatusmiinimum - teel parema toeni puudustkannatavatele inimesteni SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/ Sotsiaalministeerium / Riigikantselei / Euroopa Sotsiaalfond 2018
Anniste, Kristi; Biin, Helen; Osila, Liina; Koppel, Kaupo ja Aaben, Laura  

Lapse õiguste ja vanemluse uuringu infograafik

SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Sotsiaalministeerium ja Euroopa Regionaalarengufond Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programm tegevus 2 „Teadmistepõhise poliitikakujundamise toetamine“ 2018
Kallaste, Epp; Lang, Ailen; Sõmer, Marko; Sandre, Siiri-Lii; Anspal, Sten; Vainu, Vaike    Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar, Turu-uuringute AS / Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond  2017

Trinidad Wiseman

Teenuse disain erihoolekandeteenuste ja teenusesüsteemi ümberkorraldamiseks ja arendamiseks

Sotsiaalministeerium 2017

Age Viira (Sotsiaalministeerium)

Kohaliku tasandi lastekaitsetöö tulemuslikkuse suurendamine ja jätkusuutlik arendamine. Uuringuaruanne

Sotsiaalministeerium 2017
Turu-uuringute AS Soolise võrdõiguslikkuse monitooring Turu-uuringute AS / Norra toetused/ Sotsiaalministeerium 2016
Kallast, Epp; Kaska, Mart; Räis, Mari Liis Puudega laste sotsiaaltoetuste ning haridus- ja sotsiaaltugiteenuste kavandatavate korraldusmudelite kulude analüüs Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar 2016
Osila, Liina; Turk, Pirjo; Piirits, Magnus; Biin, Helen; Anniste, Kristi; Masso, Märt Asendushoolduselt elluastuvate noorte uuring Poliitikauuringute Keskus Praxis / Sotsiaalministeeriumi 2016

Kristiina Selgis (Sotsiaalministeerium),
Tõnu Lillelaid (Rahandusministeerium)

Riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkuse analüüs 2016 / Summary ENG Sotsiaalministeerium/ Rahandusministeerium 2016
Hämmal, Jaanika; Seema, Katre; Roopärg, Alje; Pomm, Anna; Ruuben, Kaja; Nõmmik, Maire; Ruul, Pille Eesti elanikkonna teadlikkuse uuring soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas 2016 / RUS TNS Emor/Norra toetused /Sotsiaalministeerium 2016
Anneli Rasu (Läänemaa Arenduskeskus) Maakondlikud arenduskeskused. /Sotsiaalministeerium. ESF 2016

Zsolt Bugarszki (PhD), Marju Medar (Phd), Johannes Pieter van Ewijk (PhD), Jean Pierre Wilken (PhD), Dagmar Narusson, Koidu Saia, Kersti Kriisk, Aino Kiis, Mart Susi (PhD), Indrek Sooniste, Anu Rahu

Uuring psüühilise erivajadustega inimestele suunatud erihoolekandesüsteemi ümberkorraldamiseks ja tõhustamiseks teiste riikide praktikate alusel Tallinna Ülikool/Sotsiaalministeerium 2016
Hämmal, Jaanika; Masso, Märt; Vaisma, Katrin; Piirits, Magnus Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuring 2015  TNS Emor, SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/ Euroopa Sotsiaalfond/ Sotsiaalministeerium 2015
Turk, Pirjo; Anniste, Kristi; Masso, Märt; Karu, Marre; Krieger, Tatjana Soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamise uuring SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS 2015
Themas, Aivi; Tarum, Häli; Soo, Kadri; Reisberg, Liina; Aksen, Merli; Puolokainen, Tarmo; Lauri, Triin; Themas, Elvo Alushariduse ja lapsehoiu uuring Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE 2015
Papp, Ülle-Marike Võimalused vägivalla teema integreerimiseks kõrgkoolide asjakohaste kutse- ja erialade õppekavadesse Sotsiaalministeerium 2014
Espenberg, Kerly; Lees, Kadri; Arrak, Liis; Aksen, Merli; Vahaste-Pruul, Sille Välismaal töötavate vanemate ja Eestis elavate lastega pered: parimad praktikad ja võimalikud ohud Sotsiaalministeerium 2014
Kasvandik Ly; Edovald Triin; Treial Kristiina; Vajakas Kärt Vanemlusprogrammide süsteemide võrdlev analüüs MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina/ Sotsiaalministeerium, Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programm„Riskilapsed- ja noored“ 2014
Toimetanud: Triin Roosalu Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013Uuringuraport ja ankeet Sotsiaalministeerium/ESF 2014
Hämmal, Jaanika; Kriger, Tatjana; Seema, Katre; Kalve, Marju; Lepik, Mare; Pomm, Anna; Ruuben, Kaja; Felding, Aivar; Nõmmik, Maire Eesti elanikkonna teadlikkuse uuring soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas TNS Emor/ Norra toetused/ Sotsiaalministeerium 2014
Karu, Marre; Soo, Kadri; Biin, Helen; Lamesoo, Katri; Meiorg, Marianne; Masso, Märt; Turk, Pirjo Sooline ja seksuaalne ahistamine töökohal Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/ Euroopa Sotsiaalfond/ Sotsiaalministeerium 2014
Sotsiaalkindlustusameti avalike teenuste IT strateegia AS PricewaterhouseCoopers Advisors/Sotsiaalministeerium 2013
Vana, Triin; Kiis, Karin; Kreis, Merlin; Naaber, Mare; Asuja, Tauno; Kuusküll, Piret; Pihla, Merike; Koger, Aime; Kallaste, Iivi; Talve, Keiu; Reimets, Kristi Sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüs ja ettepanekud tervikliku kvaliteedisüsteemi tagamise juurutamiseks Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Sotsiaalministeerium/Euroopa Sotsiaalfond 2013
Biin, Helen; Karu, Marre; Masso, Märt; Veldre, Vootele Eesti vanemapuhkuste süsteemi analüüs SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/ Euroopa Sotsiaalfond/ Sotsiaalministeerium 2013
Vahopski, Reelika; Lauri, Maris jt Töövõimetoetuse seaduse mõjuanalüüs – eelhindamine Saar Poll OÜ/ Euroopa Sotsiaalfond/ Sotsiaalministeerium 2013/2014
Tender, Teet; Männik, Marili, Gabrielsen, Hege; Fredriksson, Gabriella; Valma, Kati; Toros, Karmen; Kähari, Viljar; Olju, Moonika Lastekaitse korralduse uuendamise alusanalüüs AS PricewaterhouseCoopers Advisors/ Sotsiaalministeerium 2013
Sammul, M., Varblane, U., Tiit, E.-M Lapse ülalpidamiskulude arvutamise metoodika uuendamine ja analüüs Tartu Ülikool, sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE/Sotsiaalministeerium 2013
Espenberg, Kerly; Ainsaar, Mare; Kasearu, Kairi; Lilleoja, Laur; Nahkur, Oliver; Roots, Ave; Rämmer, Andu; Sammul, Marek; Soo, Kadri; Vihalemm, Triin Vähemusrahvustest inimeste töö- ja pereelu ühitamise võimaluste analüüs Tartu Ülikool/Euroopa Sotsiaalfond 2013
Hanga, Karin; Maas, Hille; Sõmer-Kull, Sirli; Schultz, Gert Sotsiaalse rehabilitatsiooni, tehniliste abivahendite ja erihoolekande korralduse analüüs Sotsiaalministeerium 2013
Veldre, Vootele; Masso, Märt; Osila, Liina; Kruus Priit Töövõimetuse hindamine, asendussissetuleku võimaldamine ja tööalane rehabilitatsioon Eestis ja viies Euroopa Liidu riigis SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS / Euroopa Sotsiaalfond 2012

Karu, Marre; Turk, Pirjo; Biin, Helen; Suvi, Hella

Lapse õiguste ja vanemluse monitooringu kokkuvõte

Kirjanduse ülevaade ja metoodika aruanne

Täiskasvanud elanikkonna küsitlus

Laste küsitlus

SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Riigikantselei koostöös Õiguskantsleri Kantselei ja Sotsiaalministeeriumiga/Euroopa Sotsiaalfond

2012

Murakas, Rein; Trumm, Avo; Merilain, Merle; Jalak, Annika Uuringu „Tööturu- ja muude meetmete vajalikkusest väljateenitud aastate pensioni kaotamisel“ LÕPPARUANNE Tartu Ülikool/Euroopa Sotsiaalfond 2012
Ojakallas, Tiina Rahvusvahelise lapse õiguste alase regulatsiooni ja lapse õiguste alaste rahvusvaheliste kohtulahendite analüüs 2012
Ainsaar, Mare; Soo, Kadri Kohalikud omavalitsused ja lastega pered 2011 Tartu Ülikool, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut / Sotsiaalministeerium 2012
Ave Henberg, Kärt Muller, Anneli Alekand (välisriikide osa) Perekonna kohustused abi vajavate pereliikmete ees Justiitsministeerium/Sotsiaalministeerium 2012
Katrin Pihor,Kadi Timpmann,Valentina Batueva Kohaliku omavalitsuse poolt isikult ja/või perekonnalt sotsiaalteenuste eest tasu nõudmine SA Poliitikauuringute keskus PRAXIS/AS EMOR 2011
Trumm, Avo; Kasearu, Kairi

Toimetulekutoetuse uuringu lõpparuanne

AS Resta, Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut / Sotsiaalministeerium

2011

Soodustingimustel müüdavate ja laenutavate tehniliste abivahendite eraldamise menetlusskeemi analüüs Ernst&Young 2011
InterRAI tarkvara kasutuselevõtmise võimaluste analüüs Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) / Sotsiaalministeerium 2011
Uuring „Kliendikeskne esmatasandi juhtumitöö ning juhtumikorraldus sotsiaalkaitse tervikliku koostoime tagamisel“ KPMG Baltics OÜ / Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium 2011
Eesti sotsiaalkaitse süsteemi korralduse efektiivsuse analüüs SA Poliitikauuringute keskus PRAXIS / Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium 2011
Vainu, Vaike; Järviste, Liina; Biin, Helen Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2009 Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond 2010
Karu, Marre; Kallaste, Epp; Kraut, Liis; Rõõm, Tairi ; Turk, Pirjo; Anspal, Sten Sooline palgalõhe Eestis. Poliitikameetmete analüüs Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond 2010
Soo, Kadri Paarisuhtevägivald Eestis - levik ja tagajärjed Sotsiaalministeerium/Tartu Ülikool Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut 2010
Kallaste, Epp; Karu, Marre; Kraut, Liis; Turk, Pirjo Sooline palgalõhe Eestis. Juhtumite uuringud Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/ Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond 2010
Anspal,Sten; Kraut, Liis; Rõõm, Tairi Sooline palgalõhe Eestis. Empiiriline analüüs Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond 2010
Järviste, liina Sooline võrdõiguslikkus ja ebavõrdsus: hoiakud ja olukord Eestis 2009. aastal. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 3 /2010 Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond 2010
Bruns, Jana; Poolakese, Angela; GfK Custom Research Baltic Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring 2009 GfK Custom Research Baltic/ Sotsiaalministeerium; Euroopa Sotsiaalfond 2009/2010
Vainu, Vaike Ankeetküsitluse "Naised ja mehed Eestis: hoiakud ja olukord 2009" tulemused (sisaldab ankeeti)  Turu-uuringute AS / Sotsiaalministerium, Europa Sotsiaalfond 2009
Anspal, Sten; Biin, Helen; Kallaste, Epp; Karu, Marre; Kraut, Liis Sooline palgalõhe. Teoreetilise ja empiirilise kirjanduse ülevaade Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond 2009

Soo, Kadri; RAKE;
Linno, Tiina

Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse uuring Saar Poll OÜ, Tartu Ülikool, Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond 2009
Linno, Tiina Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuring 2009 Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond 2009
Trumm, Avo Perede rahaline toetamine Euroopa Liidus 2007 AS Resta/Rahvastikuministri Büroo, Sotsiaalministeerium 2009
Sinisaar, Hede; Tammpuu, Piia Ühe vanemaga pered: probleemid, vajadused ja poliitikameetmed Sotsiaalministeerium 2009
Hoolduskoormuse vähendamiseks jätkusuutliku eakate hooldussüsteemi finantseerimissüsteemi väljatöötamine AC PricewaterhouseCoopers Advisors / Sotsiaalministeerium 2009
Karu, Marre Töö- ja pereelu konflikt, töökorraldus ja tööandjate toetused töötajatele Poliitikauuringute Keskus PRAXIS / rahvastikuministri büroo, Sotsiaalministeerium 2009

Riiklike perepoliitiliste meetmete analüüs; Lisad

Sotsiaalministeerium 2009
Võrk, Andres; Karu Marre; Tiit, Ene-Margit Vanemahüvitis: kasutamine ning mõjud tööturu- ning sündimuskäitumisele 2004 - 2007 Poliitikauuringute Keskus PRAXIS / Sotsiaalministeerium 2009
Ainsaar, Mare; Maripuu Lee Eakate heaolu Eestis 2007, võrdlus lastega perede ja mitte-eestlaste rühmaga Rahvastikuministri büroo 2009
Kasearu, Kairi Muutuvad pereväärtused muutuvas Eestis Tartu Ülikool / Rahvastikuministri büroo 2009
Ainsar, Mare; Soo Kadri Kohalike omavalitsuste toetus lastega peredele 2008 ja laste päevahoid Eestis 2008-2009  Tartu Ülikool, Sotsioloogia ja Sotsiaalpoliitika Instituut / Rahvastikuministri büroo 2009
Linno, Tiina

Rehabilitatsiooniteenuste pakkumise ja korralduse uuring 2008 - täisraport;

Rehabilitatsiooniteenuste pakkumise ja korralduse uuring 2008 - lühiülevaade

Sotsiaalministeerium, Saar Poll OÜ / Euroopa Sotsiaalfond 2008
Ainsaar, Mare; Maripuu, Lee Eesti rahvastik 2007-2020 Rahvastikuminitri büroo 2008
Tiit, Ene-Margit Perede sissetulekute ja tarbimise struktuur 2003-2007 Lisa 1; Lisa 2; Lisa 3; Lisa 4 Rahvastikuministri büroo 2008
Oras, Kaja; Unt, Marge Sündimust mõjutavad tegurid Eestis 2008 Sotsiaalse Analüüsi Keskus SAK / Rahvastikuministri büroo 2008
Ainsaar, Mare; Soo, Kadri Kohalike omavalitsuste toetus lastega peredele Eestis 2007 Tartu Ülikool, Sotsioloogia ja Sotsiaalpoliitika Instituut / Rahvastikuministri büroo 2008
Sööt, Mauri 

Puuetega inimeste töötamist toetavate meetmete kvalitatiivuuring - 1 etapp;

Puuetega inimeste töötamist toetavate meetemete kvalitatiivuuring - 2 etapp;

Puetega inimeste  töötamist toetavate meetemete kvalitatiivuuring - lühivarinat (1. ja 2. etapp koos)

Sotsiaalministeerium / GFK Custom Research Baltic / Euroopa Sotsiaalfond 2008
Järviste, Liina Isadust toetavad poliitikameetmed Eestis ja Euroopas. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 6 /2008 Sotsiaalministeerium 2008
Järviste, Liina; Kasearu, Kairi; Reinomägi, Andra Abielu ja vaba kooselu: trendid, regulatsioonid, hoiakud. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 4 /2008 Sotsiaalministeerium 2008
Ainsar, Mare; Kutsar, Dagmar Eesti Euroopa võrdlustes. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 3 /2008 Sotsialaministeerium 2008
Strömpl, Judit; Ilves, Kadi; Anvela, Agnes; Parmas, Agnes; Soo, Kadri GBLT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 1 /2008 Sotsiaalministeerium 2008
Allaste, Alina Vägivald lähisuhtes: selle põhjused ja võimalikud lahendused: uuringuraport Hasartmängumaksu Nõukogu 2008
Laste kaasatus ja vanemaharidus Eesti ühiskonnas: väärtushinnangute uuringu RISC erianalüüsi raport  TNS Emor / Sotsiaalministeerium 2008
Inimkaubandus ja prostitutsioon- kutse- ja keskkooliõpilaste perspektiiv: uurimisaruanne Socio Uuringukeskus / Sotsiaalministeerium 2007
Strömpl, Judit; Alvela, Agnes; Ilves, Kadi GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis: uuringu lõpparuanne Sotsiaalministeerium 2007
Tali, Margaret; Kollom, Kesrti; Vellberg, Mari-Liis Naised Eesti mustlaskogukondades: uurimuse aruanne Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus / Sotsiaalministeerium  2007
Anspal, Sten; Kallaste, Epp Vähemusrahvusest naiste olukord Eesti tööturul: uuringuraport Poliitikauuringute Keskus PRAXIS / Sotsiaalministeerium 2007
Karu, Marre; Kasearu, Kairi; Biin, Helen Isad ja lapsehoolduspuhkus: uuringuraport Poliitikauuringute Keskus PRAXIS / Sotsiaalministeerium 2007
Psüühiliste erivajadustega inimeste tööturul rakendamise võimalustest Järvamaal: uuringu kokkuvõte Tartu Ülikooli Türi kolledž / Sotsiaalministeerium 2007
Lagerspetz, Mikko; Hinno, Krista; Joons, Sofia Isiku tunnuste või sotsiaalse positsiooni tõttu aset leidev ebavõrdne kohtlemine: elanike hoiakud, kogemus ja teadlikkus : uuringuraport  Sotsiaalministeerium 2007
Strömpl, Judit; Selg, Marju; Soo, Kadri; Šahverdov-Žarkovski, Beata Eesti teismeliste vägivallatõlgendused Sotsiaalministeerium 2007
Reinomägi, Andra Lasterikaste perede toimetulek ja vajadused Sotsiaalministeerium 2007
Võrk, Andres Peredele suunatud rahaliste toetuste mõju vaesuse leevendamisele Eestis: analüüs mikrosimulatsiooni meetodi baasil: uurimisraport Poliitikauuuringute keskus PRAXIS / Sotsialaministeerium 2007
Tiit, Ene-Margit Eestu rahvastiku põhinäitajad aastail 2005-2006 Euroopa taustal Tartu Ülikool, Statistikaamet / Rahvastikuministri büroo 2006
Kraav, Inger Lapse areng koolieelses eas ja lapsehoiu erinevad vormid MTÜ Perekasvatuse Instituut 2006
Mürk, Ruta Alternatiivsete väikelastehoiu võimaluste kaardistamine Eestis MTÜ Perekasvatuse Instituut 2006
Ainsaar, Mare; Soo, Kadri Omavalitsuste toetus lastega peredele 2004-2005 Tartu Ülikool, Sotsioloogia ja Sotsiaalpoliitika Instituut / Rahvastikuministri büroo 2006
Derman, Niina Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2005: monitooringu raport TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut RASI / Sotsiaalministeerium 2006
Lapsed ja Eesti ühiskond: väärtushinnangute uuring RISC : lisa Eesti maa-aruandele TNS Emor / Sotsiaalministeerium 2006
Puuetega inimeste toimetuleku ja vajaduste uuring   Sotsiaalministeerium 2006
Tiit, Ene-Margit Elatusmiinimumi ja vaesuspiiride hindamise metoodika ning sotsiaalsete indikaatorite leidmisel kasutavate tarbimiskaalude kaasajastamine - Projekti II osa aruanne Sotsiaalministeerium / AS Resta 2006
Võrk, Andres; Karu, Marre

Eesti vanemahüvitise mõju sündimus- ja tööturukäitumisele: hindamise võimalused ja esimeste kogemuste analüüs;

Kokkuvõte

Poliitikauurungute Keskus PRAXIS / Sotsiaalministeerium, Rahvastikuministri büroo 2006
Tiit, Ene-Margit Vaesuse suundumused Eestis aastail 2000-2004 - Jätkuprojekti aruanne Sotsiaalministeerium / AS Resta 2006
Kolme- ja enamalapseliste perede uuringu ülevaade Uuringukeskus Faktum / Sotsiaalministeerium 2006

Minimaalne toidukorv 2005;

Nädalamenüü 2005

Eesti Toitumisteaduste Selts 2005
Tiit, Ene-Margit Eesti rahvastiku põhinäitajad aastail 2004-2005 Euroopa taustal Tartu Ülikool / Rahvastikuministri büroo 2005
Tiit, Ene-Margit Elatusmiiinimumi ja vaesuspiiride hindamise metoodika ning sotsiaalsete indikaatorite leidmisel kasutatavate tarbimiskaalude kaasajastamine - Projekti vahearuanne Sotsiaalministeerium / AS Resta 2005
Tiit, Ene-Margit; Leppik, Lauri; Võrk, Andres; Leetmaa, Reelika

Euroopa Liidu ühiste pensionieesmärkide mõju Eesti pensionisüsteemile: uurimistöö lõpparuanne;

Kokkuvõte;

Kokkuvõte inglise keeles

Poliitikauuringute keskus PRAXIS / Sotsiaalminsteerium  2004
Unt, Marge; Krusell Siim Lastehoid Eesti peredes Rahvastikuministri büroo 2004
Ainsaar, Mare; Soo Kadri; Aidarov, Aleksander Omavalituste toetus lastega peredele 2003-2004 Tartu Ülikool, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond / Rahvastikuministri büroo 2004

Hoolekandesüsteemi kliendiuuringu aruanne: kevad 2004

Saar Poll 2004
Pajumets, Marion Prostitution - a social problem?: the views on prostitution`s nature, causes and effects in the Baltic states and north-western Russia Estonian Women`s Studies and Resource Centre / Equality Department of Estonian Ministry of Social Affairs / Nordic Council of Ministers 2004
Pajumets, Marion Prostitutsioon - kas ühiskondlik probleem?: arvamused nähtuse olemusest, põhjustest, tagajärgedest eessõna: Projekti Põhja- ja Baltimaade kampaania naistega kaubitsemise vastu" juht Eestis Kristiina Luht   Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus / Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse osakond / Põhjamaade Ministrite Nõukogu 2004
Soo, Kadri; Kutsar, Dagmar Seksuaalse väärkohtlemise kogemused ja hoiakud Eesti noorte hulgas: sotsiaaluuring Svein Mossiige (NOVA), Baltimeremaade riskilaste võrgustik / Sotsiaalministeerium / Tartu Laste Tugikeskus / Tartu Ülikool 2004
Sotsiaalkampaania "laps ei ole nukk" mõju uuring (lapsevanamate küsitlusuuringu tulemused) Eesti Konjunktuuriinstituut 2004
Tiit, Ene-Margit Lapse ülalpidamiskulude arvutamise metoodika: lepinguline uurimistöö  Sotsiaalministeerium / AS Resta 2004
Tiit, Ene-Margit Eesti rahvastiku põhinäitajad aastail 2003-2004 Euroopa taustal Tartu Ülikool / Rahvastikuministri büroo  2004
Elanike kokkuputed hasart- ja õnnemängudega: 15-74-aastase elanikonna uuring Uuringukeskus Faktum / Eesti Hasartmängusõltlaste Ühing 2004
Ainsaar, Mare; Soo, Kadri; Aidarov, Aleksander Omavalitsuste toetus lastega peredele 2002-2003 Tartu ülikool, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond / Rahvastikuministri büroo 2004
Pettai, Iris; Proos, Ivi Indikaatorite süsteem ja monitooring soolisest võrdõiguslikkusest Eestis Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, EV Sotsiaalministeerium 2003
Kährik, Anneli; Tiit, ene-Margit; Kõre, Jüri; Ruoppila, Sampo Access to Housing for Vulnerable Groups in Estonia PRAXIS Centre for Policy Studies / Ministry of Social Affairs of Estonia / European Commission 2003
Kase, Helve; Pettai, Iris Vägivalla mõju naiste tervisele: meedikute küsitluse tulemused Eesti Avatud Ühiskonna Instituut / Avatud Eesti Fond / Sotsialaministeerium 2003
Pettai, Iris; Proos, Ivi; Kase, Helve Prostitutsioon Eestis: sotsiaalsed riskid ja majanduslik surve: sotsioloogilise uuringu materjalid  Eesti Avatud Ühiskonna Instituut / Avatud Eesti Fond / Sotsiaalministeerium 2003
Pettai, Iris; Proos, Ivi Vägivald ja naiste tervis: sotsioloogilise uuringu materjalid Eesti Avatud Ühiskonna Instituut / Avatud Eesti Fond / Sotsiaalministeerium  2003
Annus Taavi; Aavikso, Berit Riigi, Kohalike omavalitsuste, perekonna ja muude isikute kohustused põhiseaduslike õiguste tagamisel sotsiaalhoolekande valdkonnas   Sotsiaalministeerium 2002
Tulva, Taimi; Metsa, Tiiu; Ruusma, Kadri Omastehooldus Eestis Sotsiaalministeerium / Eakate Poliitika Komisjon 2002
Käärik, Ene; Tiit, Ene-Margit; Vähi, Mare; Valtin, Arvo  Lastega perede majanduslik toimetulek 1990-2000 Tartu Ülikool / Rahvastikuminitsri büroo 2001
Saar, Andrus Muutused väärtushinnangutes aastail 1990-1999 Saar Poll / Rahvastikuministri büroo 2001
Medar, Marju; Tamberg, Taavi Sotsiaalteenuste vajadus ja kasutamine - sotsiaalsed ja kultuurilised erinevused. Perekondade toimetulekuvõime ja sotsiaalteenuste vajaduste hindamine. Tartu Ülikool, Pärnu kolledž / Rahvastikuminitri büroo 2001
Kivirähk, Juhan; Hakman Tiina Pensionireformi monitooring: august 2001  ES Turu-uuringute AS 2001
Kirch, Aksel Kroonilise haiguse ja puudega isikute elukvalitet Eestis Eurouuringute Instituut 2001
Dsiss, Hans; Taru, Marti Õppurnoored kui regionaalse arengu subjekt ja ressurss Tartu Ülikool / Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus  2001
Marksoo, Ülle Elutingimuste andmed Eestis 1999. aastal: põhiandmed NORBALT II / Sotsiaalministeerium / Statistikaamet / Tartu Ülikool /  Rakenduslike Sotsiaaluuringute Instituut Fafo (Norra) 2000
Tiit, Ene-Margit Sündimuse dünaamika Eestis. Mõjutused, trend ja prognoos Euroopa rahvastikuprotsesside  taustal Tartu Ülikool 2000

Viimati uuendatud 09.07.2024